انتشارات خانه زیست شناسی ویرایش جدید کتاب ارزشمند بیولوژی کمپبل را منتشر کرد. این مجموعه هفت جلدی ترجمه کتاب مشهور Campbell Biology 11th Eddition 2017 می باشد. این کتاب اولین بار حدود پانزده سال پیش توسط انتشارات خانه زیست شناسی به فارسی ترجمه شده و تقدیم به علاقمندان دانش زیست شناسی از جمله دانش آموزان، دبیران و دانشجویان شده بود.

در طی این پانزده سال، مطالعه این کتاب، برای علاقمندان تبدیل به یک فرهنگ دوست داشتنی شده است. فرهنگی که نشان دهنده ی درایت، آینده نگری و قدرت تشخیص دبیران محترم، دانش آموزان و والدین گرامی است.

امروزه در بسیاری از دبیرستان های دوره اول، مطالعه کتاب بیولوژی کمپبل جزء برنامه های اصلی دانش آموزان شده است. دانش پژوهان شرکت کننده در آزمون المپیاد زیست شناسی از این کتاب به عنوان یک منبع کامل و جامع، استفاده می کنند. در کنکور سراسری هم کمتر دانش آموزی دیده می شود که در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی پذیرفته شده باشد ولی با کتاب بیولوژی کمپبل، آشنا نباشد. دامنه اثرگذاری این کتاب بسیار وسیع و قابل تامل است. پروفسور نیل کمپبل در تالیف این کتاب، به قدری استادانه عمل کرده است که به جرات می توان گفت در این حوزه، هیچ کتابی تا این انداره تاثیرگذار نبوده است. تا جایی که مدیر جهانی IBO صراحتاً اعلام کرده است که بیولوژی کمپبل انجیل زیست شناسی است.

بیولوژی کمپبل از معدود کتابهای علمی است که به تمام زبان های زنده دنیا ترجمه شده است. در ایران هم این کتاب از ویرایش هشتم، توسط انتشارات خانه زیست شناسی ترجمه و به علاقمندان تقدیم شده است. در حال حاضر جلدهای اول، دوم و سوم، منتشر شده و جلدهای چهارم تا هقتم هم زودی وارد بازار خواهد شد.