زیست شناسی دهم نسل جدید جلد دوم الگو

این کتاب مخصوص برای کنکوری های 1401 و 1402 میباشد.

شیمی دهم تست الگو

از چاپ ۳۶ همراه با کنکور ۹۸

نون شب حفظیات (تلا) الگو

- یکصد آزمون نون شب هفت سوالی حفظیات

- هر آزمون شامل سه سوال لغت، سه سوال املا، یک سوال تاریخ ادبیات

- حداکثر پوشش مطالب واژه‌نامه، گروه کلمات املایی و نکات تاریخ ادبیات

- کدهای هوشمند صوتی برای توضیح سوالات چالشی هر آزمون

- سطح‌بندی نون شب‌ها و تعیین زمان پاسخ‌گویی

- مناسب برای صد روز دوران جمع‌بندی

- پاسخ‌نامه تشریحی

کمک آموزشی