به سایت اف بوک خوش آمدید  | ورود به سایت | ثبت نام

کاهه

ریاضی نهم تیزهوشان کاهه

مولف: محمد حسن کاهه ناشر: کاهه

قیمت پشت جلد: 89,000 تومان
مقدار تخفیف: 17,800 تومان
قیمت نهایی:71,200 تومان
تخفیف: 17,800 تومان

علوم نهم تیزهوشان کاهه

مولفان: یاشار انگوتی, مژگان لعل, آذر میدخت دانشور ناشر: ...

قیمت پشت جلد: 95,000 تومان
مقدار تخفیف: 19,000 تومان
قیمت نهایی:76,000 تومان
تخفیف: 19,000 تومان

علوم هشتم تیزهوشان کاهه

مولف: سعیده تقی زاده, نسیبه سادات ترین سان, عباس حق ...

قیمت پشت جلد: 68,000 تومان
مقدار تخفیف: 13,600 تومان
قیمت نهایی:54,400 تومان
تخفیف: 13,600 تومان

فارسی نهم تیزهوشان کاهه

مولفان: محمد امین زمان وزیری, آرش عیوق, زهرا صادقی ناشر: ...

قیمت پشت جلد: 45,000 تومان
مقدار تخفیف: 9,000 تومان
قیمت نهایی:36,000 تومان
تخفیف: 9,000 تومان