به سایت اف بوک خوش آمدید  | ورود به سایت | ثبت نام

اندیشه رفیع

QR مرجع سریع زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2016 (اندیشه رفیع)

نویسنده: دکتر کرامتی پور ناشر: اندیشه رفیع

قیمت پشت جلد: 80,000 تومان
مقدار تخفیف: 8,000 تومان
قیمت نهایی:72,000 تومان
تخفیف: 8,000 تومان

اصول بیوشیمی لنینجر 2017 جلد اول اندیشه رفیع

ناشر: اندیشه رفیع با مقدمه و نظارت دکتر پروین ...

قیمت پشت جلد: 80,000 تومان
مقدار تخفیف: 12,000 تومان
قیمت نهایی:68,000 تومان
تخفیف: 12,000 تومان

اصول بیوشیمی لنینجر 2017 جلد دوم اندیشه رفیع

ناشر: اندیشه رفیع با مقدمه و نظارت دکتر پروین ...

قیمت پشت جلد: 120,000 تومان
مقدار تخفیف: 18,000 تومان
قیمت نهایی:102,000 تومان
تخفیف: 18,000 تومان

بافت شناسی پایه جان کوئیرا (اندیشه رفیع)

بافت شناسی پایه جان کوییرا 2018 مقدمه: دکتر مسلم ...

قیمت پشت جلد: 90,000 تومان
مقدار تخفیف: 9,000 تومان
قیمت نهایی:81,000 تومان
تخفیف: 9,000 تومان

بانک سوالات تالیفی زیست سلولی و مولکولی لودیش (اندیشه رفیع)

ناشر: اندیشه رفیع مولف: جواد محمدنژاد و ...

قیمت پشت جلد: 30,000 تومان
مقدار تخفیف: 3,000 تومان
قیمت نهایی:27,000 تومان
تخفیف: 3,000 تومان

بیوشیمی استرایر جلد1 (اندیشه رفیع)

نویسنده : استرایر مترجم : دکتر پاسالار ناشر: اندیشه ...

قیمت پشت جلد: 70,000 تومان
مقدار تخفیف: 10,500 تومان
قیمت نهایی:59,500 تومان
تخفیف: 10,500 تومان

بیوشیمی استرایر جلد2 (اندیشه رفیع)

نویسنده: استرایر مترجم: دکتر پاسالار ناشر: اندیشه ...

قیمت پشت جلد: 70,000 تومان
مقدار تخفیف: 10,500 تومان
قیمت نهایی:59,500 تومان
تخفیف: 10,500 تومان

بیوشیمی مصور هارپر 2018 (اندیشه رفیع)

بیوشیمی مصور هارپر 2018 - ترجمه کامل (تک جلدی- ...

قیمت پشت جلد: 120,000 تومان
مقدار تخفیف: 12,000 تومان
قیمت نهایی:108,000 تومان
تخفیف: 12,000 تومان

خلاصه اصول بیوشیمی لنینجر 2017 (اندیشه رفیع)

مترجمان: دکتر جواد محمد نژاد / حسین نعمتی ناشر: اندیشه رفیع

قیمت پشت جلد: 80,000 تومان
مقدار تخفیف: 12,000 تومان
قیمت نهایی:68,000 تومان
تخفیف: 12,000 تومان

خلاصه فیزیولوژی پزشکی گایتون/هال (اندیشه رفیع)

انتشارات اندیشه رفیع مترجم: دکتر حوری سپهری - علی راستگار ...

قیمت پشت جلد: 60,000 تومان
مقدار تخفیف: 6,000 تومان
قیمت نهایی:54,000 تومان
تخفیف: 6,000 تومان
قیمت پشت جلد: 160,000 تومان
مقدار تخفیف: 16,000 تومان
قیمت نهایی:144,000 تومان
تخفیف: 16,000 تومان
قیمت پشت جلد: 160,000 تومان
مقدار تخفیف: 16,000 تومان
قیمت نهایی:144,000 تومان
تخفیف: 16,000 تومان

فیزیولوژی برن و لوی (اندیشه رفیع)

انتشارات اندیشه رفیع مولف : سید علی حائری روحانی مترجم: ...

قیمت پشت جلد: 150,000 تومان
مقدار تخفیف: 22,500 تومان
قیمت نهایی:127,500 تومان
تخفیف: 22,500 تومان

فیزیولوژی پزشکی گایتون جلد اول (اندیشه رفیع)

مولف: جان ای.هال ترجمه: دکتر حوری سپهری ناشر: اندیشه رفیع

قیمت پشت جلد: 90,000 تومان
مقدار تخفیف: 13,500 تومان
قیمت نهایی:76,500 تومان
تخفیف: 13,500 تومان

فیزیولوژی پزشکی گایتون جلد دوم (اندیشه رفیع)

مولف: جان ای.هال ترجمه: دکتر حوری سپهری ناشر: اندیشه ...

قیمت پشت جلد: 90,000 تومان
مقدار تخفیف: 13,500 تومان
قیمت نهایی:76,500 تومان
تخفیف: 13,500 تومان
قیمت پشت جلد: 60,000 تومان
مقدار تخفیف: 6,000 تومان
قیمت نهایی:54,000 تومان
تخفیف: 6,000 تومان

میکروب شناسی پزشکی جاوتز جلد اول (اندیشه رفیع)

جلد اول- باکتری شناسی مترجم: کیومرث قاضی سعیدی ناشر: ...

قیمت پشت جلد: 55,000 تومان
مقدار تخفیف: 5,500 تومان
قیمت نهایی:49,500 تومان
تخفیف: 5,500 تومان

میکروب شناسی پزشکی جاوتز جلد دوم (اندیشه رفیع)

جلد دوم- ویروس شناسی مترجم: کیومرث قاضی سعیدی ناشر: ...

قیمت پشت جلد: 55,000 تومان
مقدار تخفیف: 5,500 تومان
قیمت نهایی:49,500 تومان
تخفیف: 5,500 تومان
قیمت پشت جلد: 80,000 تومان
مقدار تخفیف: 8,000 تومان
قیمت نهایی:72,000 تومان
تخفیف: 8,000 تومان
قیمت پشت جلد: 80,000 تومان
مقدار تخفیف: 8,000 تومان
قیمت نهایی:72,000 تومان
تخفیف: 8,000 تومان