به سایت اف بوک خوش آمدید  | ورود به سایت | ثبت نام

گاج

عربی سفید کنکور میکرو گاج نظام قدیم

دهم، یازدهم و دوازدهم مولف: خدیجه علیپور

قیمت پشت جلد: 39,000 تومان
مقدار تخفیف: 1,950 تومان
قیمت نهایی:37,050 تومان
تخفیف: 1,950 تومان

عربی نهم کارپوچینو گاج

مولفان: امیر علی زاده, عصمت پارساییان

قیمت پشت جلد: 49,000 تومان
مقدار تخفیف: 9,800 تومان
قیمت نهایی:39,200 تومان
تخفیف: 9,800 تومان

عربی پایه دهم و یازدهم انسانی میکرو گاج

ویژه کنکور98 مولف: محمود عاشوری ناشر: گاج چاپ 1397

قیمت پشت جلد: 55,000 تومان
مقدار تخفیف: 11,000 تومان
قیمت نهایی:44,000 تومان
تخفیف: 11,000 تومان
قیمت پشت جلد: 42,000 تومان
مقدار تخفیف: 8,400 تومان
قیمت نهایی:33,600 تومان
تخفیف: 8,400 تومان

عربی پایه دهم و یازدهم میکرو گاج

مولف: محمود عاشوری ناشر: گاج چاپ 1397

قیمت پشت جلد: 44,000 تومان
مقدار تخفیف: 8,800 تومان
قیمت نهایی:35,200 تومان
تخفیف: 8,800 تومان

عربی کامل کنکور میکرو طلایی گاج

مولف: راضیه یادگاری, علی فیلی, محمد جال ناشر: گاج

قیمت پشت جلد: 79,000 تومان
مقدار تخفیف: 15,800 تومان
قیمت نهایی:63,200 تومان
تخفیف: 15,800 تومان

عربی کامل کنکور میکرو گاج

مولف: دکتر علی فیلی ناشر: گاج نوبت چاپ: 96 قطع: رحلی- 496

قیمت پشت جلد: 45,000 تومان
مقدار تخفیف: 9,000 تومان
قیمت نهایی:36,000 تومان
تخفیف: 9,000 تومان

عربی یازدهم انسانی سیر تا پیاز گاج

مولف: اسرافیل قربان پور

قیمت پشت جلد: 29,000 تومان
مقدار تخفیف: 5,800 تومان
قیمت نهایی:23,200 تومان
تخفیف: 5,800 تومان

عربی یازدهم انسانی میکرو گاج

برای کنکور99 مولف: محمود عاشوری ناشر: گاج چاپ 1397

قیمت پشت جلد: 45,000 تومان
مقدار تخفیف: 9,000 تومان
قیمت نهایی:36,000 تومان
تخفیف: 9,000 تومان

عربی یازدهم سیر تا پیاز گاج

انتشارات گاج مولف: اسرافیل قربان پور چاپ 1396

قیمت پشت جلد: 55,000 تومان
مقدار تخفیف: 11,000 تومان
قیمت نهایی:44,000 تومان
تخفیف: 11,000 تومان

عربی یازدهم میکرو گاج

انتشارات گاج مولف: محمد عاشوری

قیمت پشت جلد: 45,000 تومان
مقدار تخفیف: 9,000 تومان
قیمت نهایی:36,000 تومان
تخفیف: 9,000 تومان

علوم ششم سیر تا پیاز گاج

مولف: مهرداد میرزایی ناشر: گاج

قیمت پشت جلد: 89,000 تومان
مقدار تخفیف: 17,800 تومان
قیمت نهایی:71,200 تومان
تخفیف: 17,800 تومان

علوم نهم پرسمان گاج

مولف: فاطمه حسینی رباطی

قیمت پشت جلد: 55,000 تومان
مقدار تخفیف: 11,000 تومان
قیمت نهایی:44,000 تومان
تخفیف: 11,000 تومان

علوم نهم کارپوچینو گاج

مولفان: علیرضا صادقی, نوشین قلی زاده

قیمت پشت جلد: 69,000 تومان
مقدار تخفیف: 13,800 تومان
قیمت نهایی:55,200 تومان
تخفیف: 13,800 تومان

علوم هشتم سیر تا پیاز گاج

مولفان: حسن قربانی, نوشین قلی زاده

قیمت پشت جلد: 89,000 تومان
مقدار تخفیف: 17,800 تومان
قیمت نهایی:71,200 تومان
تخفیف: 17,800 تومان

علوم هشتم پرسمان گاج

مولف: احمد علی نژاد, علی اکبر ظهری, آرمین کمالی

قیمت پشت جلد: 49,000 تومان
مقدار تخفیف: 9,800 تومان
قیمت نهایی:39,200 تومان
تخفیف: 9,800 تومان

علوم هشتم کارپوچینو گاج

مولف: علیرضا صادقی

قیمت پشت جلد: 65,000 تومان
مقدار تخفیف: 13,000 تومان
قیمت نهایی:52,000 تومان
تخفیف: 13,000 تومان

علوم هفتم سیر تا پیاز گاج

مولف: حسن قربانی, محدثه امیرخانی, محمد یاوری

قیمت پشت جلد: 59,000 تومان
مقدار تخفیف: 11,800 تومان
قیمت نهایی:47,200 تومان
تخفیف: 11,800 تومان

علوم هفتم کارپوچینو گاج

مولف: علیرضا صادقی ناشر: گاج

قیمت پشت جلد: 65,000 تومان
مقدار تخفیف: 13,000 تومان
قیمت نهایی:52,000 تومان
تخفیف: 13,000 تومان

علوم و فنون ادبی یازدهم سیر تا پیاز گاج

مولف: سعید قدردان, صمد نعمانی, مهناز عربیانی

قیمت پشت جلد: 23,000 تومان
مقدار تخفیف: 4,600 تومان
قیمت نهایی:18,400 تومان
تخفیف: 4,600 تومان

علوم پنجم ابتدایی کارپوچینو گاج

مولف: مصطفی خلیل زاده, فاطمه حسینی رباطی

قیمت پشت جلد: 45,000 تومان
مقدار تخفیف: 9,000 تومان
قیمت نهایی:36,000 تومان
تخفیف: 9,000 تومان

فارسی نهم سیر تا پیاز گاج

مولف: اصغر جهرمی

قیمت پشت جلد: 65,000 تومان
مقدار تخفیف: 13,000 تومان
قیمت نهایی:52,000 تومان
تخفیف: 13,000 تومان

فارسی نهم کارپوچینو گاج

مولفان: علی حیات بخش, رویا ذوقی

قیمت پشت جلد: 45,000 تومان
مقدار تخفیف: 9,000 تومان
قیمت نهایی:36,000 تومان
تخفیف: 9,000 تومان

فارسی هشتم کارپوچینو گاج

مولفان: علی حیات بخش, رویا ذوقی

قیمت پشت جلد: 45,000 تومان
مقدار تخفیف: 9,000 تومان
قیمت نهایی:36,000 تومان
تخفیف: 9,000 تومان

فارسی پایه کنکور دهم و یازدهم میکرو طبقه بندی

مولفان: امیر نجات شجاعی, مهدی نظری ناشر: گاج

قیمت پشت جلد: 129,000 تومان
مقدار تخفیف: 25,800 تومان
قیمت نهایی:103,200 تومان
تخفیف: 25,800 تومان
قیمت پشت جلد: 25,000 تومان
مقدار تخفیف: 5,000 تومان
قیمت نهایی:20,000 تومان
تخفیف: 5,000 تومان
قیمت پشت جلد: 13,000 تومان
مقدار تخفیف: 2,600 تومان
قیمت نهایی:10,400 تومان
تخفیف: 2,600 تومان

فيزيك پيش دانشگاهی ميكرو جلد2

مولف: بهروز نادري‌نژاد ناشر: گاج نوبت چاپ: 96 قطع: رحلي

قیمت پشت جلد: 58,000 تومان
مقدار تخفیف: 11,600 تومان
قیمت نهایی:46,400 تومان
تخفیف: 11,600 تومان

فیزیک 3 پرسمان (تجربی) گاج

انتشارات گاج مولف: امیر حسن محمد پور چاپ 1395 - تعداد ...

قیمت پشت جلد: 19,000 تومان
مقدار تخفیف: 3,800 تومان
قیمت نهایی:15,200 تومان
تخفیف: 3,800 تومان

فیزیک 3 پرسمان (ریاضی) گاج

مولف: علیرضا جهانگیر زاده ناشر: گاج چاپ 1395 - تعداد ...

قیمت پشت جلد: 23,000 تومان
مقدار تخفیف: 4,600 تومان
قیمت نهایی:18,400 تومان
تخفیف: 4,600 تومان