به سایت اف بوک خوش آمدید  | ورود به سایت | ثبت نام

نوپردازان

مبانی شيمي آلی (نوپردازان)

نویسنده: جان‌مک موری اريک سيمانک مترجم: دكتر عيسي ...

قیمت پشت جلد: 100,000 تومان
مقدار تخفیف: 10,000 تومان
قیمت نهایی:90,000 تومان
تخفیف: 10,000 تومان

اصول شیمی عمومی سیلبربرگ جلد اول

اصول شيمي عمومي جلد1 مؤلف : مارتين سيلبربرگ مترجم : دكتر ...

قیمت پشت جلد: 110,000 تومان
مقدار تخفیف: 5,500 تومان
قیمت نهایی:104,500 تومان
تخفیف: 5,500 تومان

اصول شیمی عمومی سیلبربرگ جلد دوم

اصول شيمي عمومي جلد2 مؤلف: مارتين سيلبربرگ مترجم: دكتر ...

قیمت پشت جلد: 120,000 تومان
مقدار تخفیف: 6,000 تومان
قیمت نهایی:114,000 تومان
تخفیف: 6,000 تومان

تشریح کامل مسایل شیمی عمومی سیلبربرگ جلد اول

تشريح كامل مسايل اصول شيمي عمومي سيلبربرگ جلد1 مؤلف : ...

قیمت پشت جلد: 60,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:60,000 تومان
تخفیف:

تشریح کامل مسایل شیمی عمومی سیلبربرگ جلد دوم

تشريح کامل مسايل اصول شيمي عمومي سيلبربرگ جلد2 مؤلف : ...

قیمت پشت جلد: 50,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:50,000 تومان
تخفیف:

شیمی آلی جلد دوم (نوپردازان)

نویسنده: جان مك موری اريک سيمانک مترجم: دكتر عيسي ...

قیمت پشت جلد: 82,000 تومان
مقدار تخفیف: 8,200 تومان
قیمت نهایی:73,800 تومان
تخفیف: 8,200 تومان

مبانی فیزیک هالیدی ویراست دهم جلد اول

فیزیک پایه 1 مکانیک، گرما، ترمودینامیک، نظریه جنبشی ...

قیمت پشت جلد: 60,000 تومان
مقدار تخفیف: 6,000 تومان
قیمت نهایی:54,000 تومان
تخفیف: 6,000 تومان

مبانی فیزیک هالیدی ویراست دهم جلد دوم

فیزیک پایه 2 الکتریسیته و مغناطیس نویسنده: جرل واکر، ...

قیمت پشت جلد: 65,000 تومان
مقدار تخفیف: 6,500 تومان
قیمت نهایی:58,500 تومان
تخفیف: 6,500 تومان

مبانی فیزیک هالیدی ویراست دهم جلد سوم

فیزیک پایه 3 - فیزیک عمومی 3 امواج، گرما، ترمودینامیک، ...

قیمت پشت جلد: 42,000 تومان
مقدار تخفیف: 4,200 تومان
قیمت نهایی:37,800 تومان
تخفیف: 4,200 تومان

مبانی فیزیک هالیدی ویراست دهم جلد چهارم

فیزیک پایه 4، فیزیک عمومی 4 نسبیت، ذره یا موج، جامدها، ...

قیمت پشت جلد: 50,000 تومان
مقدار تخفیف: 5,000 تومان
قیمت نهایی:45,000 تومان
تخفیف: 5,000 تومان