به سایت اف بوک خوش آمدید  | ورود به سایت | ثبت نام

مهر فائق

آزمونهای تدریجی زبان انگلیسی (itest) مهر فائق

انتشارات مهر فائق مولف: رضا کیاسالار چاپ: 1396

قیمت پشت جلد: 15,000 تومان
مقدار تخفیف: 1,500 تومان
قیمت نهایی:13,500 تومان
تخفیف: 1,500 تومان

آزمونهای تدریجی عربی مهر فائق

انتشارات مهر فائق مولف: ایاد فیلی – ابوالفضل تاجیک چاپ: ...

قیمت پشت جلد: 19,000 تومان
مقدار تخفیف: 1,900 تومان
قیمت نهایی:17,100 تومان
تخفیف: 1,900 تومان

ادبیات کنکور مصور خط به خط مهر فائق

انتشارات مهر فائق مولف: سعید عنبرستانی – علی احمد نیا چاپ ...

قیمت پشت جلد: 35,000 تومان
مقدار تخفیف: 3,500 تومان
قیمت نهایی:31,500 تومان
تخفیف: 3,500 تومان

بانک تست دیفرانسیل و انتگرال مهر فائق

مولفان: مجید رضوی – ماشااله رضوی

قیمت پشت جلد: 38,000 تومان
مقدار تخفیف: 5,700 تومان
قیمت نهایی:32,300 تومان
تخفیف: 5,700 تومان
قیمت پشت جلد: 30,000 تومان
مقدار تخفیف: 4,500 تومان
قیمت نهایی:25,500 تومان
تخفیف: 4,500 تومان

بانک تست ریاضیات گسسته و جبر و احتمال مهر فائق

مولفان: عزت اله مشفق – حمیدرضا پور اشرفی – سعید قندچی – ...

قیمت پشت جلد: 26,000 تومان
مقدار تخفیف: 3,900 تومان
قیمت نهایی:22,100 تومان
تخفیف: 3,900 تومان
قیمت پشت جلد: 38,000 تومان
مقدار تخفیف: 5,700 تومان
قیمت نهایی:32,300 تومان
تخفیف: 5,700 تومان

بانک تست هندسه تحلیلی و جبر خطی مهر فائق

مولفان: عزت اله مشفق – هومن عقیلی – محمد محمد پور

قیمت پشت جلد: 25,000 تومان
مقدار تخفیف: 3,750 تومان
قیمت نهایی:21,250 تومان
تخفیف: 3,750 تومان

جامع تیزهوشان ششم مهرفائق (فسفری)

فسفری تیزهوشان جامع ششم مهرفائق مولفان: فاطمه حسینی رباطی, ...

قیمت پشت جلد: 45,000 تومان
مقدار تخفیف: 6,750 تومان
قیمت نهایی:38,250 تومان
تخفیف: 6,750 تومان

زیپ دین و زندگی مهر فائق

مولفان: احسان هندی, محمد کریمی

قیمت پشت جلد: 24,000 تومان
مقدار تخفیف: 3,600 تومان
قیمت نهایی:20,400 تومان
تخفیف: 3,600 تومان

زیپ ریاضی تجربی مهر فائق

مولف: نصیر کریمی

قیمت پشت جلد: 20,000 تومان
مقدار تخفیف: 3,000 تومان
قیمت نهایی:17,000 تومان
تخفیف: 3,000 تومان
قیمت پشت جلد: 19,000 تومان
مقدار تخفیف: 2,850 تومان
قیمت نهایی:16,150 تومان
تخفیف: 2,850 تومان

زیپ زبان انگلیسی مهر فائق

مولف: علیرضا جابری

قیمت پشت جلد: 20,000 تومان
مقدار تخفیف: 3,000 تومان
قیمت نهایی:17,000 تومان
تخفیف: 3,000 تومان

زیپ زیست شناسی 1 سال دوم مهرفائق

انتشارات مهر فائق مولف: آیناز نورافکن چاپ: 1396

قیمت پشت جلد: 24,000 تومان
مقدار تخفیف: 4,800 تومان
قیمت نهایی:19,200 تومان
تخفیف: 4,800 تومان

زیپ زیست شناسی 2 سال سوم مهرفائق

انتشارات مهر فاوق مولف: آیناز نورافکن چاپ: 1396

قیمت پشت جلد: 24,000 تومان
مقدار تخفیف: 4,800 تومان
قیمت نهایی:19,200 تومان
تخفیف: 4,800 تومان
قیمت پشت جلد: 24,000 تومان
مقدار تخفیف: 3,600 تومان
قیمت نهایی:20,400 تومان
تخفیف: 3,600 تومان

زیپ شیمی پایه مهرفائق

انتشارات: مهرفائق مولف: فرشید اوجانی چاپک 95

قیمت پشت جلد: 20,000 تومان
مقدار تخفیف: 3,000 تومان
قیمت نهایی:17,000 تومان
تخفیف: 3,000 تومان
قیمت پشت جلد: 15,000 تومان
مقدار تخفیف: 1,500 تومان
قیمت نهایی:13,500 تومان
تخفیف: 1,500 تومان

زیپ فیزیک پایه مهر فائق

مولف: احمد مصلایی

قیمت پشت جلد: 23,000 تومان
مقدار تخفیف: 3,450 تومان
قیمت نهایی:19,550 تومان
تخفیف: 3,450 تومان

زیپ فیزیک پیش مهر فائق

انتشارات مهر فائق مولف: احمد مصلایی – شاهین اقبال – علی ...

قیمت پشت جلد: 25,000 تومان
مقدار تخفیف: 3,750 تومان
قیمت نهایی:21,250 تومان
تخفیف: 3,750 تومان

زیپ هندسه تحلیلی و جبر خطی مهرفائق

مولفان: محمد طاهر شعاعی, سعید قندچی, علی سعیدی راد

قیمت پشت جلد: 18,000 تومان
مقدار تخفیف: 2,700 تومان
قیمت نهایی:15,300 تومان
تخفیف: 2,700 تومان