به سایت اف بوک خوش آمدید  | ورود به سایت | ثبت نام

فاگو

آزمون زیست شناسی کنکور فاگو

تالیف: گروه مولفان ناشر: فاگو

قیمت پشت جلد: 69,000 تومان
مقدار تخفیف: 6,900 تومان
قیمت نهایی:62,100 تومان
تخفیف: 6,900 تومان

فاگو تاریخ ادبیات جامع کنکور

مولفان مجید معدنی پور – مسعود معدنی پور

قیمت پشت جلد: 18,000 تومان
مقدار تخفیف: 2,700 تومان
قیمت نهایی:15,300 تومان
تخفیف: 2,700 تومان

فاگو زبان انگلیسی دوازدهم

مولف: حمید رستمی ناشر: فاگو چاپ 1397

قیمت پشت جلد: 36,000 تومان
مقدار تخفیف: 5,400 تومان
قیمت نهایی:30,600 تومان
تخفیف: 5,400 تومان

فاگو زبان انگلیسی یازدهم

انتشارات فاگو مولف: حمید رستمی چاپ 1396

قیمت پشت جلد: 36,000 تومان
مقدار تخفیف: 7,200 تومان
قیمت نهایی:28,800 تومان
تخفیف: 7,200 تومان

فاگوزيست و آزمايشگاه2 (سال سوم)

مهرگان دانش (فاگو) مؤلف: فردين جوادي نوبت چاپ: 96 تيراژ: ...

قیمت پشت جلد: 38,000 تومان
مقدار تخفیف: 7,600 تومان
قیمت نهایی:30,400 تومان
تخفیف: 7,600 تومان

فاگوزیست آغازیان

انتشارات فاگو مولف: فردین جوادی چاپ 1396

قیمت پشت جلد: 12,000 تومان
مقدار تخفیف: 2,400 تومان
قیمت نهایی:9,600 تومان
تخفیف: 2,400 تومان
قیمت پشت جلد: 59,000 تومان
مقدار تخفیف: 8,850 تومان
قیمت نهایی:50,150 تومان
تخفیف: 8,850 تومان

فاگوزیست دوازدهم جلد اول

مولفان: فردین جوادی, محمد عیسایی, اسفندیار طاهری, حسین ...

قیمت پشت جلد: 49,000 تومان
مقدار تخفیف: 7,350 تومان
قیمت نهایی:41,650 تومان
تخفیف: 7,350 تومان

فاگوزیست دوازدهم جلد دوم

مولف: فردین جوادی, محمد عیسایی, اسفندیار طاهری, حسین رضایی, ...

قیمت پشت جلد: 54,000 تومان
مقدار تخفیف: 8,100 تومان
قیمت نهایی:45,900 تومان
تخفیف: 8,100 تومان

فاگوزیست دوازدهم فصل اول مولکول های اطلاعاتی

ویژه کنکور 99 و 1400 مولف: دکتر فردین جوادی ناشر: فاگو

قیمت پشت جلد: 24,000 تومان
مقدار تخفیف: 2,400 تومان
قیمت نهایی:21,600 تومان
تخفیف: 2,400 تومان

فاگوزیست شارش انرژی

انتشارات فاگو مولف: فردین جوادی چاپ 1396

قیمت پشت جلد: 18,000 تومان
مقدار تخفیف: 3,600 تومان
قیمت نهایی:14,400 تومان
تخفیف: 3,600 تومان

فاگوزیست مبحث قارچ ها

مولف: فردین جوادی ناشر: فاگو

قیمت پشت جلد: 12,000 تومان
مقدار تخفیف: 2,400 تومان
قیمت نهایی:9,600 تومان
تخفیف: 2,400 تومان

فاگوزیست مبحث قلب

انتشارات فاگو مؤلف: فردين جوادي نوبت چاپ: ...

قیمت پشت جلد: 12,000 تومان
مقدار تخفیف: 2,400 تومان
قیمت نهایی:9,600 تومان
تخفیف: 2,400 تومان

فاگوزیست و آزمایشگاه1 سال دوم

مهرگان دانش  مؤلف: فردين جوادي نوبت چاپ: ...

قیمت پشت جلد: 37,000 تومان
مقدار تخفیف: 7,400 تومان
قیمت نهایی:29,600 تومان
تخفیف: 7,400 تومان

فاگوزیست پیش دانشگاهی1

انتشارات فاگو مولف: فردین جوادی چاپ 1396

قیمت پشت جلد: 34,000 تومان
مقدار تخفیف: 6,800 تومان
قیمت نهایی:27,200 تومان
تخفیف: 6,800 تومان
قیمت پشت جلد: 30,000 تومان
مقدار تخفیف: 6,000 تومان
قیمت نهایی:24,000 تومان
تخفیف: 6,000 تومان

فیزیک دهم نشر فاگو

فاگو فیزیک دهم مولف: محمدرضا شهبازی انتشارات فاگو

قیمت پشت جلد: 38,000 تومان
مقدار تخفیف: 5,700 تومان
قیمت نهایی:32,300 تومان
تخفیف: 5,700 تومان

فیزیک دوازدهم جلد اول نشر فاگو

فاگو فیزیک دوازدهم جلد اول ناشر: فاگو مولف: محمدرضا شهبازی

قیمت پشت جلد: 38,000 تومان
مقدار تخفیف: 5,700 تومان
قیمت نهایی:32,300 تومان
تخفیف: 5,700 تومان