تولید کننده:
نشر نو
نتایج 1 تا 1 از کل 1 نتیجه

فرهنگ ادبیات فارسی معاصر (نشر نو)

رمان نویسان و خلاصه رمان های شاخص

داستان نویسان و خلاصه برخی از داستان های کوتاه

نمایشنامه نویسان و خلاصه نمایشنامه های مطرح

شاعران و معرفی دفترهای شعر شاخص

معرفی برخی از منتقدان ادبی

اصطلاحات و آرایه های ادبی با نمونه های معاصر 

نشر نو