بیوشیمی عمومی (دانشگاه تهران)

بیوشیمی عمومی (دو جلدی) 

مبانی شیمی آلی (نوپردازان)

شیمی آلی در تمام زندگی ما وجود دارد. واکنش و بر هم کنش مولکول های آلی امکان دیدن، بوییدن، و غلبه بر ترس را به ما می دهند. شیمی آلی فنجانی از قهوه مورد علاقه ماست که کافئین موجود در آن ما را بیدار نگه می دارد. شیمی آلی، مولکول هایی برای درمان بیماری ها، دفع آفت های کشاورزی، و تمیز کردن لباس ها در اختیار ما قرار می دهد. کنجکاوی در مورد حیات و موجودات زنده مستلزم داشتن درک بنیادی از شیمی آلی است.

اساس شیمی آلی به میانه سده هیجدهم میلادی بر می گردد، هنگامی که کیمیاگران به تفاوت های تبیین ناپذیر بین ترکیبات به دست آمده از موجودات زنده و ترکیبات حاصل از کانی ها توجه کردند. استخراج و خالص سازی ترکیبات حاصل از گیاهان و جانوران پر دردسر بود. حتی پس از خالص سازی نیز کار کردن با آن ها دشوار بود و خیلی آسان تر از ترکیبات معدنی دستخوش تجزیه می شدند. توربرن برگمن، شیمی دان سوئدی، نخستین دانشمندی بود که در سال ۱۷۷۰م به این تفاوت ترکیبات "آلى" و "معدنی" توجه کرد و واژه های شیمی آلی را برای اشاره به شیمی ترکیبات حاصل از اندامگان زنده به کار گرفت.

آناتومی گیاهی فان (جهاد دانشگاهی مشهد)

کتاب آناتومی گیاهی نوشته تالیف: ا.فان است. که در انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد به چاپ رسیده است.

این کتاب639 صفحه  ای که از سال 1398 تا اکنون هفت بار تجدید چاپ شده است.

این کتاب شامل مباحث زیر می باشد: 

- ساختمان عمومی گیاهان عالی

- سلول

-مریستم

بافتهای بالغ

- پارانشیم

- کلانشیم

- اسکلرانشیم

- آوند چوب

- آوند آبکشی

- مجرای ترشحی و لوله شیرابه ای

-اپیدرم

پیکره رویشی نخستین گیاه

- ساقه

- برگ

- ریشه

ساختمان پسین گیاه

- کامبیوم آوندی

- چوب ثانوی

- آبکش ثانویه

- پریدرم

- رشد ثنوی غیر عادی

اندامهای تولید مثل

- گل

- میوه

- دانه

منابع

واژه نامه

نمایه

 

آنتی‌بادی‌های نوترکیب (تربیت مدرس)

پيشرفتهاي علوم مولکولي، علوم سلولي و زيستي در سه دهه اخير بهطور قابل توجهي افقهاي ديد محققان را گسترده کرده است. مولکولهاي آنتيبادي بهعنوان يکي از با ارزشترين و پرکاربردترين ابزارهاي علم بيولوژي نه تنها بهعنوان يک عامل شناساگر مولکولي با کاربرد تحقيقاتي، بلکه بهعنوان يک ابزار تشخيصي و درماني مؤثر بهکار ميروند.
در طي سالهاي گذشته در کلاسهاي درس و يا برخورد با دانشجويان و يا علاقهمندان علومزيستي مرتبط، بارها درباره کتابي به زبان فارسي در موضوع آنتيبادي، که در مورد توليد، کاربرد و درمجموع هر آنچه به آنتيبادي مربوط ميشود، مورد سؤال قرارگرفتهام و هميشه اين کاستي در مجموعه کتابهاي علمي و درسي فارسي زبان حس ميشد. در کتاب پيشرو سعي شده است تا مسائل مربوط به عرصه آنتيبادي، به زباني شيوا و بهطور کامل توضيح داده شود و روشهاي توليد و نيز موارد کاربرد اين آنتيباديها تحليل شود.
اگرچه روشهاي اصلي توليد انواع آنتيباديها تغيير زيادي نکرده است، ولي در اين کتاب سعي کرديم که اين مطالب را جمعآوري و به روزرساني کنيم. اين کتاب براي محققان علومزيستي و نيز دانشجويان کارشناسي ارشد (.M.Sc) و دکتري حرفهاي و نيز تخصصي (.Ph.D) که به توليد و کاربرد مولکول آنتيبادي علاقهمند هستند، مفيد و قابل استفاده است. نگارش اين کتاب به نحوي است که هم براي محققان تازهکار و هم براي سروران با تجربه کاربرد دارد و در اغلب موارد سعي شده است که با توضيحات جامع و کامل راجعبه موضوع بحث و بررسي انجام شود. البته پيشاپيش متذکر ميشود که امکان ارائه تمام روشها در اين کتابها غير ممکن بود، ولي تلاش شد که روشهاي مفيد اين عرضه تبيين شود. ذکر منابع اصلي در اغلب روشها مشکل بود، زيرا بعضي از آنها تغيير داده شده و اصلاح و بعضي نيز برگرفته از تجربيات شخصي نگارندگان است. در متن کتاب تلاش شده که از لغات متداول فارسي استفاده شود بهطوريکه قابليت درک صحيح موضوع خدشهدار نشود، اما در مواردي که لغت انگليسي متداولتر بوده، بهناچار از لغات انگليسي استفاده شده است. منابع در پايان هر فصل ذکر شده که شامل کتاب و مقاله است. پس از جمعآوري مطالب، بهنظر ميرسيد که بهترين روش دستهبندي و تقسيم مجموعه به دو کتاب باشد. کتاب اول با عنوان آنتيباديهاي پليکلونال و منوکلونال (از توليد تا کاربرد). شامل دو فصل جداگانه است؛ فصل اول، آنتيباديهاي پليکلونال و فصل دوم، آنتيباديهاي منوکلونال. همچنين مباحث مربوط به توليد آزمايشگاهي، توليد انبوه و کاربردهاي انواع آنتيباديهاي پليکلونال و منوکلونال در انتهاي کتاب ذکر شده است.
کتاب دوم با عنوان آنتيباديهاي نوترکيب (از توليد تا کاربرد)، است که در آن انواع آنتيباديهاي نوترکيب در جانوران و گياهان، شامل تعاريف، روشهاي توليد و نيز کاربرد آنها ذکر شده است. در کتاب حاضر علاوه بر روشهاي توليد آنتيباديهاي نوترکيب، در مورد جديدترين کاربردهاي آنتيباديهاي نوترکيب و نحوة استفاده از آنتيباديها در اين موارد توضيح داده شده است. 

آیین نگارش مقاله پژوهشی

 کتاب آیین نگارش مقاله پژوهشی نوشته دکتر حسین بهاروند است. که در انتشارات خانه زیست شناسی به چاپ رسیده است.

فهرست مطالب:

بخش اول: مقدمه

بخش دوم: از كجا و چگونه هر بخش از مقاله پژوهشي استاندارد را بنويسيم؟

بخش سوم: فراهم‌آوري شرايط چاپ مقاله

بخش چهارم: آشنايي با نگارش مقالات مروري و باليني

بخش پنجم: ملاحظات اخلاقي و افزايش مهارت‌هاي آماري و انگليسي در نگارش مقالات

بخش ششم: مهارت‌هاي جستجو در پايگاه اطلاعاتي پاب‌مِد و مديريت مآخذ مقاله ...

 

 

اصول بیوتکنولوژی گیاهی

1- مقدمه

2- امکانات آزمایشگاهی

3- محیط کشت ها

4- تکنیک های استریلیزاسیون

5- انواع کشت

6- ریزازدیادی

7-سوسپانسیون سلولس و متابولیت های ثانویه

8- تولید گیاهان هاپلوئید در این ویترو

9- جداسازی و امتزاج پروتوپلاست

10- تنوع سوماکلونال

11- ذخیره ژرم پلاسم و حفاظت در شرایط انجماد

12- ماده ژنتیکی

13- سازمان دهی DNA و بیان ژن

14- کلون کردن ژن

15- روش های انتقال ژن

16- واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR)

17- نشانگرهای مولکولی و گزینش به کمک نشانگر

18- نقشه ژنومی

19- کاربردهای مهندسی ژنتیک گیاهی

20- ملاحظات مربوط به بیوتکنولوژی گیاهی

اصول بیوشیمی لنینجر 2021 جلد اول (اندیشه رفیع)

کتاب اصول بيوشيمی لنينجر 2021 جلد اول ترجمه "دکتر پاسالار، دکتر محمدنژاد و همکاران، در سال 1400 توسط انتشارات اندیشه رفیع منتشر شده است.
در این کتاب پدیده‌های مختلف بیولوژیک ازجمله ساختار شیمیایی اجزاء تشکیل دهند سلول، درک مکانیسم عمل آنزیم و واکنش‌های بیوشیمیایی کاتالیز شده مورد بررسی قرار گرفته است. کتاب بیوشیمی لنینجر یکی از معتبر ترین منابع برای امتحانات ورودی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری معرفی شده است. در ویرایش جدید این کتاب، مطالب جدیدی به مباحث بیولوژی مولکولی، ساختار پروتئین، پیام رسان زیستی و مهندسی ژنتیک اضافه شده است.
این کتاب مورد استفاده تمامی افراد فعال در رشته های بیوتکنولوژی پزشکی و کشاورزی،میکروب شناسی ایمنی شناسی، آسیب شناسی، ژنتیک، تغذیه، فارماکولوژی، داروسازی، مهندسی بافت و ... است. این کتاب 614 صفحه ای و تمام رنگی، شامل مباحث زیر است:
فصل 1_پایه‌های بیوشیمی
بخش 1_ساختار و کاتالیز
فصل 2_آب،مایع حیات
فصل 3_اسیدهای آمینه،پپتیدها و پروتئین‌ها
فصل 4_ساختار سه بعدی پروتئین‌ها
فصل 5_عملکرد پروتئین
فصل 6_آنزیم‌ها
فصل 7_کربوهیدرات‌ها و گلیکوبیولوژی
فصل 8_نوکئوتیدها و اسیدهای نوکلئیک
فصل 9_تکنولوژی های اطلاعات برپایه DNA
فصل 10_لیپیدها
فصل 11_غشاهای بیولوژیک و انتقال
فصل 12_پیام‌رسانی زیستی

اصول بیوشیمی هورمون و مسیرهای سیگنالینگ

فهرست مطالب:

فصل 1 مقدمه

فصل 2 مسيرهاي پيام‌دهي درون‌سلولي

فصل 3 هورمون رشد و سوماتومدين‌ها

فصل 4 غده‌ي تيروئيد

فصل 5 همئوستاز کلسيم

فصل 6 هورمون‌هاي غده‌ي فوق کليوي (مدولا و کورتکس)

فصل 7 دستگاه گوارش

فصل 8 غده‌ي آندوکرين پانکراس و تنظيم متابوليسم کربوهيدرات

فصل 9 غدد جنسي

فصل 10 فرايند پيري (Aging)

فصل 11 آپوپتوز

اصول شیمی عمومی سیلبربرگ جلد اول

کتاب اصول شیمی عمومی جلد اول تالیف مارتین سیلبربرگ است.  مترجمان این کتاب دکتر مجید میر محمدصادق، دکتر غلامعباس پارسافر، دکتر محمد رضا سعیدی می باشند .که در انتشارات نور پردازان به چاپ رسیده است.

این کتاب 619 صفحه ای که سال 1399 برای اولین بار چاپ شده است.

و از فصل1 تا 12 شیمی عمومی را مورد بررسی قرار میدهد؛

فصل 1: کلید های مطالعه شیمی 1

فصل 2: اجزاء ماده  43

فصل 3: استیوکیومتری فرمول ها و معادله 95

فصل 4: سه دسته عمده واکنش شیمیایی 157

فصل 5: گازها و نظریه جنبشی- مولکولی 203

فصل 6: شیمی گرمایی: جریان انرژی و تغییر شیمیایی 257

فصل 7: نظریه کوانتوم و ساختار اتمی 297

فصل 8: آرایش الکترونی و تناوب شیمیایی 337

فصل 9: مدل های پیوند شیمیایی 381

فصل 10: شکل مولکول 415

فصل 11: نظریه ای پیوند کووالانسی 451

فصل 12: نیروهای بین مولکولی مایعات، جامدات و تبدیل های فاز 481

 در پایان کتاب واژ ه نامه برای مخاطبان کتاب آورده شده است

اصول شیمی عمومی سیلبربرگ جلد دوم

اصول شیمی عمومی سیلبربرگ جلد دوم تالیف مارتین سیلبربرگ

 

کتاب اصول شیمی عمومی جلد دوم تالیف مارتین سیلبربرگ است.  مترجمان این کتاب دکتر مجید میر محمدصادق، دکتر غلامعباس پارسافر، دکتر محمد رضا سعیدی می باشند .که در انتشارات نور پردازان به چاپ رسیده است.

این کتاب 590 صفحه  ای که از سال1389  تا کنون هفت بار تجدید چاپ شده است.

و از فصل 13 تا 23  شیمی عمومی را مورد بررسی قرار میدهد؛

فصل 13: خواص محلول ها 1

فصل 14: عناصر گرو ه های اصلی: به کارگیری اصول پیوند و ساختار 45

فصل 15: ترکیب های آلی و خواص اتمی کربن 87

فصل 16: سینتیک: نقش و مکانیزم واکنش های شیمیایی 139

فصل 17: تعادل: حد نهایی واکنش شیمیایی 197

فصل 18: تعادل اسید و باز 18

فصل 19: تعادل یونی در سیستم آبی 301

فصل 20: ترمودینامیک: آنتروپی، انرژی آزاد و جهت واکتنشهای شیمیایی 351

فصل 21: الکترو شیمیایی و کار الکترویکی 397

فصل 22: عناصر واسطه و ترکیب های کئوردیناسیون آنها 465

فصل 23: وتکنش های هسته ای و کابرد آنها 501

 در پایان کتاب واژ ه نامه برای مخاطبان کتاب آورده شده است

 

صفحه1 از11

علوم پایه

کتاب های علوم پایه زیست شناسی شیمی فیزیک ریاضی دانشگاهی