به سایت اف بوک خوش آمدید  | ورود به سایت | ثبت نام

خیلی سبز

کتاب جامع تیزهوشان چهارم ابتدایی خیلی سبز

مولفان: اکبر کشفی, محمد کنفچیان, فاطمه فریمانه, فروزان ...

قیمت پشت جلد: 75,000 تومان
مقدار تخفیف: 15,000 تومان
قیمت نهایی:60,000 تومان
تخفیف: 15,000 تومان

کتاب جامع تیزهوشان پنجم ابتدایی خیلی سبز

مولفان: نیما قفل گری, فاطمه فریمانه, فروزان ممیز, محبوبه ...

قیمت پشت جلد: 75,000 تومان
مقدار تخفیف: 15,000 تومان
قیمت نهایی:60,000 تومان
تخفیف: 15,000 تومان

کتاب جامع تیزهوشان هفتم خیلی سبز

مولف: محسن رضا دهباشی, کریم مختاری, حامد دورانی, کیانوش ...

قیمت پشت جلد: 94,000 تومان
مقدار تخفیف: 18,800 تومان
قیمت نهایی:75,200 تومان
تخفیف: 18,800 تومان

کتاب جامع تیزهوشان هشتم خیلی سبز

مولفان: نفیسه قیدی, نیما قفل گری, فخر الزمان امینی, الهام ...

قیمت پشت جلد: 88,000 تومان
مقدار تخفیف: 17,600 تومان
قیمت نهایی:70,400 تومان
تخفیف: 17,600 تومان

کتاب جامع تیزهوشان نهم خیلی سبز

مولفان: محمد کشوری, الهام سادات رحمانی, نفیسه قیدی, فخر ...

قیمت پشت جلد: 98,000 تومان
مقدار تخفیف: 19,600 تومان
قیمت نهایی:78,400 تومان
تخفیف: 19,600 تومان

کار فیزیک یازدهم (ریاضی) خیلی سبز

انتشارات خیلی سبز مولف: فرزاد نامی چاپ 1396

قیمت پشت جلد: 44,000 تومان
مقدار تخفیف: 8,800 تومان
قیمت نهایی:35,200 تومان
تخفیف: 8,800 تومان

کار فیزیک یازدهم (تجربی) خیلی سبز

انتشارات خیلی سبز مولف: فرزاد نامی چاپ 1396

قیمت پشت جلد: 38,000 تومان
مقدار تخفیف: 7,600 تومان
قیمت نهایی:30,400 تومان
تخفیف: 7,600 تومان

کار آمار و احتمال یازدهم (ریاضی) خیلی سبز

انتشارات خیلی سبز مولف : مهریار راشدی – مهرداد راشدی چاپ: ...

قیمت پشت جلد: 34,000 تومان
مقدار تخفیف: 6,800 تومان
قیمت نهایی:27,200 تومان
تخفیف: 6,800 تومان

چکیده ی دین و زندگی جیبی خیلی سبز

مولف: مهدی کرانی ناشر: خیلی سبز

قیمت پشت جلد: 20,000 تومان
مقدار تخفیف: 4,000 تومان
قیمت نهایی:16,000 تومان
تخفیف: 4,000 تومان

چند کنکور رشته تجربی خیلی سبز جلد دوم

جلد دوم- پاسخ 10 دوره آزمون سراسری 93 تا 97 ناشر: خیلی سبز

قیمت پشت جلد: 65,000 تومان
مقدار تخفیف: 16,250 تومان
قیمت نهایی:48,750 تومان
تخفیف: 16,250 تومان

چند کنکور رشته تجربی خیلی سبز جلد اول

تالیف: گروه مولفان ناشر: خیلی سبز

قیمت پشت جلد: 50,000 تومان
مقدار تخفیف: 12,500 تومان
قیمت نهایی:37,500 تومان
تخفیف: 12,500 تومان

پت و متن موضوعی خیلی سبز

پت و متن READING و CLOZE موضوعی ناشر: خیلی سبز تالیف: ...

قیمت پشت جلد: 41,000 تومان
مقدار تخفیف: 8,200 تومان
قیمت نهایی:32,800 تومان
تخفیف: 8,200 تومان

واژگان زبان انگلیسی سطر به سطر جیبی خیلی سبز

سری کتابهای جیبی خیلی سبز مولف: امیر حسین مراد, جواد ...

قیمت پشت جلد: 20,000 تومان
مقدار تخفیف: 3,000 تومان
قیمت نهایی:17,000 تومان
تخفیف: 3,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی نهم خیلی سبز

مولف: اباصلت نورالهی

قیمت پشت جلد: 60,000 تومان
مقدار تخفیف: 12,000 تومان
قیمت نهایی:48,000 تومان
تخفیف: 12,000 تومان

هوش مالتیپل پنجم ابتدایی خیلی سبز

مولف: اباصلت نورالهی ناشر: خیلی سبز

قیمت پشت جلد: 52,000 تومان
مقدار تخفیف: 7,800 تومان
قیمت نهایی:44,200 تومان
تخفیف: 7,800 تومان

هندسه یازدهم نردبام خیلی سبز

انتشارات خیلی سبز مولف: محمد طاهر شعاعی چاپ 1396

قیمت پشت جلد: 50,000 تومان
مقدار تخفیف: 10,000 تومان
قیمت نهایی:40,000 تومان
تخفیف: 10,000 تومان

هندسه یازدهم (کار) خیلی سبز

انتشارات خیلی سبز مولف: محمد طاهر شعاعی چاپ 1396

قیمت پشت جلد: 32,000 تومان
مقدار تخفیف: 6,400 تومان
قیمت نهایی:25,600 تومان
تخفیف: 6,400 تومان

هندسه پایه دهم و یازدهم خیلی سبز رشته ریاضی

مولفان: گروه مولفان, حسین هاشمی طاهری

قیمت پشت جلد: 65,000 تومان
مقدار تخفیف: 13,000 تومان
قیمت نهایی:52,000 تومان
تخفیف: 13,000 تومان

هندسه دوازدهم تست خیلی سبز

هندسه دوازدهم رشته ریاضی تست خیلی سبز مولف: مهریار ...

قیمت پشت جلد: 59,000 تومان
مقدار تخفیف: 11,800 تومان
قیمت نهایی:47,200 تومان
تخفیف: 11,800 تومان

هندسه دهم نردبام خیلی سبز

مولف: حمید گلزاری ناشر: خیلی سبز 156 صفحه

قیمت پشت جلد: 36,000 تومان
مقدار تخفیف: 7,200 تومان
قیمت نهایی:28,800 تومان
تخفیف: 7,200 تومان

هندسه دهم تست خیلی سبز

رشته ریاضی فیزیک مولف: مهریار راشدی ناشر: خیلی سبز نوبت ...

قیمت پشت جلد: 56,000 تومان
مقدار تخفیف: 11,200 تومان
قیمت نهایی:44,800 تومان
تخفیف: 11,200 تومان

هندسه تحلیلی و جبر خطی تست خیلی سبز

انتشارات خیلی سبز مولف: مسعود مودب – سروش موئینی چاپ 1396

قیمت پشت جلد: 25,500 تومان
مقدار تخفیف: 5,100 تومان
قیمت نهایی:20,400 تومان
تخفیف: 5,100 تومان

هندسه 2 تست خیلی سبز

مولف: رسول محسنی منش و ... ناشر: خیلی سبز نوبت چاپ: اول ...

قیمت پشت جلد: 21,000 تومان
مقدار تخفیف: 4,200 تومان
قیمت نهایی:16,800 تومان
تخفیف: 4,200 تومان

منطق دهم انسانی تست خیلی سبز

مولف: احمد خداداد

قیمت پشت جلد: 46,000 تومان
مقدار تخفیف: 9,200 تومان
قیمت نهایی:36,800 تومان
تخفیف: 9,200 تومان

مسائل شیمی کنکور جیبی خیلی سبز

مولف: احسان عزیز آبادی فراهانی ناشر: خیلی سبز

قیمت پشت جلد: 20,000 تومان
مقدار تخفیف: 4,000 تومان
قیمت نهایی:16,000 تومان
تخفیف: 4,000 تومان

مسائل شیمی موضوعی خیلی سبز

دهم- یازدهم- دوازدهم مولف: عباس سرمایه, فرشاد هادیان ...

قیمت پشت جلد: 58,000 تومان
مقدار تخفیف: 11,600 تومان
قیمت نهایی:46,400 تومان
تخفیف: 11,600 تومان

ماجراهای من و درسام هندسه یازدهم

انتشارات خیلی سبز مولف: مسعود مودب چاپ 1396

قیمت پشت جلد: 42,000 تومان
مقدار تخفیف: 8,400 تومان
قیمت نهایی:33,600 تومان
تخفیف: 8,400 تومان

ماجراهای من و درسام هندسه دوازدهم خیلی سبز

مولف: حسین هاشمی طاهری چاپ 1397

قیمت پشت جلد: 48,000 تومان
مقدار تخفیف: 9,600 تومان
قیمت نهایی:38,400 تومان
تخفیف: 9,600 تومان

ماجراهای من و درسام فیزیک یازدهم ریاضی

انتشارات خیلی بسز مولف: مهدی هاشمی – علی انواری چاپ 1396

قیمت پشت جلد: 53,000 تومان
مقدار تخفیف: 10,600 تومان
قیمت نهایی:42,400 تومان
تخفیف: 10,600 تومان

ماجراهای من و درسام فیزیک یازدهم تجربی

انتشارات خیلی سبز مولف: مهدی هاشمی – علی انواری چاپ 1396

قیمت پشت جلد: 49,000 تومان
مقدار تخفیف: 9,800 تومان
قیمت نهایی:39,200 تومان
تخفیف: 9,800 تومان
صفحه1 از12