ایمونولوژی و ایمونوپاتولوژی هنری دیویدسون 2017 (حیدری)

فهرست مطالب

 1. مروری بر سیستم ایمنی و بیماری های ایمونولوژیک
 2. ایمونواسی و ایمونوشیمی
 3. بررسی آزمایشگاهی سیستم ایمنی سلولی 
 4. بررسی آزمایشگاهی عملکرد ایمونوگلوبولین ها و پاسخ های ایمنی هومورال
 5. مدیاتورهای التهاب
 6. واسطه های التهاب
 7. آنتی ژن لوکوسیتی انسانی
 8. کمپلکس اصلی سازگاری نسنجی و بیماری ها
 9. بیماری های نقص ایمنی
 10. ارزیابی بالینی و آزمایشگاهی بیماریهای روماتیسمی سیستمیک
 11. واسکولیت
 12. بیماریهای خود ایمن مختص عضو
 13. بیماریهای آلرژیک
 

بیوشیمی لیپینکات (حیدری)

ین کتاب شامل 7 بخش است

 1. ساختار و عملکرد پروتئین
 2. بیوانرژتیک و متابولیسم کربوهیدرات ها
 3. متابولیسم لیپید
 4. بیوانرژتیک و متابولیسم کربوهیدرات ها
 5. یکپارچگی متابولیسم
 6. تغذیه درمانی
 7. ذخیره و بیان اطلاعات ژنتیکی
 

خون شناسی، انعقاد و طب انتقال خون هنری دیویدسون ۲۰۱۷ (حیدری)

کتاب خون شناسی،انعقاد و طب انتقال خون هنری دیویدسون 2017

فهرست مطالب

 1. ارزیابی اولیه خون و مغز استخوان
 2. خون سازی
 3. اختلالات گلبول های قرمز اختلالات لکوسیتی
 4. ارزیابی فلوسیتومتری بدخیمی های هماتوپوئیتیک
 5. ایمونوهماتولوژی
 6. طب انتقال خون
 7. همافرز
 8. بانک بافت و سلول های پیش ساز
 9. انعقاد و فیبرینولیز
 10. اختلالات پلاکتی و بیماریهای فونویلبراند
 11. رویکرد آزمایشگاهی به خطر ترومبوز
 12. درمان ضد ترومبوز
 13. تشخیص ملکولی بدخیمی های خونی
 

مدیریت آزمایشگاه بالینی هنری دیویدسون ۲۰۱۷ (حیدری)

فهرست مطالب

 1. مفاهیم عمومی و مشکلات اجرایی
 2. بهینه سازی روند کاری و کارکرد آزمایشگاه
 3. پیش آنالیز
 4. آنالیز: اساس کار تجهیزات
 5. آنالیز: اتوماسیون آزمایشگاه بالینی
 6. مقدمه: تعریف تست POINT-OF-CARE
 7. پسا آنالیز: تصمیم گیری پزشکی
 8. تفسیر و ارتباط مقادیر آزمایشگاهی غیر نرمال
 9. آمار آزمایشگاهی
 10. کنترل کیفی
 11. انفورماتیک آزمایشگاه بالینی
 12. مدیریت مالی

مقدمه ای بر آنالیز ژنتیک گریفتث (حیدری)

کتاب مقدمه ای بر آنالیز ژنتیک گریفیث زهرا عابدی کیچی، زهرا حسینی ایمنی ، فاطمه شیرازی، مونا سلطانی انتشارات حیدری

    ترجمه ویرایش دوازدهم کتاب Introduction to Genetic Analysis (مقدمه ای بر آنالیز ژنتیک) به عنوان مرجع علمی و معتبر دانشگاهی در سطح بین الملل است که تمامی سرفصل های تدوین شده برای درس ژنتیک را پوشش میدهد. در این کتاب، اصول پایه علم ژنتیک در بیست فصل به زبانی ساده بیان شده است. در ابتدای هر فصل هدف فصل و در ادامه مفاهیم کلی به همراه مثال ها، آزمایشات و آخرین دستاوردهای علمی مطرح شده است و نهایتا تمرینات آخر فصل به منظور ارزیابی بهتر مطالب در سه سطح بیان گردیده است. از این رو کتاب مقدمه ای بر آنالیز ژنتیک می تواند به عنوان کتاب درسی برای دانشجویان ژنتیک مولکولی و انسانی، پزشکی، بیوتکنولوژی، کشاورزی و گرایش های مختلف زیست شناسی و هم چنین یکی از منابع آزمون المپیاد زیست شناسی معرفی گردد. تا حد توان سعی شده است که ترجمه ای روان با رعایت امانت ارائه شود.

میکروب شناسی پزشکی مورای باکتری شناسی 2021 (حیدری)

کتاب میکروب شناسی مورای 2021 در مورد مبحث باکتری شناسی عمومی و اختصاصی صحبت می‌کند. مبحث میکروب شناسی گستره وسیعی است. این مبحث، باکتری شناسی، ویروس شناسی و انگل و قارچ شناسی را شامل می‌شود. جلد دوم کتاب میکروب شناسی مورای 2021 ویروس شناسی است و جلد سوم مورای 2021 نیز به قارچ شناسی و انگل شناسی اختصاص دارد. در کتاب پیش رو مقدمه‌ای بر باکتری شناسی ارائه خواهد شد. در ادامه آن نیز به مفاهیم ضد عفونی و گندزدایی، اصول کلی تشخیص آزمایشگاهی، نقش باکتری در بیماری های باکتریایی و تشخیص آزمایشگاهی آن‌ها پرداخته خواهد شد. در ویراست نهم از این کتاب که به میکروب شناسی مورای 2021 مشهور است، تغییراتی در نحوه ترجمه ارائه شده است. همچنین مفاهیم کتاب نیز مطابق با آخرین داده‌ها در رابطه با بحث باکتری شناسی بروزرسانی شده‌اند. البته در کنار بحث میکروب شناسی کتاب های ارزشمند دیگری نظیر میکروب شناسی جاوتز نیز ترجمه و چاپ شده‌اند، که می‌توان از آن‌ها نیز در برای ارتقاء دانش در زمینه میکروب شناسی استفاده کرد.  

میکروب شناسی پزشکی هنری دیویدسون 2017 (حیدری)

فهرست مطالب

 1. عفونت های ویروسی
 2. عفونت های کلامیدیایی، ریکتزیایی و مایکوپلاسمایی
 3. باکتری شناسی پزشکی
 4. آزمایش عوامل ضد میکروبی در شرایط آزمایشگاهی
 5. عفونت های اسپیروکتی
 6. مایکوباکتریومها
 7. بیمار یهای قارچی
 8. انگل شناسی پزشکی
 9. جمع آوری نمونه و انجام پروسه هایی برای تشخیص بیماری های عفونی

 

علوم پزشکی

انواع کتاب های علوم پزشکی