تولید کننده:
ناشر
نتایج 271 تا 300 از کل 3070 نتیجه

آناتومی گیاهی فان (جهاد دانشگاهی مشهد)

کتاب آناتومی گیاهی نوشته تالیف: ا.فان است. که در انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد به چاپ رسیده است.

این کتاب639 صفحه  ای که از سال 1398 تا اکنون هفت بار تجدید چاپ شده است.

این کتاب شامل مباحث زیر می باشد: 

- ساختمان عمومی گیاهان عالی

- سلول

-مریستم

بافتهای بالغ

- پارانشیم

- کلانشیم

- اسکلرانشیم

- آوند چوب

- آوند آبکشی

- مجرای ترشحی و لوله شیرابه ای

-اپیدرم

پیکره رویشی نخستین گیاه

- ساقه

- برگ

- ریشه

ساختمان پسین گیاه

- کامبیوم آوندی

- چوب ثانوی

- آبکش ثانویه

- پریدرم

- رشد ثنوی غیر عادی

اندامهای تولید مثل

- گل

- میوه

- دانه

منابع

واژه نامه

نمایه

 

آنالیز ترکیبی المپیاد نشر الگو

آنالیز ترکیبی پایه‌ی یکی از چهار مبحث اصلی در المپیاد ریاضی و همچنین پایه‌ی نیمی از مباحث المپیاد کامپیوتر است. این کتاب با توجه به همین اهمیت تالیف شده است.
برگزیده‌ی در جشنواره‌ی کتاب‌های آموزشی رشد
آموزش کامل مباحث آنالیز ترکیبی و شمارش به روش حل مسأله
پوشش دهنده‌ی مباحث ترکیبیات مطرح شده در مرحله‌ی اول المپیادهای ریاضی و کامپیوتر
قابل استفاده برای دانش‌آموزان علاقه‌مند دوره‌ی اول و دوره‌ی دوم متوسطه
مسائل و تمرین‌های متنوع با راه حل

آنتون شعبده‌بازی می‌کند (فاطمی)

آنتون را می‌شناسید؟ پسربچه‌ای شلوغ و شیطان که وقت بازی با دوستانش کلی ماجراهای بامزه دارد؟ مثل همه بچه‌های دیگر، او هم گاهی با دوستانش دعوا می‌کند. اما مهم این است که همیشه آخرش با هم آشتی می‌کنند و کیک و بیسکوئیت می‌خورند. شاید بپرسید سر چی دعوا می‌کنند؟ چیزهای خیلی ساده! مثلا این که آیا آنتون می‌تواند با کلاه شعبده‌بازی‌اش لوکاس را غیب کند یا نه؟

آنتون و برگ‌ها (فاطمی)

آنتون دوستان خوبی دارد که گاهی به کمکش می‌آیند. مثل وقتی که قرار است آنتون همه‌ی برگ‌های خشک را دسته کند، اما آخرین برگ را باد می‌برد. آنتون و برگ‌ها را بخوانید تا ببینید آیا آنتون، لوکاس، گرتا و نینا موفق می‌شوند آن برگ را بگیرند یا نه؟

آنتی‌بادی‌های نوترکیب (تربیت مدرس)

پيشرفتهاي علوم مولکولي، علوم سلولي و زيستي در سه دهه اخير بهطور قابل توجهي افقهاي ديد محققان را گسترده کرده است. مولکولهاي آنتيبادي بهعنوان يکي از با ارزشترين و پرکاربردترين ابزارهاي علم بيولوژي نه تنها بهعنوان يک عامل شناساگر مولکولي با کاربرد تحقيقاتي، بلکه بهعنوان يک ابزار تشخيصي و درماني مؤثر بهکار ميروند.
در طي سالهاي گذشته در کلاسهاي درس و يا برخورد با دانشجويان و يا علاقهمندان علومزيستي مرتبط، بارها درباره کتابي به زبان فارسي در موضوع آنتيبادي، که در مورد توليد، کاربرد و درمجموع هر آنچه به آنتيبادي مربوط ميشود، مورد سؤال قرارگرفتهام و هميشه اين کاستي در مجموعه کتابهاي علمي و درسي فارسي زبان حس ميشد. در کتاب پيشرو سعي شده است تا مسائل مربوط به عرصه آنتيبادي، به زباني شيوا و بهطور کامل توضيح داده شود و روشهاي توليد و نيز موارد کاربرد اين آنتيباديها تحليل شود.
اگرچه روشهاي اصلي توليد انواع آنتيباديها تغيير زيادي نکرده است، ولي در اين کتاب سعي کرديم که اين مطالب را جمعآوري و به روزرساني کنيم. اين کتاب براي محققان علومزيستي و نيز دانشجويان کارشناسي ارشد (.M.Sc) و دکتري حرفهاي و نيز تخصصي (.Ph.D) که به توليد و کاربرد مولکول آنتيبادي علاقهمند هستند، مفيد و قابل استفاده است. نگارش اين کتاب به نحوي است که هم براي محققان تازهکار و هم براي سروران با تجربه کاربرد دارد و در اغلب موارد سعي شده است که با توضيحات جامع و کامل راجعبه موضوع بحث و بررسي انجام شود. البته پيشاپيش متذکر ميشود که امکان ارائه تمام روشها در اين کتابها غير ممکن بود، ولي تلاش شد که روشهاي مفيد اين عرضه تبيين شود. ذکر منابع اصلي در اغلب روشها مشکل بود، زيرا بعضي از آنها تغيير داده شده و اصلاح و بعضي نيز برگرفته از تجربيات شخصي نگارندگان است. در متن کتاب تلاش شده که از لغات متداول فارسي استفاده شود بهطوريکه قابليت درک صحيح موضوع خدشهدار نشود، اما در مواردي که لغت انگليسي متداولتر بوده، بهناچار از لغات انگليسي استفاده شده است. منابع در پايان هر فصل ذکر شده که شامل کتاب و مقاله است. پس از جمعآوري مطالب، بهنظر ميرسيد که بهترين روش دستهبندي و تقسيم مجموعه به دو کتاب باشد. کتاب اول با عنوان آنتيباديهاي پليکلونال و منوکلونال (از توليد تا کاربرد). شامل دو فصل جداگانه است؛ فصل اول، آنتيباديهاي پليکلونال و فصل دوم، آنتيباديهاي منوکلونال. همچنين مباحث مربوط به توليد آزمايشگاهي، توليد انبوه و کاربردهاي انواع آنتيباديهاي پليکلونال و منوکلونال در انتهاي کتاب ذکر شده است.
کتاب دوم با عنوان آنتيباديهاي نوترکيب (از توليد تا کاربرد)، است که در آن انواع آنتيباديهاي نوترکيب در جانوران و گياهان، شامل تعاريف، روشهاي توليد و نيز کاربرد آنها ذکر شده است. در کتاب حاضر علاوه بر روشهاي توليد آنتيباديهاي نوترکيب، در مورد جديدترين کاربردهاي آنتيباديهاي نوترکيب و نحوة استفاده از آنتيباديها در اين موارد توضيح داده شده است. 

آژانس روبی برای مرغ های محترم

روبی راننده آژانس است و بجز سگ همه را سوار می کند. اوهر وقت مرغ و خروس و جوجه ها را می بیند آب از لب و لوچه اش سرازیر می شود. آنها هیچ وقت سوار ماشین او نمی شوند. او بیکار نمی نشیند و نقشه های خطرناک می کشد. سگ هم که با روباه دشمنی دارد یک نقشه ی خطرناک برای او می کشد.کدامشان موفق می شوند؟ این داستان چند پایان دارد. شما هم می توانید به پیروزی یا شکست آنها کمک کنید. بیایید توی داستان.یک پایان هم شما بنویسید.

آکادمی سلطه بر موفقیت (نو اندیش)

برایان تریسی زاده‌ سال ۱۹۴۴ در شارلوت‌تاونِ کانادا از نویسندگان کتاب‌های خودیاری است که بسیاری از کارهای خود را به شکل «کتاب گویا» ارائه داده است. موضوع سمینارها و سخنرانی‌های او مطالبی شامل رهبری، فروش، مدیریت مؤثر و استراتژی کسب و کار است.

آقای تریسی یکی از معتبرترین نویسندگان در زمینه توسعه توانایی و بهره‌وری فردی است. وی سخنرانی برجسته و پرانرژی است که سخنانش شنونده را مجذوب می‌کند و می‌تواند در این زمینه به شنوندگان خود آگاهی و انگیزه داده و آن‌ها را تهییج کند تا کارایی خود را حداکثر کرده و به بالاترین اهدافشان در زندگی دست یابند.