به سایت اف بوک خوش آمدید  | ورود به سایت | ثبت نام

خط سفید

زبان انگلیسی جامع کنکور خط سفید

مرور کامل دهم و یازدهم (ویژه دوازدهمی ها) مولف: ابوالفضل ...

قیمت پشت جلد: 68,000 تومان
مقدار تخفیف: 10,200 تومان
قیمت نهایی:57,800 تومان
تخفیف: 10,200 تومان

زبان انگلیسی دهم خط سفید

انتشارات خط سفید مولف: گروه مولفان

قیمت پشت جلد: 22,000 تومان
مقدار تخفیف: 3,300 تومان
قیمت نهایی:18,700 تومان
تخفیف: 3,300 تومان

زبان انگلیسی دوازدهم خط سفید

تالیف: گروه مولفان ناشر: خط سفید

قیمت پشت جلد: 25,000 تومان
مقدار تخفیف: 5,000 تومان
قیمت نهایی:20,000 تومان
تخفیف: 5,000 تومان

زبان انگلیسی یازدهم خط سفید

انتشارات خط سفید مولف: گروه مولفان

قیمت پشت جلد: 22,000 تومان
مقدار تخفیف: 2,200 تومان
قیمت نهایی:19,800 تومان
تخفیف: 2,200 تومان

زبان انگلیسی یازدهم خط سفید

کتاب جامع زبان انگلیسی یازدهم ناشر: خط سفید گروه مولفان

قیمت پشت جلد: 22,000 تومان
مقدار تخفیف: 3,300 تومان
قیمت نهایی:18,700 تومان
تخفیف: 3,300 تومان

گرامر جامع کاربردی زبان انگلیسی خط سفید

مولف: ابوالفضل هادی نیا ناشر: خط سفید

قیمت پشت جلد: 52,000 تومان
مقدار تخفیف: 7,800 تومان
قیمت نهایی:44,200 تومان
تخفیف: 7,800 تومان