به سایت اف بوک خوش آمدید  | ورود به سایت | ثبت نام

پوران پژوهش

بیوشیمی پوران پژوهش

تالیف: دکتر عبد الوهاب احسانی و ... ناشر: پوران ...

قیمت پشت جلد: 98,000 تومان
مقدار تخفیف: 4,900 تومان
قیمت نهایی:93,100 تومان
تخفیف: 4,900 تومان

زبان تخصصی در زیست شناسی (پوران پژوهش)

منبع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی مولفان: سعید حسامی ...

قیمت پشت جلد: 33,000 تومان
مقدار تخفیف: 1,650 تومان
قیمت نهایی:31,350 تومان
تخفیف: 1,650 تومان

زیست شناسی مولکولی جلد اول پوران پژوهش

ساختار- همانند سازی- ترمیم و نوترکیبی DNA مولف: مصطفی ...

قیمت پشت جلد: 49,000 تومان
مقدار تخفیف: 2,450 تومان
قیمت نهایی:46,550 تومان
تخفیف: 2,450 تومان

زیست شناسی مولکولی جلد دوم پوران پژوهش

رونویسی- پردازش- ترجمه و تنظیم بیان ژن تالیف: مصطفی عبادی ...

قیمت پشت جلد: 86,000 تومان
مقدار تخفیف: 4,300 تومان
قیمت نهایی:81,700 تومان
تخفیف: 4,300 تومان