به سایت اف بوک خوش آمدید  | ورود به سایت | ثبت نام

دست نویس

آموزش ادبیات فارسی دهم دست نویس

مولف: محمدرضا ملک محمدی ناشر: دست نویس

قیمت پشت جلد: 65,000 تومان
مقدار تخفیف: 13,000 تومان
قیمت نهایی:52,000 تومان
تخفیف: 13,000 تومان

دین و زندگی دهم دست نویس

مولف: عسکر امیرکلایی اندی ناشر: دست نویس

قیمت پشت جلد: 14,000 تومان
مقدار تخفیف: 2,800 تومان
قیمت نهایی:11,200 تومان
تخفیف: 2,800 تومان

زیست شناسی دهم دست نویس

نویسنده: فرید شیخ کانلو ناشر: دست نویس

قیمت پشت جلد: 78,000 تومان
مقدار تخفیف: 15,600 تومان
قیمت نهایی:62,400 تومان
تخفیف: 15,600 تومان

زیست شناسی دوازدهم دست نویس

مولف: محمدرضا طلوعی ناشر: دست نویس

قیمت پشت جلد: 23,000 تومان
مقدار تخفیف: 4,600 تومان
قیمت نهایی:18,400 تومان
تخفیف: 4,600 تومان

شیمی یازدهم دست نویس

مولف: مژگان حقیقت ناشر: دست نویس

قیمت پشت جلد: 27,000 تومان
مقدار تخفیف: 5,400 تومان
قیمت نهایی:21,600 تومان
تخفیف: 5,400 تومان

نکات زیست دهم دست نویس

سری کتابهای دور دور تالیف: خلیل زمانی, سینا ...

قیمت پشت جلد: 15,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:15,000 تومان
تخفیف: