به سایت اف بوک خوش آمدید  | ورود به سایت | ثبت نام

علامه حلی

آزمونستان علوم نهم علامه حلی

مولفان: سمانه فلاح زاده, مریم رضا زاده, عبدالعلی بنی هاشمی, ...

قیمت پشت جلد: 52,000 تومان
مقدار تخفیف: 7,800 تومان
قیمت نهایی:44,200 تومان
تخفیف: 7,800 تومان

ریاضی دهم تیزهوشان علامه حلی

انتشارات: علامه حلی مولف: محمد صالح ارشاد – حجت انصاری

قیمت پشت جلد: 71,000 تومان
مقدار تخفیف: 14,200 تومان
قیمت نهایی:56,800 تومان
تخفیف: 14,200 تومان

ریاضی نهم تیزهوشان علامه حلی

مولفان: زهره پندی, علیرضا شیخ عطار

قیمت پشت جلد: 41,000 تومان
مقدار تخفیف: 8,200 تومان
قیمت نهایی:32,800 تومان
تخفیف: 8,200 تومان

ریاضی یازدهم تجربی علامه حلی

تالیف: گروه مولفان ناشر: علامه حلی

قیمت پشت جلد: 77,000 تومان
مقدار تخفیف: 11,550 تومان
قیمت نهایی:65,450 تومان
تخفیف: 11,550 تومان

زیست شناسی دهم تیزهوشان علامه حلی

انتشارات علامه حلی مولف: گروه مولفان

قیمت پشت جلد: 82,000 تومان
مقدار تخفیف: 16,400 تومان
قیمت نهایی:65,600 تومان
تخفیف: 16,400 تومان

شیمی دهم تیزهوشان علامه حلی

مولفان: مریم رضا زاده, مسعود خوش طینت, صمد صفوی

قیمت پشت جلد: 59,000 تومان
مقدار تخفیف: 8,850 تومان
قیمت نهایی:50,150 تومان
تخفیف: 8,850 تومان

علوم نهم تیزهوشان علامه حلی (زیست و زمین شناسی)

مولفان: عباس طالبی – سارا قربانی – پریسا صحرانورد – مهبان ...

قیمت پشت جلد: 53,000 تومان
مقدار تخفیف: 10,600 تومان
قیمت نهایی:42,400 تومان
تخفیف: 10,600 تومان

علوم نهم تیزهوشان علامه حلی (شیمی)

مولفان: علیرضا منسوب بصیری – خانم حاجیلی – منصور پورزمانی – ...

قیمت پشت جلد: 23,000 تومان
مقدار تخفیف: 4,600 تومان
قیمت نهایی:18,400 تومان
تخفیف: 4,600 تومان

علوم نهم تیزهوشان علامه حلی (فیزیک)

مولفان: پوریا دیار کجوری – محمد هاشمی نسب – یحیی طباطبایی – ...

قیمت پشت جلد: 53,000 تومان
مقدار تخفیف: 10,600 تومان
قیمت نهایی:42,400 تومان
تخفیف: 10,600 تومان

علوم هشتم تیزهوشان علامه حلی (زیست و زمین شناسی)

مولفان: احمد آل علی – زینب باقری – مهبان رحیمی فرد – پریسا ...

قیمت پشت جلد: 47,000 تومان
مقدار تخفیف: 9,400 تومان
قیمت نهایی:37,600 تومان
تخفیف: 9,400 تومان

علوم هفتم تیزهوشان علامه حلی (زیست و زمین شناسی)

مولفان: سارا قربانی – مهبان رحیمی فرد – عباس طالبی – سید ...

قیمت پشت جلد: 42,000 تومان
مقدار تخفیف: 8,400 تومان
قیمت نهایی:33,600 تومان
تخفیف: 8,400 تومان

علوم هفتم کامل طلایی

مولفان: جواد آجرلو، حسن محمدی ناشر: کامل طلایی (نوین طلایی)

قیمت پشت جلد: 65,000 تومان
مقدار تخفیف: 13,000 تومان
قیمت نهایی:52,000 تومان
تخفیف: 13,000 تومان

فیزیک دهم تیزهوشان (ریاضی) علامه حلی

انتشارات علامه حلی مولف: ابوالفضل علیدوست – حسین عسکری – ...

قیمت پشت جلد: 79,000 تومان
مقدار تخفیف: 15,800 تومان
قیمت نهایی:63,200 تومان
تخفیف: 15,800 تومان

فیزیک دهم رشته تجربی تیزهوشان علامه حلی

انتشارات علامه حلی مولف: ابوالفضل علیدوست – حسین عسکری – ...

قیمت پشت جلد: 72,000 تومان
مقدار تخفیف: 14,400 تومان
قیمت نهایی:57,600 تومان
تخفیف: 14,400 تومان
قیمت پشت جلد: 35,000 تومان
مقدار تخفیف: 5,250 تومان
قیمت نهایی:29,750 تومان
تخفیف: 5,250 تومان