مبانی و کاربردهای فناوری CRISPR/Cas در دستکاری ژنتیکی گیاهان (دانشگاه گرگان)

نزدیک به یک دهه از ویرایش هدفمند ژنوم موجودات تک سلولی و پر سلولی مختلف به واسطه فناوری CRISPR/Cas میگذرد

ویراش هدفمند ژنوم گیاهان در تعداد زیادی از گونه های علفی و حتی چوبی میسر شده است بسیاری از جنبه های این

فناوری به ویژه در رابطه با تخریب هدفمند ژنها وارد نمودن ژن و جایگزینی در یک ناحیه ویژه در ژنوم در حال آشکار شدن است .

اگرچه که هنوز ویرایش ژنوم در برخی از گزارش ها با مقداری خطا همراه بوده است . اما به سرعت جایگزین های زیادی یرای 

بالا بردن دقت این فناوری مانند prime editing بوجود آمده که در آن یک Cas9 تغیر داده شده تنها در یک رشته DNA برش

ایجاده نموده و سپس به کمک آنزیم رونوشت بردار معکوس هدایت شده بوسیله RNA عمل ویرایش دقیق در محل برش انجام

می شود . این روش های به نژادی نوین در گیاهان فرایند تولید گیاهان هموزیگوس را نسبت به روش روش های قدیمی 

دستکاری ژنوم طوری تسریع خواهد نمود که تفاوت بین گیاهان حاصل از جهش و گیاهان حاصل از ویرایش با کریسپر آشکار

نخواهد بود .

ملاتونین در قلمرو گیاهی(دانشگاه گرگان)

کتاب ملاتونین در قلمرو گیاهی نوشته دکترعظم قاسم نژاد و مهندس آیدا شمالی است. که در انتشارات دانشگاه گرگان به چاپ رسیده است.

این کتاب 85 صفحه ای که  برای اولین بار در سال 1398 چاپ شده است.

و در 3 فصل ملاتونین در قلمرو گیاهی را مورد بررسی قرار میدهد.چ

فصل 1: حضور ملاتونین در گیاهان

فصل 2: نقش های فیزیولوژیک ملاتونین در گیاه

فصل 3: گیاهان غنی از ملاتونین: تولید و اهمیت آن در کشاورزی و سلامت بشر

 

علوم پایه

کتاب های علوم پایه زیست شناسی شیمی فیزیک ریاضی دانشگاهی