به سایت اف بوک خوش آمدید  | ورود به سایت | ثبت نام


تولید کننده:
زیر ذره بین

کتاب های زیر ذره بین

بانک تست زمین شناسی جامع ذره بین

آزمون های کشور زیر ذره بین بانک تست زمین شناسی مولف: ...

قیمت پشت جلد: 70,000 تومان
مقدار تخفیف: 14,000 تومان
قیمت نهایی:56,000 تومان
تخفیف: 14,000 تومان

دین و زندگی جامع زیر ذره بین

تدوين، تأليف و گردآوري: مجید شعله ناشر: خانه ...

قیمت پشت جلد: 98,000 تومان
مقدار تخفیف: 19,600 تومان
قیمت نهایی:78,400 تومان
تخفیف: 19,600 تومان

دین و زندگی سال سوم زیر ذره بین

تدوين، تأليف و گردآوري: مجید شعله ناشر: خانه ...

قیمت پشت جلد: 64,000 تومان
مقدار تخفیف: 12,800 تومان
قیمت نهایی:51,200 تومان
تخفیف: 12,800 تومان

دین و زندگی پیش‌ دانشگاهی زیرذره بین

انتشارات خانه زیست شناسی مولف: مجید شعله قطع: رحلی

قیمت پشت جلد: 60,000 تومان
مقدار تخفیف: 12,000 تومان
قیمت نهایی:48,000 تومان
تخفیف: 12,000 تومان

ریاضی 3 تجربی زیر ذره‌ بین

تدوين، تأليف و گردآوري: محمد اسماعیلیان، سعید مختاری ناشر: ...

قیمت پشت جلد: 36,000 تومان
مقدار تخفیف: 7,200 تومان
قیمت نهایی:28,800 تومان
تخفیف: 7,200 تومان

ریاضی دهم زیر ذره بین

تدوين، تأليف و گردآوري: سعید مختاری ناشر: خانه ...

قیمت پشت جلد: 50,000 تومان
مقدار تخفیف: 10,000 تومان
قیمت نهایی:40,000 تومان
تخفیف: 10,000 تومان

ریاضی پیش دانشگاهی زیر ذره بین

انتشارات خانه زیست شناسی مولف: محمد اسماعیلیات، سعید مختاری

قیمت پشت جلد: 40,000 تومان
مقدار تخفیف: 8,000 تومان
قیمت نهایی:32,000 تومان
تخفیف: 8,000 تومان

زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی زیر ذره‌ بین

تدوين، تأليف و گ تيراژ: 2500 گردآوري: مهدی عظیمیان ناشر: ...

قیمت پشت جلد: 55,000 تومان
مقدار تخفیف: 11,000 تومان
قیمت نهایی:44,000 تومان
تخفیف: 11,000 تومان

زمین شناسی پیش دانشگاهی زیر ذره بین

تدوين، تأليف و گردآوري: شکیبا کریمی نوبت چاپ: 95 تيراژ: ...

قیمت پشت جلد: 27,000 تومان
مقدار تخفیف: 5,400 تومان
قیمت نهایی:21,600 تومان
تخفیف: 5,400 تومان

زیست شناسی دهم آپ جلد اول

انتشارات خانه زیست شناسی مولف: سعید فردی نوبت چاپ : 1398

قیمت پشت جلد: 84,000 تومان
مقدار تخفیف: 16,800 تومان
قیمت نهایی:67,200 تومان
تخفیف: 16,800 تومان

زیست شناسی دهم آپ جلد دوم

انتشارات خانه زیست شناسی مولف: سعید فردی چاپ: 1398

قیمت پشت جلد: 60,000 تومان
مقدار تخفیف: 12,000 تومان
قیمت نهایی:48,000 تومان
تخفیف: 12,000 تومان

زیست شناسی و آزمایشگاه 2 زیر ذره بین

تدوين، تأليف و گردآوري: مرتضي رضائي تيراژ: 5000 قطع: ...

قیمت پشت جلد: 42,000 تومان
مقدار تخفیف: 8,400 تومان
قیمت نهایی:33,600 تومان
تخفیف: 8,400 تومان

زیست شناسی و آزمایشگاه1 سال دوم زیر ذره بین

مولف: مرتضی رضایی ناشر: خانه زیست شناسی

قیمت پشت جلد: 26,000 تومان
مقدار تخفیف: 5,200 تومان
قیمت نهایی:20,800 تومان
تخفیف: 5,200 تومان

زیست شناسی پیش دانشگاهی زیر ذره بین

تدوين، تأليف و گردآوري: مرتضي رضائي نوبت چاپ: 1397 قطع: ...

قیمت پشت جلد: 42,000 تومان
مقدار تخفیف: 8,400 تومان
قیمت نهایی:33,600 تومان
تخفیف: 8,400 تومان

شیمی 2 زیر ذره بین

سال دوم دبیرستان تدوين، تأليف و گردآوري: افشین ...

قیمت پشت جلد: 27,000 تومان
مقدار تخفیف: 5,400 تومان
قیمت نهایی:21,600 تومان
تخفیف: 5,400 تومان

شیمی 3 زیر ذره بین

تدوين، تأليف و گردآوري: افشین یزدانشناس ناشر: خانه ...

قیمت پشت جلد: 37,000 تومان
مقدار تخفیف: 7,400 تومان
قیمت نهایی:29,600 تومان
تخفیف: 7,400 تومان

شیمی دهم آپ زیر ذره بین

انتشارات خانه زیست شناسی مولف: امیر حسین زمان زاده چاپ ...

قیمت پشت جلد: 90,000 تومان
مقدار تخفیف: 18,000 تومان
قیمت نهایی:72,000 تومان
تخفیف: 18,000 تومان

شیمی پیش دانشگاهی زیر ذره بین

خانه زيست‌شناسي تدوين، تأليف و گردآوري: مهندس افشین ...

قیمت پشت جلد: 36,000 تومان
مقدار تخفیف: 7,200 تومان
قیمت نهایی:28,800 تومان
تخفیف: 7,200 تومان

شیمی یازدهم زیر ذره بین (برای کنکور 98)

انتشارات خانه زیست شناسی مولف: افشین یزدان شناس

قیمت پشت جلد: 60,000 تومان
مقدار تخفیف: 12,000 تومان
قیمت نهایی:48,000 تومان
تخفیف: 12,000 تومان

عربی 3 زیر ذره بین

تدوين، تأليف و گردآوري: محمود اسماعیلی امیدوار ناشر: ...

قیمت پشت جلد: 25,000 تومان
مقدار تخفیف: 5,000 تومان
قیمت نهایی:20,000 تومان
تخفیف: 5,000 تومان

عربی جامع زیر ذره بین

تدوين، تأليف و گردآوري: محمود اسماعیلی امیدوار ناشر: خانه ...

قیمت پشت جلد: 52,000 تومان
مقدار تخفیف: 10,400 تومان
قیمت نهایی:41,600 تومان
تخفیف: 10,400 تومان

عربی دهم آپ زیر ذره بین

(آموزش پرمحتوا) انتشارات خانه زیست شناسی مولف: رضا ...

قیمت پشت جلد: 31,000 تومان
مقدار تخفیف: 6,200 تومان
قیمت نهایی:24,800 تومان
تخفیف: 6,200 تومان

عربی یازدهم آپ زیر ذره بین

انتشارات خانه زیست شناسی مولف: عباس دادخواه چاپ 1397

قیمت پشت جلد: 39,500 تومان
مقدار تخفیف: 7,900 تومان
قیمت نهایی:31,600 تومان
تخفیف: 7,900 تومان

علوم زمین پیش دانشگاهی زیر ذره بین

تدوين، تأليف و گردآوري: شکیبا کریمی ناشر: خانه ...

قیمت پشت جلد: 27,000 تومان
مقدار تخفیف: 5,400 تومان
قیمت نهایی:21,600 تومان
تخفیف: 5,400 تومان

علوم هفتم زیر ذره بین

انتشارات خانه زیست شناسی مولف: زهرا صفری برزن چاپ 1396

قیمت پشت جلد: 39,000 تومان
مقدار تخفیف: 7,800 تومان
قیمت نهایی:31,200 تومان
تخفیف: 7,800 تومان

فیزیک 3 تجربی زیر ذره بین

تدوين، تأليف و گردآوري: علی‌اکبر قلعه‌جویی ناشر: خانه ...

قیمت پشت جلد: 42,000 تومان
مقدار تخفیف: 8,400 تومان
قیمت نهایی:33,600 تومان
تخفیف: 8,400 تومان

فیزیک دهم زیر ذره بین

تدوين، تأليف و گردآوري: علی اکبر قلعه‌جویی ناشر: خانه ...

قیمت پشت جلد: 37,500 تومان
مقدار تخفیف: 7,500 تومان
قیمت نهایی:30,000 تومان
تخفیف: 7,500 تومان

فیزیک پیش دانشگاهی زیر ذره بین

تدوين، تأليف و گردآوري: علی اکبر قلعه‌جویی ناشر: خانه ...

قیمت پشت جلد: 48,000 تومان
مقدار تخفیف: 9,600 تومان
قیمت نهایی:38,400 تومان
تخفیف: 9,600 تومان

کنکور ادبیات فارسی 5+1

تالیف: امیرحسین محی الدین, کیمیا محمودی ناشر: خانه زیست ...

قیمت پشت جلد: 33,000 تومان
مقدار تخفیف: 6,600 تومان
قیمت نهایی:26,400 تومان
تخفیف: 6,600 تومان
قیمت پشت جلد: 30,000 تومان
مقدار تخفیف: 6,000 تومان
قیمت نهایی:24,000 تومان
تخفیف: 6,000 تومان
صفحه1 از2