به سایت اف بوک خوش آمدید  | ورود به سایت | ثبت نام

دریافت

1000 تست ادبیات فارسی کنکور دریافت

مولف: هامون سبطی ناشر: دریافت

قیمت پشت جلد: 38,000 تومان
مقدار تخفیف: 5,700 تومان
قیمت نهایی:32,300 تومان
تخفیف: 5,700 تومان

آرایه های ادبی دریافت

ویژه نظام جدید مولف: هامون سبطی ناشر: دریافت

قیمت پشت جلد: 40,000 تومان
مقدار تخفیف: 8,000 تومان
قیمت نهایی:32,000 تومان
تخفیف: 8,000 تومان

اتاق تمرین زبان فارسی دریافت

نشر دریافت مولف: علی بداغی – هامون سبطی

قیمت پشت جلد: 12,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:12,000 تومان
تخفیف:

املا و لغت و تاریخ ادبیات دریافت

لغت و املا نظام جدید مولف: هامون سبطی, امیر محمد ...

قیمت پشت جلد: 45,000 تومان
مقدار تخفیف: 6,750 تومان
قیمت نهایی:38,250 تومان
تخفیف: 6,750 تومان

تناسب مفهومی و قرابت معنایی دهم، یازدهم و دوازدهم دریافت

دهم- یازدهم- دوازدهم مولف: هامون سبطی ناشر: دریافت چاپ ...

قیمت پشت جلد: 52,000 تومان
مقدار تخفیف: 10,400 تومان
قیمت نهایی:41,600 تومان
تخفیف: 10,400 تومان

دستور زبان فارسی دهم و یازدهم و دوازدهم دریافت

نظام جدید مولف: هامون سبطی ناشر: دریافت

قیمت پشت جلد: 38,000 تومان
مقدار تخفیف: 5,700 تومان
قیمت نهایی:32,300 تومان
تخفیف: 5,700 تومان

زبان انگلیسی دهم دریافت

پرسش های چهار گزینه ای خط فکری تالیف: حسین میسمی زاده, ...

قیمت پشت جلد: 45,000 تومان
مقدار تخفیف: 2,250 تومان
قیمت نهایی:42,750 تومان
تخفیف: 2,250 تومان

زبان انگلیسی دوازدهم دریافت

پرسش های چهار گزینه ای خط فکری تالیف: حسین میسمی زاده, ...

قیمت پشت جلد: 45,000 تومان
مقدار تخفیف: 6,750 تومان
قیمت نهایی:38,250 تومان
تخفیف: 6,750 تومان

زبان انگلیسی یازدهم دریافت

پرسش های چهار گزینه ای خط فکری تالیف: حسین میسمی زاده, ...

قیمت پشت جلد: 45,000 تومان
مقدار تخفیف: 4,500 تومان
قیمت نهایی:40,500 تومان
تخفیف: 4,500 تومان

زبان فارسی دریافت

مولف: هامون سبطي ناشر: دريافت قطع: رحلي

قیمت پشت جلد: 45,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:45,000 تومان
تخفیف:

زیست شناسی دوازدهم بخش دوم تست دریافت

مولف: علی محمد عمارلو ناشر: دریافت

قیمت پشت جلد: 68,000 تومان
مقدار تخفیف: 13,600 تومان
قیمت نهایی:54,400 تومان
تخفیف: 13,600 تومان

زیست شناسی یازدهم تست دریافت

خط فکری مولف: علی محمد عمارلو ناشر: دریافت

قیمت پشت جلد: 105,000 تومان
مقدار تخفیف: 15,750 تومان
قیمت نهایی:89,250 تومان
تخفیف: 15,750 تومان

عربی دوازدهم دریافت

مولف:سهیلا خاکباز, امینه کارآمد, علیرضا پوررضا ناشر: دریافت

قیمت پشت جلد: 32,000 تومان
مقدار تخفیف: 4,800 تومان
قیمت نهایی:27,200 تومان
تخفیف: 4,800 تومان

فارسی یازدهم تست دریافت

مولف: هامون سبطی

قیمت پشت جلد: 41,000 تومان
مقدار تخفیف: 4,100 تومان
قیمت نهایی:36,900 تومان
تخفیف: 4,100 تومان

فیزیک پیش دانشگاهی 2 (دریافت)

مولف: محمودرضا ذهبی

قیمت پشت جلد: 22,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:22,000 تومان
تخفیف:

فیزیک پیش دانشگاهی جلد 1 دریافت

مولف: محمودرضا ذهبی

قیمت پشت جلد: 42,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:42,000 تومان
تخفیف:

همایش دین و زندگی دیافت

مولف: وحیده کاغذی

قیمت پشت جلد: 16,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:16,000 تومان
تخفیف:

همایش زبان انگلیسی دریافت

مولف: شهاب اناری

قیمت پشت جلد: 20,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:20,000 تومان
تخفیف:

همایش زبان و ادبیات فارسی دریافت

نشر دریافت مولف: هامون سبطی قطع: رحلی

قیمت پشت جلد: 20,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:20,000 تومان
تخفیف:

همایش زیست شناسی 1 سال دوم دریافت

انتشارات دریافت مولف : علی محمد عمارلو

قیمت پشت جلد: 49,300 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:49,300 تومان
تخفیف:

همایش زیست شناسی 2 سال سوم دریافت

ویژه نظام قدیم انتشارات دریافت مولف: علی محمد عمارلو

قیمت پشت جلد: 48,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:48,000 تومان
تخفیف:

همایش زیست شناسی پیش دانشگاهی دریافت

انتشارات دریافت مولف : علی محمد عمارلو چاپ : 1396

قیمت پشت جلد: 25,500 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:25,500 تومان
تخفیف:

همایش شیمی پایه دریافت

نشر دریافت مولف: محمد رضا مصلایی

قیمت پشت جلد: 18,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:18,000 تومان
تخفیف:

همایش شیمی پیش دانشگاهی دریافت

مولف: محمدرضا مصلایی

قیمت پشت جلد: 18,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:18,000 تومان
تخفیف:

همایش عربی دریافت

انتشارات دریافت مولف: پیمان بوذری

قیمت پشت جلد: 13,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:13,000 تومان
تخفیف:

همایش فیزیک دریافت

مولف: امیر میر حسینی

قیمت پشت جلد: 18,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:18,000 تومان
تخفیف:

کدام رشته را انتخاب کنم (دریافت)

نشر دریافت گروه مولفان

قیمت پشت جلد: 15,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:15,000 تومان
تخفیف: