به سایت اف بوک خوش آمدید  | ورود به سایت | ثبت نام

تولید کننده:
fbook

کتابهای لاتین پزشکی

Atlas if forensic pathology

کتاب زبان اصلی (لاتین) 2016 چاپ تمام رنگی مجموعه تک ...

قیمت پشت جلد: 190,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:190,000 تومان
تخفیف:

Atlas Of GASTROINTESTINAL Surgery

کتاب زبان اصلی (لاتین) 2014 چاپ تمام رنگی مجموعه دو ...

قیمت پشت جلد: 400,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:400,000 تومان
تخفیف:

cardiac anesthesia

کتاب زبان اصلی (لاتین) 2017 چاپ تمام رنگی مجموعه دو ...

قیمت پشت جلد: 470,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:470,000 تومان
تخفیف:

Chest Radiology

کتاب زبان اصلی (لاتین) 2018 چاپ تمام رنگی مجموعه تک ...

قیمت پشت جلد: 150,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:150,000 تومان
تخفیف:

CURRENT Medical Diagnosis Treatment

کتاب زبان اصلی (لاتین) 2020 چاپ تمام رنگی مجموعه دو جلدی ...

قیمت پشت جلد: 550,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:550,000 تومان
تخفیف:

Harpers Practical Genetic Counselling

کتاب زبان اصلی (لاتین) 2020 چاپ تمام رنگی مجموعه تک ...

قیمت پشت جلد: 170,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:170,000 تومان
تخفیف:

Ophthalmology

کتاب زبان اصلی (لاتین) 2019 چاپ تمام رنگی مجموعه دو ...

قیمت پشت جلد: 500,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:500,000 تومان
تخفیف:

Tintinalli’s Emergency Medicine

کتاب زبان اصلی (لاتین) 2020 چاپ تمام رنگی مجموعه دو ...

قیمت پشت جلد: 600,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:600,000 تومان
تخفیف:

trauma and combat critical care inchinical

کتاب زبان اصلی (لاتین) 2016 چاپ تمام رنگی مجموعه تک ...

قیمت پشت جلد: 170,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:170,000 تومان
تخفیف:

اطلس آناتومی انسان نتر ویرایش هفتم

Atlas of Human Anatomy, 7th Edition نویسنده: Frank H. ...

قیمت پشت جلد: 214,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:214,000 تومان
تخفیف:

اندودنتیکس اینگل ویرایش هفتم

Ingle's Endodontics نویسنده: Ilan Rotstein سال نشر: ...

قیمت پشت جلد: 362,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:362,000 تومان
تخفیف:

بیوشیمی لنینجر 2017 زبان اصلی

کتاب زبان اصلی (لاتین) 2020 چاپ تمام رنگی مجموعه چهار ...

قیمت پشت جلد: 790,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:790,000 تومان
تخفیف:

بیولوژی سولومون ویرایش یازدهم (زبان اصلی)

کتاب زبان اصلی (لاتین) چاپ افست تمام رنگی (مجموعه ...

قیمت پشت جلد: 490,000 تومان
مقدار تخفیف: 49,000 تومان
قیمت نهایی:441,000 تومان
تخفیف: 49,000 تومان

بیولوژی کمپبل 2020 زبان اصلی

کتاب زبان اصلی (لاتین) 2020 چاپ تمام رنگی مجموعه ...

قیمت پشت جلد: 490,000 تومان
مقدار تخفیف: 49,000 تومان
قیمت نهایی:441,000 تومان
تخفیف: 49,000 تومان

سیستماتیک گیاهی سیمپسون 2019 زبان اصلی

Plant Systematic Third Eddition Michael G. Simpson

قیمت پشت جلد: 400,000 تومان
مقدار تخفیف: 40,000 تومان
قیمت نهایی:360,000 تومان
تخفیف: 40,000 تومان

فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال ویرایش 14 زبان اصلی

Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology 14th ...

قیمت پشت جلد: 490,000 تومان
مقدار تخفیف: 24,500 تومان
قیمت نهایی:465,500 تومان
تخفیف: 24,500 تومان

مبانی زیست شناسی سلولی آلبرتس 2019 زبان اصلی

Essential Cell Biology, 5th Edition Bruce Alberts; Dennis ...

قیمت پشت جلد: 450,000 تومان
مقدار تخفیف: 45,000 تومان
قیمت نهایی:405,000 تومان
تخفیف: 45,000 تومان

میکروبیولوژی براک 2019 زبان اصلی

کتاب زبان اصلی (لاتین) 2019 چاپ تمام رنگی مجموعه ...

قیمت پشت جلد: 400,000 تومان
مقدار تخفیف: 40,000 تومان
قیمت نهایی:360,000 تومان
تخفیف: 40,000 تومان

میکروبیولوژی پرسکات 2017 زبان اصلی

کتاب زبان اصلی (لاتین) 2017 چاپ تمام رنگی مجموعه ...

قیمت پشت جلد: 400,000 تومان
مقدار تخفیف: 40,000 تومان
قیمت نهایی:360,000 تومان
تخفیف: 40,000 تومان

ژنتیک مولکولی واتسون 2014 زبان اصلی

Molecular Biology Of The Gene 2014 Watson, Baker, ...

قیمت پشت جلد: 400,000 تومان
مقدار تخفیف: 40,000 تومان
قیمت نهایی:360,000 تومان
تخفیف: 40,000 تومان
قیمت پشت جلد: 240,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:240,000 تومان
تخفیف: