به سایت اف بوک خوش آمدید  | ورود به سایت | ثبت نام

زیر ذره بین

بانک تست زمین شناسی جامع ذره بین

آزمون های کشور زیر ذره بین بانک تست زمین شناسی مولف: ...

قیمت پشت جلد: 70,000 تومان
مقدار تخفیف: 14,000 تومان
قیمت نهایی:56,000 تومان
تخفیف: 14,000 تومان

بیولوژی کمپبل جلد اول

جلد اول- شیمی حیات مولفان: واسرمن - مینورسکای- ...

قیمت پشت جلد: 40,000 تومان
مقدار تخفیف: 10,000 تومان
قیمت نهایی:30,000 تومان
تخفیف: 10,000 تومان

بیولوژی کمپبل جلد دوم

جلد دوم- سلول مولفان: واسرمن - مینورسکای - جکسون مترجمان: ...

قیمت پشت جلد: 77,000 تومان
مقدار تخفیف: 19,250 تومان
قیمت نهایی:57,750 تومان
تخفیف: 19,250 تومان

بیولوژی کمپبل جلد سوم

جلد سوم- ژنتیک مولفان: واسرمن - مینورسکای- جکسون مترجمان: ...

قیمت پشت جلد: 70,000 تومان
مقدار تخفیف: 14,000 تومان
قیمت نهایی:56,000 تومان
تخفیف: 14,000 تومان

بیولوژی کمپبل جلد ششم

جلد ششم- ساختار و عمل جانوران مولفان: واسرمن - مینورسکای- ...

قیمت پشت جلد: 82,000 تومان
مقدار تخفیف: 16,400 تومان
قیمت نهایی:65,600 تومان
تخفیف: 16,400 تومان

بیولوژی کمپبل جلد هفتم اکولوژی

جلد هفتم- اکولوژی مولفان: واسرمن - مینورسکای- ...

قیمت پشت جلد: 56,000 تومان
مقدار تخفیف: 14,000 تومان
قیمت نهایی:42,000 تومان
تخفیف: 14,000 تومان

بیولوژی کمپبل جلد پنجم

جلد پنجم- ساختار و عمل گیاهان مولفان: واسرمن - مینورسکای- ...

قیمت پشت جلد: 49,500 تومان
مقدار تخفیف: 9,900 تومان
قیمت نهایی:39,600 تومان
تخفیف: 9,900 تومان

بیولوژی کمپبل جلد چهارم

جلد چهارم- مکانیسم تکامل و تاریخچه تکاملی تنوع ...

قیمت پشت جلد: 97,000 تومان
مقدار تخفیف: 24,250 تومان
قیمت نهایی:72,750 تومان
تخفیف: 24,250 تومان

دوره هفت جلدی بیولوژی کمپبل

ترجمه: گروه مترجمان خانه زبست شناسی ناشر: خانه زيست ...

قیمت پشت جلد: 471,500 تومان
مقدار تخفیف: 117,875 تومان
قیمت نهایی:353,625 تومان
تخفیف: 117,875 تومان

دین و زندگی جامع زیر ذره بین

تدوين، تأليف و گردآوري: مجید شعله ناشر: خانه ...

قیمت پشت جلد: 98,000 تومان
مقدار تخفیف: 19,600 تومان
قیمت نهایی:78,400 تومان
تخفیف: 19,600 تومان

دین و زندگی سال سوم زیر ذره بین

تدوين، تأليف و گردآوري: مجید شعله ناشر: خانه ...

قیمت پشت جلد: 64,000 تومان
مقدار تخفیف: 12,800 تومان
قیمت نهایی:51,200 تومان
تخفیف: 12,800 تومان

دین و زندگی پیش‌ دانشگاهی زیرذره بین

انتشارات خانه زیست شناسی مولف: مجید شعله قطع: رحلی

قیمت پشت جلد: 60,000 تومان
مقدار تخفیف: 12,000 تومان
قیمت نهایی:48,000 تومان
تخفیف: 12,000 تومان

ریاضی 3 تجربی زیر ذره‌ بین

تدوين، تأليف و گردآوري: محمد اسماعیلیان، سعید مختاری ناشر: ...

قیمت پشت جلد: 36,000 تومان
مقدار تخفیف: 7,200 تومان
قیمت نهایی:28,800 تومان
تخفیف: 7,200 تومان

ریاضی دهم آپ زیر ذره بین

انتشارات خانه زیست شناسی مولف: سعبد مختاری حسن اباد چاپ: ...

قیمت پشت جلد: 60,000 تومان
مقدار تخفیف: 12,000 تومان
قیمت نهایی:48,000 تومان
تخفیف: 12,000 تومان

ریاضی دهم زیر ذره بین

تدوين، تأليف و گردآوري: سعید مختاری ناشر: خانه ...

قیمت پشت جلد: 50,000 تومان
مقدار تخفیف: 10,000 تومان
قیمت نهایی:40,000 تومان
تخفیف: 10,000 تومان

ریاضی پیش دانشگاهی زیر ذره بین

انتشارات خانه زیست شناسی مولف: محمد اسماعیلیات، سعید مختاری

قیمت پشت جلد: 40,000 تومان
مقدار تخفیف: 8,000 تومان
قیمت نهایی:32,000 تومان
تخفیف: 8,000 تومان

زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی زیر ذره‌ بین

تدوين، تأليف و گ تيراژ: 2500 گردآوري: مهدی عظیمیان ناشر: ...

قیمت پشت جلد: 55,000 تومان
مقدار تخفیف: 11,000 تومان
قیمت نهایی:44,000 تومان
تخفیف: 11,000 تومان

زمین شناسی جامع (زیر ذره بین)۹۸

مولف: شکیبا کریمی ناشر: زیرذرهبین

قیمت پشت جلد: 60,000 تومان
مقدار تخفیف: 18,000 تومان
قیمت نهایی:42,000 تومان
تخفیف: 18,000 تومان

زمین شناسی جامع ذره بین

تدوين، تأليف و گردآوري: شکیبا کریمی تيراژ: 2500 - تمام ...

قیمت پشت جلد: 60,000 تومان
مقدار تخفیف: 12,000 تومان
قیمت نهایی:48,000 تومان
تخفیف: 12,000 تومان

زمین شناسی پیش دانشگاهی زیر ذره بین

تدوين، تأليف و گردآوري: شکیبا کریمی نوبت چاپ: 95 تيراژ: ...

قیمت پشت جلد: 27,000 تومان
مقدار تخفیف: 5,400 تومان
قیمت نهایی:21,600 تومان
تخفیف: 5,400 تومان

زیست شناسی جامع دهم یازدهم و دوازدهم زیر ذره بین

ویژه نظام جدید بر اساس زیست دهم و یازدهم97 و دوازدهم ...

قیمت پشت جلد: 140,000 تومان
مقدار تخفیف: 42,000 تومان
قیمت نهایی:98,000 تومان
تخفیف: 42,000 تومان

زیست شناسی جامع زیر ذره بین نظام قدیم

دوم، سوم، پیش دانشگاهی مولف: مرتضی رضایی ناشر: خانه زیست ...

قیمت پشت جلد: 129,000 تومان
مقدار تخفیف: 12,900 تومان
قیمت نهایی:116,100 تومان
تخفیف: 12,900 تومان

زیست شناسی دهم آپ جلد اول

انتشارات خانه زیست شناسی مولف: سعید فردی نوبت چاپ : 1398

قیمت پشت جلد: 84,000 تومان
مقدار تخفیف: 16,800 تومان
قیمت نهایی:67,200 تومان
تخفیف: 16,800 تومان

زیست شناسی دهم آپ جلد دوم

انتشارات خانه زیست شناسی مولف: سعید فردی چاپ: 1398

قیمت پشت جلد: 60,000 تومان
مقدار تخفیف: 12,000 تومان
قیمت نهایی:48,000 تومان
تخفیف: 12,000 تومان

زیست شناسی دهم تست زیر ذره بین

زیست شناسی دهم تست زیست 10 گربه ویرایش جدید ناشر: خانه ...

قیمت پشت جلد: 65,000 تومان
مقدار تخفیف: 19,500 تومان
قیمت نهایی:45,500 تومان
تخفیف: 19,500 تومان

زیست شناسی دهم زیر ذره بین (ویرایش جدید)

ویرایش جدید ویژه دانش آموزانی که در سال 98 پایه دهم ...

قیمت پشت جلد: 65,000 تومان
مقدار تخفیف: 19,500 تومان
قیمت نهایی:45,500 تومان
تخفیف: 19,500 تومان

زیست شناسی دهم زیر ذره بین (کنکور98)

تدوين، تأليف و گردآوري: مرتضی رضایی ناشر: خانه ...

قیمت پشت جلد: 65,000 تومان
مقدار تخفیف: 13,000 تومان
قیمت نهایی:52,000 تومان
تخفیف: 13,000 تومان

زیست شناسی دوازدهم تست زیر ذره بین

زیست شناسی 12 تست گربه ویرایش جدید مولف: مرتضی رضایی ...

قیمت پشت جلد: 85,000 تومان
مقدار تخفیف: 25,500 تومان
قیمت نهایی:59,500 تومان
تخفیف: 25,500 تومان

زیست شناسی دوازدهم زیر ذره بین

انتشارات زیر ذره بین مولف مرتضی رضایی چاپ 97

قیمت پشت جلد: 56,000 تومان
مقدار تخفیف: 16,800 تومان
قیمت نهایی:39,200 تومان
تخفیف: 16,800 تومان

زیست شناسی دوازدهم زیر ذره بین

چاپ 98 و مناسب برای کنکور 99 مولف: مرتضی رضایی ناشر: ...

قیمت پشت جلد: 65,000 تومان
مقدار تخفیف: 19,500 تومان
قیمت نهایی:45,500 تومان
تخفیف: 19,500 تومان
صفحه1 از2