الفبای اکولوژی

 اکولوژی یکی از منابع آموزشی المپیاد زیست‌شناسی است که از سری کتاب‌های الفبا برای آشنایی با مفاهیم و رویکرد حل مسئله‌ای در این المپیاد به چاپ رسیده است.
اکولوژی (بوم‌شناسی)، دانشی است که به مطالعه‌ی ساز و کارهای سیستم‌های زنده در ابعاد جمعیت‌‌ها، جوامع، بیوم‌ها و زیست‌کره می‌پردازد. به منظور درک چنین ساز و کارهایی، بررسی قواعد و روابط حاکم میان جانداران مختلف با هم و با محیط پیرامون آنها حائز اهمیت بسیار است. گستره‌ی مطالعاتی وسیع اکولوژی و کاربردهای بسیار آن در جلوگیری از از بین رفتن اکوسیستم‌ها و زیستگاه‌های طبیعی کره‌ی زمین، مطالعه‌ی اکولوژی و آشنایی با اصول آن را برای زیست‌شناسان امروزی به یک الزام تبدیل نموده است. افزون بر این، با توجه به این که مبحث اکولوژی همواره در المپیادهای کشوری و جهانی زیست‌شناسی مورد طراحی ‌سؤالات بسیاری بوده، مطالعه‌ی کتاب حاضر برای تمامی دانش‌آموزان رشته‌ی تجربی، به ویژه داوطلبین شرکت در المپیاد زیست‌شناسی، دانشجویان زیست‌شناسی و رشته‌های وابسته سودمند خواهد بود. 

کتاب الفبای اکولوژی نوشته کوشا پایداری است. که در انتشارات دانش پژوهان جوان به چاپ رسیده است.

این کتاب 296 صفحه ای که تا سال 1400 شش بار تجدید چاپ شده است.

این کتاب از منابع المپیاد زیست شناسی می باشد و در 8 مبحث اصلی زیر، اکولوژی را مورد بررسی قرار میدهد؛

فصل 1: اکولوژی مفاهیم،و کاربردها

فصل 2: تنوع زیستی

فصل 3: جریان ماده و انرژی در اکو سیستم ها

فصل 4: محیط در حال تغییر

فصل 5: تراکم و پراکنش در جمعیت های زیستی

فصل 6: رشد و زوال جمعیت ها

فصل 7: برهم کنش های بین گونه ای در جوامع زیستی

فصل 8: پاسخ به سوالات

در پایان کتاب پیوست برای مخاطبان کتاب آورده شده است

 

ساعت ها با المپیاد زیست شناسی (دانش پژوهان)

کتاب ساعت ها با المپیاد زیست شناسی مجموعه ای از المپیادهای آزمایشی زیست شناسی برای دانش پژوهانی است که قصد دارند در مرحله اول و دوم المپیاد شرکت کنند. همچنین با حل کامل سوال و مرور پاسخ های آن، همه دانش آموزان به راحتی سوالات دشوارتر کنکور را پاسخ خواهند داد.

مبانی آمار زیستی (دانش پژوهان)

کتاب مبانی آمار زیستی نوشته دکنتر رضا شاه نظر نژاد خالصی است. که در انتشارات دانش پژوهان جوان به چاپ رسیده است.

این کتاب 388 صفحه  ای از سال 1397 تا کنون برای سومین بار تجدید چاپ شده است.

این کتاب از منابع المپیاد زیست شناسی می باشد و  9 مبحث اصلی زیر، مبانی آمار زیستی  را مورد بررسی قرار میدهد؛

فصل 1: الفبای آمار زیستی

فصل 2: توصیف یک متغیر

فصل 3: توصیف همزمان دو متغیر

فصل 4: توزیع های آماری

فصل 5: الفبای آمار تحلیلی

فصل 6: تست های z و t

فصل 7: تست مجذور کای

فصل 8: سایر روش های تحلیل آماری

فصل 9: ارزیابی و تست های تشخیصی و غربالگری

در پایان کتاب پیوست برای مخاطبان کتاب آورده شده است.

مبانی ریاضیات کاربردی برای المپیاد زیست شناسی

مبانی ریاضیات کاربردی برای المپیاد زیست شناسی

نویسنده: عرفان شیرمحمدی گاوگانی- محمد جواد مقراضی

فهرست مطالب: بخش اول: آشنایی با مبانی ریاضیات

بخش دوم: ریاضیات در خدمت زیست شناسی

بخش سوم: پیوست‌ها

نردبان المپیاد زیست شناسی

این کتاب شامل پرسش‌ها و پاسخ‌های مرحله اول اولین دوره تا بیست و چهارمین دوره المپیادهای زیست‌شناسی ایران به صورت موضوعی می‌باشد.

المپیاد زیست شناسی