به سایت اف بوک خوش آمدید  | ورود به سایت | ثبت نام

طحان

معماری زیست مبنا (طحان)

تالیف: دکتر هادی محمودی نژاد ناشر: طحان

قیمت پشت جلد: 80,000 تومان
مقدار تخفیف: 8,000 تومان
قیمت نهایی:72,000 تومان
تخفیف: 8,000 تومان

معماری شهری (طحان)

تألیف: آلدو روسی ویراست و مقدمه: پیتر آیزنمن ترجمه: روح ...

قیمت پشت جلد: 58,000 تومان
مقدار تخفیف: 5,800 تومان
قیمت نهایی:52,200 تومان
تخفیف: 5,800 تومان