بیماری کرونا ویروس 2019 (کووید 19)

کتاب بیماری کرونا ویروس 2019  نوشته شایلندرا ساکسینا است. که در مرکز نشر دانشگاهی به چاپ رسیده است.

این کتاب 280 صفحه ای برای اولین بار در سال 1399 چاپ شده است.

و در 16 فصل بیماری کرونا ویروس را مورد بحث قرار میدهد:

فصل 1: بینش جاری در مورد بیماری کرونا ویروس جدید

فصل 2: روند جهانی در ایپدمیولوژی بیماری کرونا ویروس

فصل 3: ریخت شناسی، سازماندهی ژنگان، همتاسازیو آسیب شناسی نشانگان تنفسی حاد شدید کرونا ویروس

فصل 4: چرخه انتقال کرونا ویروس سندرم تنفسی حاد شدید و کرونا ویروس سندرم تنفسی حاد شدید

فصل 5: پاسخ های ایمنی میزبان و زیست شناسی عفونت سارس- کووید - 2 انسان

فص 6: ویگژگی های بالینی و تشخیص افتراقی بیماری کرونا ویروس جدید 2019

فصل 7: عفونت کرونا ویروس در کودکان و نوجوانان

فصل 8: کووید: 19 آخرین اطلاعات چشم پزشکی

فصل 9: تشخیص آزمایشگاهی عفونت ویروس کرونا ویروس جدید

فصل 10: توسعه درمانی و داروهای درمانی کووید 19

فصل 11: روش های پیشگیری و کنترل عفونت

فصل 12: کرونا ویروس های کلاسیک

فصل 13: ظهور کرونا ویروس های نشانگان تنفسی حاد (سارس) و ظهور مجدد آنها

فصل 14: کسب آمادگی برای چالش های دائمی دنیا گیری عفونتهای کرونا ویروس با توجه ویژه به سارس- کووی

فصل 15: آماده سازی کودکان برای دنیا گیری

فصل 16: مقابله با چالش های روانشناختی دوذه کووید- 19

در پایان کتاب واژه نامه  برای مخاطبان کتاب آورده شده است

علوم پزشکی

انواع کتاب های علوم پزشکی