به سایت اف بوک خوش آمدید  | ورود به سایت | ثبت نام

خط سفید

زبان انگلیسی جامع کنکور خط سفید

مرور کامل دهم و یازدهم (ویژه دوازدهمی ها) مولف: ابوالفضل ...

قیمت پشت جلد: 115,000 تومان
مقدار تخفیف: 17,250 تومان
قیمت نهایی:97,750 تومان
تخفیف: 17,250 تومان

زبان انگلیسی دهم خط سفید

انتشارات خط سفید مولف: گروه مولفان

قیمت پشت جلد: 52,000 تومان
مقدار تخفیف: 7,800 تومان
قیمت نهایی:44,200 تومان
تخفیف: 7,800 تومان

زبان انگلیسی دوازدهم خط سفید

تالیف: گروه مولفان ناشر: خط سفید

قیمت پشت جلد: 52,000 تومان
مقدار تخفیف: 10,400 تومان
قیمت نهایی:41,600 تومان
تخفیف: 10,400 تومان

زبان انگلیسی یازدهم خط سفید

کتاب جامع زبان انگلیسی یازدهم ناشر: خط سفید گروه مولفان

قیمت پشت جلد: 52,000 تومان
مقدار تخفیف: 7,800 تومان
قیمت نهایی:44,200 تومان
تخفیف: 7,800 تومان

گرامر جامع کاربردی زبان انگلیسی خط سفید

مولف: ابوالفضل هادی نیا ناشر: خط سفید

قیمت پشت جلد: 52,000 تومان
مقدار تخفیف: 7,800 تومان
قیمت نهایی:44,200 تومان
تخفیف: 7,800 تومان