به سایت اف بوک خوش آمدید  | ورود به سایت | ثبت نام

فار

آزمون دیفرانسیل فار

مولفان: رامین منوری – احسان موسوی – سجاد ثمودی

قیمت پشت جلد: 40,000 تومان
مقدار تخفیف: 6,000 تومان
قیمت نهایی:34,000 تومان
تخفیف: 6,000 تومان

آزمون ریاضی دهم فار

مولفان: رامین منوری, سجاد ثمودی

قیمت پشت جلد: 45,000 تومان
مقدار تخفیف: 6,750 تومان
قیمت نهایی:38,250 تومان
تخفیف: 6,750 تومان
قیمت پشت جلد: 45,000 تومان
مقدار تخفیف: 6,750 تومان
قیمت نهایی:38,250 تومان
تخفیف: 6,750 تومان

آزمون زیست شناسی دوازدهم فار

مولف: ایمان رسولی, پیمان رسولی, سعید باقری, وحید ...

قیمت پشت جلد: 125,000 تومان
مقدار تخفیف: 25,000 تومان
قیمت نهایی:100,000 تومان
تخفیف: 25,000 تومان
قیمت پشت جلد: 46,000 تومان
مقدار تخفیف: 6,900 تومان
قیمت نهایی:39,100 تومان
تخفیف: 6,900 تومان

آزمون زیست شناسی یازدهم فار

انتشارات فار مولف: احمد آل علی, وحید عزیزی, یونس حمی صادقی

قیمت پشت جلد: 110,000 تومان
مقدار تخفیف: 16,500 تومان
قیمت نهایی:93,500 تومان
تخفیف: 16,500 تومان

آزمون شیمی دهم فار

مولف: علیرضا علمداری, عبدالحمید امینی

قیمت پشت جلد: 115,000 تومان
مقدار تخفیف: 23,000 تومان
قیمت نهایی:92,000 تومان
تخفیف: 23,000 تومان

آزمون شیمی دوازدهم فار

مولف: علیرضا علمداری, عبدالحمید امینی, سعید هداوند ناشر: ...

قیمت پشت جلد: 115,000 تومان
مقدار تخفیف: 23,000 تومان
قیمت نهایی:92,000 تومان
تخفیف: 23,000 تومان

آزمون شیمی پایه فار

آزمون شیمی پایه مولف: علیرضا علمداری – عبدالحمید ...

قیمت پشت جلد: 58,000 تومان
مقدار تخفیف: 5,800 تومان
قیمت نهایی:52,200 تومان
تخفیف: 5,800 تومان

آزمون شیمی پیش دانشگاهی فار

ویژه نظام قدیم مولف: مهندس علیرضا علمداری، مهندس عبدالحمید ...

قیمت پشت جلد: 58,000 تومان
مقدار تخفیف: 5,800 تومان
قیمت نهایی:52,200 تومان
تخفیف: 5,800 تومان

آزمون شیمی یازدهم فار

مولفان: عبدالحمید امینی, علیرضا علمداری ناشر: فار

قیمت پشت جلد: 105,000 تومان
مقدار تخفیف: 21,000 تومان
قیمت نهایی:84,000 تومان
تخفیف: 21,000 تومان

آزمون فیزیک پیش دانشگاهی فار

مولفان: علیرضا ایدلخانی – رضا سبزمیدانی

قیمت پشت جلد: 45,000 تومان
مقدار تخفیف: 6,750 تومان
قیمت نهایی:38,250 تومان
تخفیف: 6,750 تومان

آزمون فیزیک یازدهم رشته تجربی فار

مولف: علیرضا ایدلخانی

قیمت پشت جلد: 45,000 تومان
مقدار تخفیف: 6,750 تومان
قیمت نهایی:38,250 تومان
تخفیف: 6,750 تومان

آزمون فیزیک یازدهم رشته ریاضی فار

مولف: علیرضا ایدلخانی

قیمت پشت جلد: 45,000 تومان
مقدار تخفیف: 6,750 تومان
قیمت نهایی:38,250 تومان
تخفیف: 6,750 تومان

آزمون هندسه دهم فار

مولفان: محسن محمد کریمی, حسین هاشمی طاهری

قیمت پشت جلد: 29,000 تومان
مقدار تخفیف: 4,350 تومان
قیمت نهایی:24,650 تومان
تخفیف: 4,350 تومان

آزمون گسسته و جبر و احتمال فار

مولفان: عطا صادقی – احسان موسوی

قیمت پشت جلد: 23,000 تومان
مقدار تخفیف: 3,450 تومان
قیمت نهایی:19,550 تومان
تخفیف: 3,450 تومان

درک مطلب زبان انگلیسی فار

انتشارات فار مولف: نازیلا زرگران چاپ: 1396

قیمت پشت جلد: 13,500 تومان
مقدار تخفیف: 2,025 تومان
قیمت نهایی:11,475 تومان
تخفیف: 2,025 تومان

پله ی آخر دروس عمومی فار

تالیف: گروه مولفان

قیمت پشت جلد: 24,000 تومان
مقدار تخفیف: 3,600 تومان
قیمت نهایی:20,400 تومان
تخفیف: 3,600 تومان