به سایت اف بوک خوش آمدید  | ورود به سایت | ثبت نام

حیدری

اصول ژنتیک پزشکی امری (حیدری)

نشر حیدری دکتر مهرداد هاشمی- دکتر میترا بهروز اقدم چاپ ...

قیمت پشت جلد: 59,900 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:59,900 تومان
تخفیف:

ایمونولوژی و ایمونوپاتولوژی هنری دیویدسون 2017 (حیدری)

نویسنده: Richard A. McPherson, Matthew R. Pincus مترجم: ...

قیمت پشت جلد: 65,000 تومان
مقدار تخفیف: 6,500 تومان
قیمت نهایی:58,500 تومان
تخفیف: 6,500 تومان

بافت شناسی پزشکی جان کوئیرا (نشر حیدری)

انتشارات حیدری مترجم: دکتر مینایی چاپ: 1395

قیمت پشت جلد: 48,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:48,000 تومان
تخفیف:

بیوشیمی لیپینکات (حیدری)

مولف: دکتر مریم عادلی پور- فاطمه بابایی و ... ناشر: ...

قیمت پشت جلد: 140,000 تومان
مقدار تخفیف: 14,000 تومان
قیمت نهایی:126,000 تومان
تخفیف: 14,000 تومان

بیوشیمی مصور هارپر 2015 (حیدری)

نشر حیدری دکتر اکبر جعفرنژاد- دکتر علیرضا خوشدل- اکرم وطن ...

قیمت پشت جلد: 130,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:130,000 تومان
تخفیف:

خون شناسی، انعقاد و طب انتقال خون هنری دیویدسون ۲۰۱۷ (حیدری)

نویسنده: Richard A. McPherson, Matthew R. Pincus مترجم: ...

قیمت پشت جلد: 85,000 تومان
مقدار تخفیف: 8,500 تومان
قیمت نهایی:76,500 تومان
تخفیف: 8,500 تومان

زیست سلولی و مولکولی لودیش جلد1 (حیدری)

نشر حیدری دکتر عبدالرضا محمدنیا- دکتر نغمه بهرامی- امین ...

قیمت پشت جلد: 90,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:90,000 تومان
تخفیف:

زیست سلولی و مولکولی لودیش جلد2 (حیدری)

لودیش 2016 نشر حیدری دکتر عبدالرضا محمد نیا- دکتر حیدر ...

قیمت پشت جلد: 90,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:90,000 تومان
تخفیف:

فیزیولوژی پزشکی گایتون هال جلد1 (حیدری)

نشر حیدری پرفسور احمد رستمی- دکتر شهرزاد خاکپور- دکتر ...

قیمت پشت جلد: 65,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:65,000 تومان
تخفیف:

فیزیولوژی پزشکی گایتون هال جلد2 (حیدری)

نشر حیدری پرفسور احمد رستمی- دکتر شهرزاد خاکپور- دکتر ...

قیمت پشت جلد: 65,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:65,000 تومان
تخفیف:

مدیریت آزمایشگاه بالینی هنری دیویدسون ۲۰۱۷ (حیدری)

نویسنده: Richard A. McPherson, Matthew R. Pincus مترجم: ...

قیمت پشت جلد: 70,000 تومان
مقدار تخفیف: 7,000 تومان
قیمت نهایی:63,000 تومان
تخفیف: 7,000 تومان

مرجع کامل داروهای ژنریک ایران (حیدری)

نشر حیدری دکتر بهروز حیدری- فرزانه علیمحمدی چاپ دوم ۱۳۹۶

قیمت پشت جلد: 50,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:50,000 تومان
تخفیف:

مقدمه ای بر آنالیز ژنتیک گریفیتس

نویسنده : Griffiths گریفیث مترجم: دکتر محمد رضا حجاری ...

قیمت پشت جلد: 150,000 تومان
مقدار تخفیف: 15,000 تومان
قیمت نهایی:135,000 تومان
تخفیف: 15,000 تومان

میکروب شناسی پزشکی جاوتز جلد1 (حیدری)

نشر حیدری دکتر عباس بهادر- دکتر محمد یوسف علیخانی چاپ اول ...

قیمت پشت جلد: 40,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:40,000 تومان
تخفیف:

میکروب شناسی پزشکی جاوتز جلد2 (حیدری)

نشر حیدری دکتر عباس بهادر- دکتر مریم پور حاجی باقر چاپ ...

قیمت پشت جلد: 40,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:40,000 تومان
تخفیف:

میکروب شناسی پزشکی هنری دیویدسون 2017 (حیدری)

نویسنده: Richard A. McPherson, Matthew R. Pincus مترجم: ...

قیمت پشت جلد: 65,000 تومان
مقدار تخفیف: 6,500 تومان
قیمت نهایی:58,500 تومان
تخفیف: 6,500 تومان

چکیده زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش (حیدری)

نشر حیدری دکتر عبدالرضا محمدنیا- دکتر نغمه بهرامی چاپ اول ...

قیمت پشت جلد: 90,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:90,000 تومان
تخفیف:

کراوس 2017 اصول تغذیه و ارزیابی تغذیه ای (حیدری)

مولف: کراوس مترجم: احمد رضا درستی مطلق- سید بهمن ...

قیمت پشت جلد: 40,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:40,000 تومان
تخفیف: