ایمنی‌شناسی پزشکی (ارجمند)

 

شامل دو بخش اصلی مبانی ایمونولوژی 

و فصل‌های ایمنی ذاتی، ایمنی هومورال، ایمنی سلولار و ایمنی مخاطی، و بخش بالینی شامل قسمت‌های واکسیناسیون، ازدیاد حساسیت و آلرژی، نقص ایمنی، خودایمنی، ایمنی‌شناسی پیوند و ایمنی‌شناسی سرطان

یک فصل جامع مجزا درباره سایتوکاین‌ها

متناسب با کوریکولوم درسی و امتحانات دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، پرستاری، مامایی و پیراپزشکی

منطبق با نیازهای علمی بومی کشور

و تمامی اشکال این کتاب محصول طراحی همکاران ایرانی است.

صفحه1 از2

علوم پزشکی

انواع کتاب های علوم پزشکی