بوم شناسی (کرام الدینی)

کتاب بوم شناسی نوشته محمد کرام الدینی است. که در انتشارات فاطمی به چاپ رسیده است.

این کتاب177 صفحه  ای که تا سال1399  سومین بار تجدید چاپ شده است.

این کتاب از منابع المپیاد زیست شناسی می باشد و در  5 مبحث اصلی زیر،  بوم شناسی را مورد بررسی قرار میدهد؛

فصل 1: بوم شناسی چیست؟

فصل 2: بوم شناسی اجتماع

فصل 3: اکو سیستم و دخالت آدمی

فصل 4: بیوسفر

فصل 5: زیست شناسی حفاظت

در پایان کتاب واژه نامه  برای مخاطبان کتاب آورده شده است

رفتار شناسی (فاطمی)

 

کتاب رفتار شناسی نوشته محمد کرام الدینی است. که در انتشارات فاطمی به چاپ رسیده است.

این کتاب 105 صفحه  ای که از سال 1397 تا کنون چهار بار تجدید چاپ شده است.

این کتاب از منابع المپیاد زیست شناسی می باشد و در 6 مبحث اصلی زیر، رفتار شناسی را مورد بررسی قرار میدهد؛

فصل 1: رفتار و رفتارشناسی

فصل 2: رفتارهای غریزی،رفتار های آموختنی

فصل 3: تجربه و وارثت

فصل 4: بوم شناسی رفتار

فصل 5: رفتارهای زاد آوری

فصل 6: رفتارهای گروهی 

 در پایان کتاب واژ ه نامه برای مخاطبان کتاب آورده شده است

زیست شناسی گیاهی فاطمی

 کتاب زیست گیاهی نوشته خانم الهه علوی است. که در انتشارات فاطمی به چاپ رسیده است.

این کتاب 137 صفحه  ای که از سال 1397 تا کنون پنج بار تجدید چاپ شده است.

این کتاب از منابع المپیاد زیست شناسی می باشد و در 5 مبحث اصلی زیر، زیست شناسی گیاهی را مورد بررسی قرار میدهد؛

فصل 1: ساختار گیاهان

فصل 2: رشد در گیاهان

فصل 3: تولید مثل در گیاهان

فصل 4: تنظیم رشد و نمو در گیاهان

فصل 5: جذب و انتقال در گیاهان

 

پیش‌گفتار مولف

با نگاهی به گوناگونی و گسترش گیاهان روی زمین، به آسانی روشن می‌شود که چرا زیست‌شناسی گیاهی یکی از گسترده‌ترین موضوع‌های علم زیست‌شناسی به شمار می‌آید. کیست که نداند گیاهان به عنوان نخستین حلقه‌های زنجیره‌ها و شبکه‌های غذایی نقشی بی‌بدیل را در نگه‌داری زندگی بر کرة خاکی برعهده دارند. دشواری تألیف کتابی درباره‌ی زیست‌شناسی گیاهی از همین گوناگونی و گستردگی و نقش حیاتی آنها سرچشمه می‌گیرد و گنجاندن دو موضوع گسترده‌ی ساختار (آناتومی) و کار (فیزیولوژی) گیاهان بر دشواری کار می‌افزاید.

البته، نباید از نظر دور داشت که زیست‌شناسی گیاهی در کشور ما عمری به نسبت طولانی دارد و صرف‌نظر از کارهای بسیار دانشمندان ایرانی، یکی از نخستین زمینه‌های علوم جدید که در ایران ترجمه و منتشر شد، زیست‌شناسی گیاهی بوده است. به همین علت هم‌اکنون در دوره‌های مختلف تحصیلی از ابتدایی تا دانشگاه همواره زیست‌شناسی گیاهی مطرح و مورد توجه بوده است و لذا می‌توان کتاب‌های فراوانی در این زمینه از دانش بشری در بازار یا در کتابخانه‌های کشور یافت.

موضوع زیست‌شناسی گیاهی اما، از آغاز شکل‌گیری المپیاد زیست‌شناسی کشور، یکی از مهم‌ترین موضوع‌ها و سرفصل‌ها بوده است و پرسش‌های بسیاری از آن در آزمون‌های این المپیاد مطرح شده است. از سوی دیگر نبود کتابی جامع و ویژه‌ی المپیاد زیست‌شناسی کشور همواره سد راه کسانی بوده است که می‌کوشند با مطالعه‌ی منابع مناسب در آزمون‌های این المپیاد توفیق بدست آورند.

کتابی که اکنون در دستان شماست، حاصل تجربه‌ی سال‌ها همکاری با المپیاد زیست‌شناسی کشور است که سعی شده است با وجود محدودیت در تعداد صفحه‌ها، منبعی جامع و بی‌نقص در این زمینه باشد؛ با این امید که برای جوانان این مرز و بوم، پویندگان راه علم و اندیشه، سودمند باشد.

ژنتیک کلاسیک منابع المپیاد (فاطمی)

کتاب ژنتیک کلاسیک نوشته رضا شاه نظر نژاد خالصی  است. که در انتشارات فاطمی به چاپ رسیده است.

این کتاب 169 صفحه ای که تا سال 1401 پنج بار تجدید چاپ شده است، از منابع المپیاد زیست شناسی می باشد و در  5 مبحث اصلی زیر،  ژنتیک را مورد بررسی قرار میدهد:

فصل 1: زیر بنای وراثت

فصل 2: الگوهای وراثت یک ژن

فصل 3: الگوهای وراثت چند ژن

فصل 4: ژنتیک جمعیت

فصل 5: الگو های خاص وراثت

 

 

المپیاد زیست شناسی