تولید کننده:
مرکز نشر دانشگاهی
نتایج 1 تا 6 از کل 6 نتیجه

بیماری کرونا ویروس 2019 (کووید 19)

کتاب بیماری کرونا ویروس 2019  نوشته شایلندرا ساکسینا است. که در مرکز نشر دانشگاهی به چاپ رسیده است.

این کتاب 280 صفحه ای برای اولین بار در سال 1399 چاپ شده است.

و در 16 فصل بیماری کرونا ویروس را مورد بحث قرار میدهد:

فصل 1: بینش جاری در مورد بیماری کرونا ویروس جدید

فصل 2: روند جهانی در ایپدمیولوژی بیماری کرونا ویروس

فصل 3: ریخت شناسی، سازماندهی ژنگان، همتاسازیو آسیب شناسی نشانگان تنفسی حاد شدید کرونا ویروس

فصل 4: چرخه انتقال کرونا ویروس سندرم تنفسی حاد شدید و کرونا ویروس سندرم تنفسی حاد شدید

فصل 5: پاسخ های ایمنی میزبان و زیست شناسی عفونت سارس- کووید - 2 انسان

فص 6: ویگژگی های بالینی و تشخیص افتراقی بیماری کرونا ویروس جدید 2019

فصل 7: عفونت کرونا ویروس در کودکان و نوجوانان

فصل 8: کووید: 19 آخرین اطلاعات چشم پزشکی

فصل 9: تشخیص آزمایشگاهی عفونت ویروس کرونا ویروس جدید

فصل 10: توسعه درمانی و داروهای درمانی کووید 19

فصل 11: روش های پیشگیری و کنترل عفونت

فصل 12: کرونا ویروس های کلاسیک

فصل 13: ظهور کرونا ویروس های نشانگان تنفسی حاد (سارس) و ظهور مجدد آنها

فصل 14: کسب آمادگی برای چالش های دائمی دنیا گیری عفونتهای کرونا ویروس با توجه ویژه به سارس- کووی

فصل 15: آماده سازی کودکان برای دنیا گیری

فصل 16: مقابله با چالش های روانشناختی دوذه کووید- 19

در پایان کتاب واژه نامه  برای مخاطبان کتاب آورده شده است

نظام نوآوری (دانشگاه تهران)

کتاب نظام نو آوری  نوشته دکتر سید مصطفی رضوی و دکتر مرتضی اکبری است. که در انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسیده است.

این کتاب 414 صفحه  ای که تا سال 1392  دومین بار تجدید چاپ شده است.

در 15 فصل مبحث  نو آوری را مورد بررسی قرار میدهد؛

فصل 1: نو آوری: مفاهیم و تعاریف

فصل 2: خلاقیت، نوآوری و کار آفرینی

فصل 3: فرآیند و مدیریت نو آوری

فصل 4: مدل ها و طراحی چارچوب نو آوری

فصل 5: نظام ملی نو آوری

فصل 6: اجزای نظام ملی نو آوری

فصل 7: ظرفیت، نقش ها و کارکردهای نظام نوآوری

فصل 8: رویکردها و روش های طراحی نظام های نو آوری

فصل 9: مار پیچ سه گانه و نظام های نو آوری

فصل 10: دانش و نظام های نو آوری

فصل 11: تجربیات کشورها در نظام های ملی نو آوری

فصل 12: کاربست رویکرد نظام های نو آوری در کشورهای در حال توسعه

فصل 13: نگاشت نهادی و مسائل روش شناسی نظام نو آوری

فصل 14: نظام نو آوری ایران

فصل پانزدهم: سنجش و ارزیابی نظام ملی نو آوری

منابع و ماخذ

فهرست واژه ها

 

مرکز نشر دانشگاهی