به سایت اف بوک خوش آمدید  | ورود به سایت | ثبت نام

دانشگاه صنعتی اصفهان

فسیل شناسی مهره داران (دانشگاه اصفهان)

نویسنده: حسینعلی بگی , محمد علی جعفریان ناشر: دانشگاه ...

قیمت پشت جلد: 34,000 تومان
مقدار تخفیف: 3,400 تومان
قیمت نهایی:30,600 تومان
تخفیف: 3,400 تومان