به سایت اف بوک خوش آمدید  | ورود به سایت | ثبت نام

دانش پژوهان

استراتژی های جبر در المپیاد ریاضی دانش پژوهان

مولف: محمد جعفری ناشر: دانش پژوهان جوان

قیمت پشت جلد: 29,000 تومان
مقدار تخفیف: 1,450 تومان
قیمت نهایی:27,550 تومان
تخفیف: 1,450 تومان

اصول و مبانی فیزیولوژی جلد1 (دانش پژوهان)

مولفان: کوشا پایداری و... ناشر: دانش پژوهان جوان

قیمت پشت جلد: 35,000 تومان
مقدار تخفیف: 1,750 تومان
قیمت نهایی:33,250 تومان
تخفیف: 1,750 تومان

اصول و مبانی فیزیولوژی جلد2 (دانش پژوهان)

مولفان: کوشا پایداری و... ناشر: دانش پژوهان جوان

قیمت پشت جلد: 35,000 تومان
مقدار تخفیف: 3,500 تومان
قیمت نهایی:31,500 تومان
تخفیف: 3,500 تومان

اصول و مبانی فیزیولوژی جلد3 (دانش پژوهان)

مولفان: کوشا پایداری و... ناشر: دانش پژوهان جوان

قیمت پشت جلد: 35,000 تومان
مقدار تخفیف: 1,750 تومان
قیمت نهایی:33,250 تومان
تخفیف: 1,750 تومان

الفبای المپیاد ریاضی دانش پژوهان

مولف: مرتضی محمدآبادی ناشر: دانش پژوهان جوان

قیمت پشت جلد: 30,000 تومان
مقدار تخفیف: 1,500 تومان
قیمت نهایی:28,500 تومان
تخفیف: 1,500 تومان

الفبای المپیاد نجوم و اختر فیزیک جلد 1 دانش پژوهان

مولف: محمد بهرام پور ناشر: دانش پژوهان جوان

قیمت پشت جلد: 43,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:43,000 تومان
تخفیف:
قیمت پشت جلد: 16,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:16,000 تومان
تخفیف:

الفبای اکولوژی

 مولف: کوشا پایداری ناشر: دانش پژوهان جوان نوبت چاپ: ...

قیمت پشت جلد: 44,000 تومان
مقدار تخفیف: 4,400 تومان
قیمت نهایی:39,600 تومان
تخفیف: 4,400 تومان

الفبای جبر در المپیاد ریاضی دانش پژوهان

الفبای جبر در ریاضی- سطح مقدماتی مولف: محمد مهدی ...

قیمت پشت جلد: 30,000 تومان
مقدار تخفیف: 1,500 تومان
قیمت نهایی:28,500 تومان
تخفیف: 1,500 تومان
قیمت پشت جلد: 22,000 تومان
مقدار تخفیف: 2,200 تومان
قیمت نهایی:19,800 تومان
تخفیف: 2,200 تومان

الفبای گیاه شناسی دانش پژوهان

مولف: محمد صادق پورجعفری ناشر: دانش پژوهان جوان

قیمت پشت جلد: 27,000 تومان
مقدار تخفیف: 2,700 تومان
قیمت نهایی:24,300 تومان
تخفیف: 2,700 تومان

المپیادهای جهانی زیست شناسی 2014-2015

تالیف: گروه مولفان ویراستار: شهریار فغانی زیر نظر: رضا ...

قیمت پشت جلد: 43,000 تومان
مقدار تخفیف: 4,300 تومان
قیمت نهایی:38,700 تومان
تخفیف: 4,300 تومان

المپیادهای زیست ایران مرحله2 (دوره 3جلدی)

المپیادهای زیست ایران- مرحله دوم جلدهای اول تا سوم ناشر: ...

قیمت پشت جلد: 110,000 تومان
مقدار تخفیف: 11,000 تومان
قیمت نهایی:99,000 تومان
تخفیف: 11,000 تومان

المپیادهای زیست شناسی ایران مرحله اول جلد اول

مولفان: محمد مهدی دستغیب و همکاران ناشر: دانش پژوهان نوبت ...

قیمت پشت جلد: 32,000 تومان
مقدار تخفیف: 1,600 تومان
قیمت نهایی:30,400 تومان
تخفیف: 1,600 تومان

المپیادهای زیست شناسی ایران مرحله اول جلد دوم

مولف: محمد سعادت آگاه ناشر: دانش پژوهان نوبت چاپ: چهارم ...

قیمت پشت جلد: 42,000 تومان
مقدار تخفیف: 2,100 تومان
قیمت نهایی:39,900 تومان
تخفیف: 2,100 تومان

المپیادهای زیست شناسی ایران مرحله اول جلد سوم

مولفان: سید محمدمهدی دستغیب و ... ناشر: دانش پژوهان قطع: ...

قیمت پشت جلد: 24,000 تومان
مقدار تخفیف: 1,200 تومان
قیمت نهایی:22,800 تومان
تخفیف: 1,200 تومان

المپیادهای زیست شناسی ایران مرحله دوم جلد اول

مولف: محمدمهدی دستغیب و ... ناشر: دانش پژوهان نوبت چاپ: ...

قیمت پشت جلد: 35,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:35,000 تومان
تخفیف:

المپیادهای زیست شناسی ایران مرحله دوم جلد دوم

مولف: سید محمد سعادت آگاه و ... ناشر: دانش پژوهان نوبت ...

قیمت پشت جلد: 30,000 تومان
مقدار تخفیف: 1,500 تومان
قیمت نهایی:28,500 تومان
تخفیف: 1,500 تومان

المپیادهای زیست شناسی ایران مرحله دوم جلد سوم

دوره های 17 تا 21 مولف: سید محمد سعادت آگاه و... ناشر: ...

قیمت پشت جلد: 45,000 تومان
مقدار تخفیف: 2,250 تومان
قیمت نهایی:42,750 تومان
تخفیف: 2,250 تومان

المپیادهای زیست شناسی کانادا جلد اول

مولف: دکتر علی زندیه ناشر: دانش پژوهان نوبت چاپ: 1398

قیمت پشت جلد: 47,000 تومان
مقدار تخفیف: 2,350 تومان
قیمت نهایی:44,650 تومان
تخفیف: 2,350 تومان

المپیادهای زیست شناسی کانادا جلد دوم

مولف: دکتر علی زندیه ناشر: دانش پژوهان نوبت چاپ: 1398

قیمت پشت جلد: 44,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:44,000 تومان
تخفیف:
قیمت پشت جلد: 32,000 تومان
مقدار تخفیف: 3,200 تومان
قیمت نهایی:28,800 تومان
تخفیف: 3,200 تومان
قیمت پشت جلد: 42,000 تومان
مقدار تخفیف: 4,200 تومان
قیمت نهایی:37,800 تومان
تخفیف: 4,200 تومان

المپیادهای شیمی ایران مرحله دوم جلد اول دانش پژوهان

مولفان: محمد زرگرپور, نوید حقایق ناشر: دانش پژوهان جوان

قیمت پشت جلد: 46,000 تومان
مقدار تخفیف: 2,300 تومان
قیمت نهایی:43,700 تومان
تخفیف: 2,300 تومان

المپیادهای شیمی ایران مرحله دوم جلد دوم دانش پژوهان

مولفان: محمد زرگرپور, سعید شیری ناشر: دانش پژوهان جوان

قیمت پشت جلد: 35,000 تومان
مقدار تخفیف: 1,750 تومان
قیمت نهایی:33,250 تومان
تخفیف: 1,750 تومان

المپیادهای فیزیک آمریکا (دانش پژوهان)

مولف: علی محزون ناشر: دانش پژوهان

قیمت پشت جلد: 22,000 تومان
مقدار تخفیف: 2,200 تومان
قیمت نهایی:19,800 تومان
تخفیف: 2,200 تومان

دوئل با روند (دانش پژوهان)

مولف: نیما آزادی (محمد شعبانی) ناشر: دانش پژوهان ...

قیمت پشت جلد: 21,000 تومان
مقدار تخفیف: 3,150 تومان
قیمت نهایی:17,850 تومان
تخفیف: 3,150 تومان

رکن سوم بازار (دانش پژوهان)

مولف: نیما آزادی (محمد شعبانی) ناشر: دانش پژوهان ...

قیمت پشت جلد: 30,000 تومان
مقدار تخفیف: 3,000 تومان
قیمت نهایی:27,000 تومان
تخفیف: 3,000 تومان

سهام نخرید مگر با شناخت رفتار و روانشناسی بازار

از مجموعه کتابهای هنر معامله گری در بورس مولف: مهدی ...

قیمت پشت جلد: 26,000 تومان
مقدار تخفیف: 2,600 تومان
قیمت نهایی:23,400 تومان
تخفیف: 2,600 تومان

مبانی آمار زیستی (دانش پژوهان)

مولف: دکتر رضا شاه نظرنژاد ناشر: دانش پژوهان جوان 1396

قیمت پشت جلد: 56,000 تومان
مقدار تخفیف: 5,600 تومان
قیمت نهایی:50,400 تومان
تخفیف: 5,600 تومان
صفحه1 از2