به سایت اف بوک خوش آمدید  | ورود به سایت | ثبت نام

منتشران

قاصدک دین و زندگی دوازدهم

رشته های ریاضی و تجربی مولف: مرتضی قدردان ناشر: منتشران

قیمت پشت جلد: 5,500 تومان
مقدار تخفیف: 1,100 تومان
قیمت نهایی:4,400 تومان
تخفیف: 1,100 تومان

قاصدک ریاضی دوازدهم تجربی

مولف: سید عباس حسینی ناشر: منتشران

قیمت پشت جلد: 5,500 تومان
مقدار تخفیف: 1,100 تومان
قیمت نهایی:4,400 تومان
تخفیف: 1,100 تومان

قاصدک شیمی دوازدهم

تالیف: گروه مولفان ناشر: منتشران

قیمت پشت جلد: 60,000 تومان
مقدار تخفیف: 12,000 تومان
قیمت نهایی:48,000 تومان
تخفیف: 12,000 تومان

گام به گام دروس دهم تجربی منتشران

تالیف: گروه مولفان ناشر: منتشران 1397

قیمت پشت جلد: 39,000 تومان
مقدار تخفیف: 7,800 تومان
قیمت نهایی:31,200 تومان
تخفیف: 7,800 تومان

گام به گام دروس دهم رشته انسانی منتشران

تالیف: گروه مولفان چاپ 1397

قیمت پشت جلد: 40,000 تومان
مقدار تخفیف: 8,000 تومان
قیمت نهایی:32,000 تومان
تخفیف: 8,000 تومان

گام به گام دروس دهم رشته ریاضی منتشران

مولف: گروه مولفان چاپ 1397

قیمت پشت جلد: 39,000 تومان
مقدار تخفیف: 7,800 تومان
قیمت نهایی:31,200 تومان
تخفیف: 7,800 تومان
قیمت پشت جلد: 45,000 تومان
مقدار تخفیف: 9,000 تومان
قیمت نهایی:36,000 تومان
تخفیف: 9,000 تومان

گام به گام دروس دوازدهم ریاضی منتشران

تالیف: گروه مولفان ناشر: منتشران 1397

قیمت پشت جلد: 54,000 تومان
مقدار تخفیف: 10,800 تومان
قیمت نهایی:43,200 تومان
تخفیف: 10,800 تومان

گام به گام دروس نهم منتشران

درس یار نهم متوسطه اول تالیف: گروه مولفان ناشر: منتشران

قیمت پشت جلد: 80,000 تومان
مقدار تخفیف: 16,000 تومان
قیمت نهایی:64,000 تومان
تخفیف: 16,000 تومان

گام به گام دروس یازدهم رشته تجربی منتشران

درس یار یازدهم رشته تجربی انتشارات منتشران مولف: گروه ...

قیمت پشت جلد: 99,000 تومان
مقدار تخفیف: 19,800 تومان
قیمت نهایی:79,200 تومان
تخفیف: 19,800 تومان

گام به گام دروس یازدهم رشته ریاضی منتشران

درس یار یازدهم رشته ریاضی تالیف: گروه مولفان ناشر: ...

قیمت پشت جلد: 99,000 تومان
مقدار تخفیف: 19,800 تومان
قیمت نهایی:79,200 تومان
تخفیف: 19,800 تومان