به سایت اف بوک خوش آمدید  | ورود به سایت | ثبت نام

آفتاب هنر

زیست شناسی دوازدهم یوزیست (دوره 2 جلدی)

تالیف: گروه مولفان یوزیست ناشر: آفتاب هنر قطع: رحلی/ تمام ...

قیمت پشت جلد: 114,000 تومان
مقدار تخفیف: 22,800 تومان
قیمت نهایی:91,200 تومان
تخفیف: 22,800 تومان

زیست شناسی دوازدهم یوزیست جلد اول

تالیف: گروه مولفان یوزیست ناشر: آفتاب هنر قطع: رحلی/ 286 ...

قیمت پشت جلد: 59,000 تومان
مقدار تخفیف: 11,800 تومان
قیمت نهایی:47,200 تومان
تخفیف: 11,800 تومان

زیست شناسی دوازدهم یوزیست جلد دوم

تالیف: گروه مولفان یوزیست ناشر: آفتاب هنر قطع: رحلی/ 282 ...

قیمت پشت جلد: 55,000 تومان
مقدار تخفیف: 11,000 تومان
قیمت نهایی:44,000 تومان
تخفیف: 11,000 تومان