تولید کننده:
دانش پژوهان
صفحه1 از2
نتایج 1 تا 30 از کل 59 نتیجه

اختر شناسي پايه آشنايي با منظومه شمسی

مجموعه ی شش جلدی اختر شناسی پایه، حاوی تقریبا تمام سر فصل های مبحث نجوم مقدماتی است.

در این مجموعه کتاب ها سعی بر آن است که از ارائه فرمول ها و روابط پیچیده ریاضی صرف نظر شود

و همچنین با ارائه پرسش ها و مسائل ساده بر زمینه ی درک بیشتر مطالب و مباحث افزوده گردد

اما به هر حال دانستن فیزیک مقدماتی جهت فراگیری بهتر مسائل تقریبا الزامی است. لازم به ذکر است

که این مجموعه حاصل بررسی آخرین دستاوردهای علم نجوم و مطالعه کتب و مقالات بسیاری است

که می تواند منبعی مفید برای دانشجویان رشته فیزیک در درس نجوم مقدماتی و همچنین علاقه مندان 

به شرکت در المپیاد نجوم باشد. این مجموعه در بیش از 3300 صفحه تنظیم شده که شامل بیش از 800

مسئله باحل، بیش 500 مثال و 200 پرسش و پاسخ ستاره شناسی است. البته سعی و تلاش فراوانی 

به عمل آمده تا از طولانی شدن بخش های مختلف جلوگیری شود.

جلد دوم مجموعه، مبحث منظومه شمسی را به طور دقیق بررسی کرده است. در این جلد قواعد حاکم

بر ساختار و تحول تمام سیارات و سایر اجزای منظومه شمسی از دیدگاه ریاضیاتی مورد بررسی قرار گرفته اند.

سعی شده است برای یادگیری بهتر مطالب این بخش نیز ارائه مثال ها و مسائل مناسب استفاده شود.

اختر شناسي پايه سحابي ها و كهكشان ها

مجموعه ی شش جلدی اختر شناسی پایه، حاوی تقریبا تمام سر فصل های مبحث نجوم مقدماتی است.

در این مجموعه کتاب ها سعی بر آن است که از ارائه فرمول ها و روابط پیچیده ریاضی صرف نظر شود

و همچنین با ارائه پرسش ها و مسائل ساده بر زمینه ی درک بیشتر مطالب و مباحث افزوده گردد

اما به هر حال دانستن فیزیک مقدماتی جهت فراگیری بهتر مسائل تقریبا الزامی است. لازم به ذکر است

که این مجموعه حاصل بررسی آخرین دستاوردهای علم نجوم و مطالعه کتب و مقالات بسیاری است

که می تواند منبعی مفید برای دانشجویان رشته فیزیک در درس نجوم مقدماتی و همچنین علاقه مندان 

به شرکت در المپیاد نجوم باشد. این مجموعه در بیش از 3300 صفحه تنظیم شده که شامل بیش از 800

مسئله باحل، بیش 500 مثال و 200 پرسش و پاسخ ستاره شناسی است. البته سعی و تلاش فراوانی 

به عمل آمده تا از طولانی شدن بخش های مختلف جلوگیری شود.

جلد چهارم مجموعه، مبحث های سحابی ها و کهکشان ها را به طور دقیق بررسی کرده است.

در این جلد علاوه بر تاریخچه مختصر نجوم، تمام مباحث مربوط به سحابی ها و کهکشان ها به همراه

محاسبات ریاضی آنها مورد تاکید قرار گرفته است. سعی شده است برای یادگیری بهتر مطالب این بخش نیز

از ارائه مثال ها و مسائل مناسب استفاده شود.

اختر شناسی پایه شناخت آسمان

مجموعه ی شش جلدی اختر شناسی پایه، حاوی تقریبا تمام سر فصل های مبحث نجوم مقدماتی است.

در این مجموعه کتاب ها سعی بر آن است که از ارائه فرمول ها و روابط پیچیده ریاضی صرف نظر شود

و همچنین با ارائه پرسش ها و مسائل ساده بر زمینه ی درک بیشتر مطالب و مباحث افزوده گردد

اما به هر حال دانستن فیزیک مقدماتی جهت فراگیری بهتر مسائل تقریبا الزامی است. لازم به ذکر است

که این مجموعه حاصل بررسی آخرین دستاوردهای علم نجوم و مطالعه کتب و مقالات بسیاری است

که می تواند منبعی مفید برای دانشجویان رشته فیزیک در درس نجوم مقدماتی و همچنین علاقه مندان 

به شرکت در المپیاد نجوم باشد. این مجموعه در بیش از 3300 صفحه تنظیم شده که شامل بیش از 800

مسئله باحل، بیش 500 مثال و 200 پرسش و پاسخ ستاره شناسی است. البته سعی و تلاش فراوانی 

به عمل آمده تا از طولانی شدن بخش های مختلف جلوگیری شود.

جلد پنجم مجموعه، مبحث آسمان را به طور دقیق بررسی کرده است. در این جلد تمام مباحث

مربوط به شناخت آسمان ، مکانیک سماوی، نقشه خوانی و محاسبات مربوط به حرکت های ظاهری

و واقعی اجرام سماوی را به همراه محاسبات ریاضی آنها مورد بررسی قرار داده است. سعی شده است

برای یادگیری بهتر مطالب این بخش نیز از ارائه مثال ها ومسائل مناسب استفاده شود .

اخترشناسی پایه دنیای ستاره ها

مجموعه ی شش جلدی اختر شناسی پایه، حاوی تقریبا تمام سر فصل های مبحث نجوم مقدماتی است.

در این مجموعه کتاب ها سعی بر آن است که از ارائه فرمول ها و روابط پیچیده ریاضی صرف نظر شود

و همچنین با ارائه پرسش ها و مسائل ساده بر زمینه ی درک بیشتر مطالب و مباحث افزوده گردد

اما به هر حال دانستن فیزیک مقدماتی جهت فراگیری بهتر مسائل تقریبا الزامی است. لازم به ذکر است

که این مجموعه حاصل بررسی آخرین دستاوردهای علم نجوم و مطالعه کتب و مقالات بسیاری است

که می تواند منبعی مفید برای دانشجویان رشته فیزیک در درس نجوم مقدماتی و همچنین علاقه مندان 

به شرکت در المپیاد نجوم باشد. این مجموعه در بیش از 3300 صفحه تنظیم شده که شامل بیش از 800

مسئله باحل، بیش 500 مثال و 200 پرسش و پاسخ ستاره شناسی است. البته سعی و تلاش فراوانی 

به عمل آمده تا از طولانی شدن بخش های مختلف جلوگیری شود.

جلد سوم مجموعه، مبحث دنیای ستاره ها به طور دقیق بررسی شده است. در این جلد تمام مباحث

تخصصی مربوط به پیدایش، زندگی و سرانجام ستاره ها به همراه محاسبات ریاضی آنها مورد تاکید قرار گرفته است.

سعی شده است برای یادگیری بهتر مطالب این بخش نیز از ارائه مثال ها و مسائل مناسب استفاده شود.

اخترشناسی پایه مقدمه ای بر کیهانشناسی

مجموعه ی شش جلدی اختر شناسی پایه، حاوی تقریبا تمام سر فصل های مبحث نجوم مقدماتی است.

در این مجموعه کتاب ها سعی بر آن است که از ارائه فرمول ها و روابط پیچیده ریاضی صرف نظر شود

و همچنین با ارائه پرسش ها و مسائل ساده بر زمینه ی درک بیشتر مطالب و مباحث افزوده گردد

اما به هر حال دانستن فیزیک مقدماتی جهت فراگیری بهتر مسائل تقریبا الزامی است. لازم به ذکر است

که این مجموعه حاصل بررسی آخرین دستاوردهای علم نجوم و مطالعه کتب و مقالات بسیاری است

که می تواند منبعی مفید برای دانشجویان رشته فیزیک در درس نجوم مقدماتی و همچنین علاقه مندان 

به شرکت در المپیاد نجوم باشد. این مجموعه در بیش از 3300 صفحه تنظیم شده که شامل بیش از 800

مسئله باحل، بیش 500 مثال و 200 پرسش و پاسخ ستاره شناسی است. البته سعی و تلاش فراوانی 

به عمل آمده تا از طولانی شدن بخش های مختلف جلوگیری شود.

جلد ششم مجموعه ، مبحث کیهان شناسی را به طور دقیق بررسی کرده است.

در این جلد تمام مباحث مربوط به کیهان شناسی و نسبیت به همره محاسبات ریاضی مربوط به تحولات

عالم به خواننده معرفی شده است. علاوه بر این سعی شده است برای یادگیری بهتر مطالب این بخش

نیز ارائه مثال ها و مسائل مناسب استفاده شود.

الفبای اکولوژی

 اکولوژی یکی از منابع آموزشی المپیاد زیست‌شناسی است که از سری کتاب‌های الفبا برای آشنایی با مفاهیم و رویکرد حل مسئله‌ای در این المپیاد به چاپ رسیده است.
اکولوژی (بوم‌شناسی)، دانشی است که به مطالعه‌ی ساز و کارهای سیستم‌های زنده در ابعاد جمعیت‌‌ها، جوامع، بیوم‌ها و زیست‌کره می‌پردازد. به منظور درک چنین ساز و کارهایی، بررسی قواعد و روابط حاکم میان جانداران مختلف با هم و با محیط پیرامون آنها حائز اهمیت بسیار است. گستره‌ی مطالعاتی وسیع اکولوژی و کاربردهای بسیار آن در جلوگیری از از بین رفتن اکوسیستم‌ها و زیستگاه‌های طبیعی کره‌ی زمین، مطالعه‌ی اکولوژی و آشنایی با اصول آن را برای زیست‌شناسان امروزی به یک الزام تبدیل نموده است. افزون بر این، با توجه به این که مبحث اکولوژی همواره در المپیادهای کشوری و جهانی زیست‌شناسی مورد طراحی ‌سؤالات بسیاری بوده، مطالعه‌ی کتاب حاضر برای تمامی دانش‌آموزان رشته‌ی تجربی، به ویژه داوطلبین شرکت در المپیاد زیست‌شناسی، دانشجویان زیست‌شناسی و رشته‌های وابسته سودمند خواهد بود. 

کتاب الفبای اکولوژی نوشته کوشا پایداری است. که در انتشارات دانش پژوهان جوان به چاپ رسیده است.

این کتاب 296 صفحه ای که تا سال 1400 شش بار تجدید چاپ شده است.

این کتاب از منابع المپیاد زیست شناسی می باشد و در 8 مبحث اصلی زیر، اکولوژی را مورد بررسی قرار میدهد؛

فصل 1: اکولوژی مفاهیم،و کاربردها

فصل 2: تنوع زیستی

فصل 3: جریان ماده و انرژی در اکو سیستم ها

فصل 4: محیط در حال تغییر

فصل 5: تراکم و پراکنش در جمعیت های زیستی

فصل 6: رشد و زوال جمعیت ها

فصل 7: برهم کنش های بین گونه ای در جوامع زیستی

فصل 8: پاسخ به سوالات

در پایان کتاب پیوست برای مخاطبان کتاب آورده شده است

 

الفبای جبر در المپیاد ریاضی دانش پژوهان

فهرست مطالب:

1- اتحادها

1: اتحادهای مهم اولیه

2: اتحاد اویلر

3: اتحاد لاگرانژ

4: تعمیم اتحادها

تجزیه

1: روش های تجزیه

2: تجزیه ی یک عبارت کاربردی

مسائل حل شده

1: مسائل تشریحی

2: مسائل تستی

تمرین

2- چندجمله ای ها

1: تعاریف اولیه

2: اعمال جبری روی چند جمله ای ها

3: چند جمله ای های درجه دوم

4: قضیه ی اساسی جبر

5: قضیه ی ویت

6: چند جمله ای با ضرایب صحیح

7: مسائل حل شده

مسائل تشریحی

مسائل تستی

تمرین

3- تابع و معادلات تابعی

1: تعاریف و ویژگی ها

2: قضایا

3: توابع خاص

تابع قدر مطلق

تابع جزء صحیح

4: معادلات تابعی

5: مسئل حل شده

مسائل تشریحی

مسائل تستی

تمرین

4- نامساوی ها

1: یادآوری و مرور برخی تکنیک ها

2: نامساوی واسطه ها

3: نامساوی کوشی _ شوارتز

4: نامساوی واسطه ها در حالت کلی

5: نامساوی کوشی _ شوارتز در حالت کلی

6: مسائل حل شده

مسائل تشریحی

مسائل تستی

تمرین

 

المپیادهای زیست شناسی ایران مرحله اول جلد سوم

این کتاب شامل سوالات مرحله اول دوره‌های هفدهم تا نوزدهمالمپیاد زیست‌‌شناسی ایران می‌باشد که توسط آقایان سیدمحمد مهدی دستغیب دارنده طلای کشوری المپیاد زیست‌شناسی و برنز جهانی و سید محمد سعادت آگاه برنده مدال طلای کشوری المپیاد زیست‌شناسی و رضا شاه‌نظر خالصی دارنده طلای کشوری المپیاد زیست‌شناسی به آنها پاسخ داده شده است.

المپیادهای زیست شناسی ایران مرحله دوم جلد سوم (دانش پژوهان)

این کتاب شامل سوالات مرحله دوم دوره‌های هفدهم و هجدهم المپیاد زیست‌‌شناسی ایران می‌باشد که توسط آقایان سید محمد سعادت آگاه برنده مدال طلای کشوری المپیاد زیست‌شناسی و رضا شاه‌نظر خالصی دارنده طلای کشوری المپیاد زیست‌شناسی به آنها پاسخ داده شده است.

صفحه1 از2

دانش پژوهان