به سایت اف بوک خوش آمدید  | ورود به سایت | ثبت نام

دانش پژوهان

استراتژی های حل مساله جلد اول دانش پژوهان جوان

مولف: آرتور انگل ناشر: دانش پژوهان

قیمت پشت جلد: 46,000 تومان
مقدار تخفیف: 4,600 تومان
قیمت نهایی:41,400 تومان
تخفیف: 4,600 تومان

استراتژی های حل مساله جلد دوم دانش پژوهان جوان

مولف: آرتور انگل ناشر: دانش پژوهان

قیمت پشت جلد: 39,000 تومان
مقدار تخفیف: 3,900 تومان
قیمت نهایی:35,100 تومان
تخفیف: 3,900 تومان

استراتژیست (دانش پژوهان)

از سری کتاب های نگاهی نو به بازار نویسنده: نیما ...

قیمت پشت جلد: 35,000 تومان
مقدار تخفیف: 5,250 تومان
قیمت نهایی:29,750 تومان
تخفیف: 5,250 تومان

اصول و مبانی فیزیولوژی جلد1 (دانش پژوهان)

مولفان: کوشا پایداری و... ناشر: دانش پژوهان جوان

قیمت پشت جلد: 51,000 تومان
مقدار تخفیف: 5,100 تومان
قیمت نهایی:45,900 تومان
تخفیف: 5,100 تومان

اصول و مبانی فیزیولوژی جلد2 (دانش پژوهان)

مولفان: کوشا پایداری و... ناشر: دانش پژوهان جوان

قیمت پشت جلد: 51,000 تومان
مقدار تخفیف: 5,100 تومان
قیمت نهایی:45,900 تومان
تخفیف: 5,100 تومان

اصول و مبانی فیزیولوژی جلد3 (دانش پژوهان)

مولفان: کوشا پایداری و... ناشر: دانش پژوهان جوان

قیمت پشت جلد: 37,000 تومان
مقدار تخفیف: 3,700 تومان
قیمت نهایی:33,300 تومان
تخفیف: 3,700 تومان

الفبای المپیاد ریاضی دانش پژوهان

مولف: مرتضی محمدآبادی ناشر: دانش پژوهان جوان

قیمت پشت جلد: 38,000 تومان
مقدار تخفیف: 3,800 تومان
قیمت نهایی:34,200 تومان
تخفیف: 3,800 تومان

الفبای المپیاد ریاضی دانش پژوهان جوان

مولف: مرتضی محمدآبادی ناشر: دانش پژوهان

قیمت پشت جلد: 38,000 تومان
مقدار تخفیف: 3,800 تومان
قیمت نهایی:34,200 تومان
تخفیف: 3,800 تومان

الفبای المپیاد نجوم و اختر فیزیک جلد 1 دانش پژوهان

مولف: محمد بهرام پور ناشر: دانش پژوهان جوان

قیمت پشت جلد: 43,000 تومان
مقدار تخفیف: 4,300 تومان
قیمت نهایی:38,700 تومان
تخفیف: 4,300 تومان
قیمت پشت جلد: 36,000 تومان
مقدار تخفیف: 3,600 تومان
قیمت نهایی:32,400 تومان
تخفیف: 3,600 تومان

الفبای اکولوژی

 مولف: کوشا پایداری ناشر: دانش پژوهان جوان نوبت چاپ: ...

قیمت پشت جلد: 44,000 تومان
مقدار تخفیف: 4,400 تومان
قیمت نهایی:39,600 تومان
تخفیف: 4,400 تومان

الفبای جبر در المپیاد ریاضی دانش پژوهان

الفبای جبر در ریاضی- سطح مقدماتی مولف: محمد مهدی ...

قیمت پشت جلد: 30,000 تومان
مقدار تخفیف: 3,000 تومان
قیمت نهایی:27,000 تومان
تخفیف: 3,000 تومان
قیمت پشت جلد: 49,000 تومان
مقدار تخفیف: 4,900 تومان
قیمت نهایی:44,100 تومان
تخفیف: 4,900 تومان

الفبای گیاه شناسی دانش پژوهان

مولف: محمد صادق پورجعفری ناشر: دانش پژوهان جوان

قیمت پشت جلد: 27,000 تومان
مقدار تخفیف: 2,700 تومان
قیمت نهایی:24,300 تومان
تخفیف: 2,700 تومان
قیمت پشت جلد: 47,000 تومان
مقدار تخفیف: 4,700 تومان
قیمت نهایی:42,300 تومان
تخفیف: 4,700 تومان

المپیادهای جهانی زیست شناسی 2014-2015

تالیف: گروه مولفان ویراستار: شهریار فغانی زیر نظر: رضا ...

قیمت پشت جلد: 43,000 تومان
مقدار تخفیف: 4,300 تومان
قیمت نهایی:38,700 تومان
تخفیف: 4,300 تومان

المپیادهای زیست ایران مرحله2 (دوره 3جلدی)

المپیادهای زیست ایران- مرحله دوم جلدهای اول تا سوم ناشر: ...

قیمت پشت جلد: 128,000 تومان
مقدار تخفیف: 12,800 تومان
قیمت نهایی:115,200 تومان
تخفیف: 12,800 تومان

المپیادهای زیست شناسی ایران مرحله دوم جلد اول

مولف: محمدمهدی دستغیب و ... ناشر: دانش پژوهان نوبت چاپ: ...

قیمت پشت جلد: 37,000 تومان
مقدار تخفیف: 3,700 تومان
قیمت نهایی:33,300 تومان
تخفیف: 3,700 تومان

المپیادهای زیست شناسی ایران مرحله دوم جلد دوم (دانش پژوهان)

مولف: سید محمد سعادت آگاه و ... ناشر: دانش پژوهان نوبت ...

قیمت پشت جلد: 46,000 تومان
مقدار تخفیف: 4,600 تومان
قیمت نهایی:41,400 تومان
تخفیف: 4,600 تومان

المپیادهای زیست شناسی ایران مرحله دوم جلد سوم (دانش پژوهان)

دوره های 17 تا 21 مولف: سید محمد سعادت آگاه و... ناشر: ...

قیمت پشت جلد: 45,000 تومان
مقدار تخفیف: 4,500 تومان
قیمت نهایی:40,500 تومان
تخفیف: 4,500 تومان

المپیادهای زیست شناسی کانادا جلد اول

مولف: دکتر علی زندیه ناشر: دانش پژوهان نوبت چاپ: 1398

قیمت پشت جلد: 51,000 تومان
مقدار تخفیف: 5,100 تومان
قیمت نهایی:45,900 تومان
تخفیف: 5,100 تومان

المپیادهای زیست شناسی کانادا جلد دوم

مولف: دکتر علی زندیه ناشر: دانش پژوهان نوبت چاپ: 1398

قیمت پشت جلد: 48,000 تومان
مقدار تخفیف: 4,800 تومان
قیمت نهایی:43,200 تومان
تخفیف: 4,800 تومان
قیمت پشت جلد: 48,000 تومان
مقدار تخفیف: 4,800 تومان
قیمت نهایی:43,200 تومان
تخفیف: 4,800 تومان
قیمت پشت جلد: 50,000 تومان
مقدار تخفیف: 5,000 تومان
قیمت نهایی:45,000 تومان
تخفیف: 5,000 تومان

المپیادهای شیمی ایران مرحله دوم جلد اول دانش پژوهان

مولفان: محمد زرگرپور, نوید حقایق ناشر: دانش پژوهان جوان

قیمت پشت جلد: 46,000 تومان
مقدار تخفیف: 4,600 تومان
قیمت نهایی:41,400 تومان
تخفیف: 4,600 تومان

المپیادهای شیمی ایران مرحله دوم جلد دوم دانش پژوهان

مولفان: محمد زرگرپور, سعید شیری ناشر: دانش پژوهان جوان

قیمت پشت جلد: 49,000 تومان
مقدار تخفیف: 4,900 تومان
قیمت نهایی:44,100 تومان
تخفیف: 4,900 تومان

المپیادهای فیزیک آمریکا (دانش پژوهان)

مولف: علی محزون ناشر: دانش پژوهان

قیمت پشت جلد: 36,000 تومان
مقدار تخفیف: 3,600 تومان
قیمت نهایی:32,400 تومان
تخفیف: 3,600 تومان

به بورس خوش آمدید (دانش پژوهان)

به بورس خوش آمدید با رویکرد تحلیل بنیادی کاربردی از ...

قیمت پشت جلد: 41,000 تومان
مقدار تخفیف: 4,100 تومان
قیمت نهایی:36,900 تومان
تخفیف: 4,100 تومان

دوئل با روند (دانش پژوهان)

مولف: نیما آزادی (محمد شعبانی) ناشر: دانش پژوهان ...

قیمت پشت جلد: 27,000 تومان
مقدار تخفیف: 2,700 تومان
قیمت نهایی:24,300 تومان
تخفیف: 2,700 تومان

رکن سوم بازار (دانش پژوهان)

مولف: نیما آزادی (محمد شعبانی) ناشر: دانش پژوهان ...

قیمت پشت جلد: 32,000 تومان
مقدار تخفیف: 3,200 تومان
قیمت نهایی:28,800 تومان
تخفیف: 3,200 تومان
صفحه2 از2