به سایت اف بوک خوش آمدید  | ورود به سایت | ثبت نام

شبقره

زبان انگلیسی جامع کنکور شبقره

انتشارات شبقره مولف:  رضا کیاسالار چاپ 1396

قیمت پشت جلد: 42,000 تومان
مقدار تخفیف: 4,200 تومان
قیمت نهایی:37,800 تومان
تخفیف: 4,200 تومان

عربی کامل شبقره

اتشارات شبقره مولف: حامی وحدت چاپ: 1395

قیمت پشت جلد: 32,000 تومان
مقدار تخفیف: 3,200 تومان
قیمت نهایی:28,800 تومان
تخفیف: 3,200 تومان

و نترسیم از متن شبقره

انتشارات شبقره مولف: رضا کیاسالار چاپ 1397

قیمت پشت جلد: 58,000 تومان
مقدار تخفیف: 5,800 تومان
قیمت نهایی:52,200 تومان
تخفیف: 5,800 تومان