به سایت اف بوک خوش آمدید  | ورود به سایت | ثبت نام


تولید کننده:
fbook

کتابهای لاتین پزشکی

Atlas if forensic pathology

کتاب زبان اصلی (لاتین) 2016 چاپ تمام رنگی مجموعه تک ...

قیمت پشت جلد: 240,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:240,000 تومان
تخفیف:

Atlas Of GASTROINTESTINAL Surgery

کتاب زبان اصلی (لاتین) 2014 چاپ تمام رنگی مجموعه دو ...

قیمت پشت جلد: 450,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:450,000 تومان
تخفیف:

cardiac anesthesia

کتاب زبان اصلی (لاتین) 2017 چاپ تمام رنگی مجموعه دو ...

قیمت پشت جلد: 520,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:520,000 تومان
تخفیف:

Chest Radiology

کتاب زبان اصلی (لاتین) 2018 چاپ تمام رنگی مجموعه تک ...

قیمت پشت جلد: 200,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:200,000 تومان
تخفیف:

CURRENT Medical Diagnosis Treatment

کتاب زبان اصلی (لاتین) 2020 چاپ تمام رنگی مجموعه دو جلدی ...

قیمت پشت جلد: 600,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:600,000 تومان
تخفیف:

Harpers Practical Genetic Counselling

کتاب زبان اصلی (لاتین) 2020 چاپ تمام رنگی مجموعه تک ...

قیمت پشت جلد: 220,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:220,000 تومان
تخفیف:

Ophthalmology

کتاب زبان اصلی (لاتین) 2019 چاپ تمام رنگی مجموعه دو ...

قیمت پشت جلد: 550,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:550,000 تومان
تخفیف:

Tintinalli’s Emergency Medicine

کتاب زبان اصلی (لاتین) 2020 چاپ تمام رنگی مجموعه دو ...

قیمت پشت جلد: 650,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:650,000 تومان
تخفیف:

trauma and combat critical care inchinical

کتاب زبان اصلی (لاتین) 2016 چاپ تمام رنگی مجموعه تک ...

قیمت پشت جلد: 220,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:220,000 تومان
تخفیف:

اطلس آناتومی انسان نتر ویرایش هفتم

Atlas of Human Anatomy, 7th Edition نویسنده: Frank H. ...

قیمت پشت جلد: 314,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:314,000 تومان
تخفیف:

اندودنتیکس اینگل ویرایش هفتم

Ingle's Endodontics نویسنده: Ilan Rotstein سال نشر: ...

قیمت پشت جلد: 412,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:412,000 تومان
تخفیف:

بیوشیمی لنینجر 2017 زبان اصلی

کتاب زبان اصلی (لاتین) 2020 چاپ تمام رنگی مجموعه چهار ...

قیمت پشت جلد: 840,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:840,000 تومان
تخفیف:

بیولوژی سولومون ویرایش یازدهم (زبان اصلی)

کتاب زبان اصلی (لاتین) چاپ افست تمام رنگی (مجموعه ...

قیمت پشت جلد: 540,000 تومان
مقدار تخفیف: 54,000 تومان
قیمت نهایی:486,000 تومان
تخفیف: 54,000 تومان

بیولوژی کمپبل 2020 زبان اصلی

کتاب زبان اصلی (لاتین) 2020 چاپ تمام رنگی مجموعه ...

قیمت پشت جلد: 590,000 تومان
مقدار تخفیف: 29,500 تومان
قیمت نهایی:560,500 تومان
تخفیف: 29,500 تومان

سیستماتیک گیاهی سیمپسون 2019 زبان اصلی

Plant Systematic Third Eddition Michael G. Simpson

قیمت پشت جلد: 450,000 تومان
مقدار تخفیف: 45,000 تومان
قیمت نهایی:405,000 تومان
تخفیف: 45,000 تومان

فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال ویرایش 14 زبان اصلی

Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology 14th ...

قیمت پشت جلد: 540,000 تومان
مقدار تخفیف: 27,000 تومان
قیمت نهایی:513,000 تومان
تخفیف: 27,000 تومان

مبانی زیست شناسی سلولی آلبرتس 2019 زبان اصلی

Essential Cell Biology, 5th Edition Bruce Alberts; Dennis ...

قیمت پشت جلد: 500,000 تومان
مقدار تخفیف: 50,000 تومان
قیمت نهایی:450,000 تومان
تخفیف: 50,000 تومان

میکروبیولوژی براک 2019 زبان اصلی

کتاب زبان اصلی (لاتین) 2019 چاپ تمام رنگی مجموعه ...

قیمت پشت جلد: 450,000 تومان
مقدار تخفیف: 45,000 تومان
قیمت نهایی:405,000 تومان
تخفیف: 45,000 تومان

میکروبیولوژی پرسکات 2017 زبان اصلی

کتاب زبان اصلی (لاتین) 2017 چاپ تمام رنگی مجموعه ...

قیمت پشت جلد: 450,000 تومان
مقدار تخفیف: 45,000 تومان
قیمت نهایی:405,000 تومان
تخفیف: 45,000 تومان

ژنتیک مولکولی واتسون 2014 زبان اصلی

Molecular Biology Of The Gene 2014 Watson, Baker, ...

قیمت پشت جلد: 450,000 تومان
مقدار تخفیف: 45,000 تومان
قیمت نهایی:405,000 تومان
تخفیف: 45,000 تومان
قیمت پشت جلد: 290,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:290,000 تومان
تخفیف: