تولید کننده:
طحان
نتایج 1 تا 3 از کل 3 نتیجه

صد اثر معمار سینان در استانبول (طحان)

سینان همزمان با اوج امپراطوری عثمانی توانست گام های بزرگی در معماری و به خصوص در معماری مساجد بردارد.
اما رازی در پشت این حقیقت نهفته است که در این کتاب و در منابع دیگر به آن به طور مختصر اشاره شده و آن نقش معمار ایرانی
عجم علی تبریزی، استاد بزرگ معمار سینان در آموزش معماری به وی و گنجینه و دستاوردهایی که پس از خود برای معمار سینان
برجای گذاشت می باشد ... و این نقطه عطف گواه اشتراکات فرهنگی دو سرزمین ترکیه و ایران می باشد.

معماری زیست مبنا (طحان)

کتاب شامل:

طبیعت و معماری در شرق- غرب و اسلام

انسان- طبیعت- معماری

رویکرد سیستمی در طبیعت و معماری

الگوها و زبان الگو در معماری

الگوبرداری از طبیعت در معماری

اعداد طبیعت و معماری

معماری شهری (طحان)

مصنوعات شهری هستند که شهر را پدید می آورند که در تابع زمان و بسته به خاطراتی، هویت، تاریخ،فرهنگ و سایر عواملی که برای کاربران پدید می آورند در شهر ماندگاری دارند.

بدین شکل است که هر مقطع زمانی، تأثیر فرمیک خاصی بر شکل شهر می گذارد که گاهی ممکن است آن را به طور کل عوض نماید لذا توجه به آن، برای خوانش و فهم شهر امریست ضروری.

طحان

ناشر کتابهای معماری و شهرسازی