تولید کننده:
خوشخوان
نتایج 1 تا 21 از کل 21 نتیجه

20 کنکور تا کنکور دروس عمومی خوشخوان

مؤلفین: هیات مولفان

گروه های:

زیان و ادبیات فارسی: غلامرضا یزدانی

زبان عربی: محمد جدیدی، بابک ذوالقدر، گودرز سروی، مصطفی خاکبازان، جمال الدین هنرور، شاهو مرادیان، خدیجه علیپور، حسام حاج مومن، بهروز حیدربکی

فرهنگ و معارف اسلامی: محمدرضا فرهنگیان، علی‌اکبر آخوندی، محبوبه ابتسام، ابوالفضل احدزاده، امین اسدیان‌پور، علی‌رضا دلشاد، محمد رضایی‌بقا، مجید فرهنگیان، مرتضی محسنی‌کبیر، فیروز نژاد نجف، سید ‌احسان هندی

زبان انگلیسی: محمدرضا معدن‌نژاد، امیر شعبانیان، البرز جالینوس‌نیا

 

20 کنکور تا کنکور رشته تجربی خوشخوان

مؤلفین: هیات مولفان

گروه های:

زیست شناسی: حمید راهواره، مسعود حدادی، سرودی، شاملو، احسان اسدی، اکبرپور، خدری، اعتمادزاده، امیرحسین حقانی‌فز، شهنواز، امین بیگی مهرداد محبی، گروه زیست‌شناسی اسمز

ریاضی: محمدامین نباخته، محمد پورسعید، محسن رحیمی

فيزيك: محسن قرقچيان، محمدرضا خوش‌سيما، جواد سعيدي، حسين ميرزايي

شیمی: احسان عزیزآبادی فراهانی، روح الله حاجی سلیمانی، مصطفی رستم آبادی، رضیه قربانی، سید صمد صفوی، مسعود روستایی، آرش بابایی، عرفان محمودی، فرشید مرادی

20 کنکور تا کنکور رشته تجربی خوشخوان (پاسخ)

مؤلفین: هیات مولفان

گروه های:

زیست شناسی: حمید راهواره، مسعود حدادی، سرودی، شاملو، احسان اسدی، اکبرپور، خدری، اعتمادزاده، امیرحسین حقانی‌فز، شهنواز، امین بیگی مهرداد محبی، گروه زیست‌شناسی اسمز

ریاضی: محمدامین نباخته، محمد پورسعید، محسن رحیمی

فيزيك: محسن قرقچيان، محمدرضا خوش‌سيما، جواد سعيدي، حسين ميرزايي

شیمی: احسان عزیزآبادی فراهانی، روح الله حاجی سلیمانی، مصطفی رستم آبادی، رضیه قربانی، سید صمد صفوی، مسعود روستایی، آرش بابایی، عرفان محمودی، فرشید مرادی

آموزش المپیاد ریاضی جلد اول خوشخوان

کتاب حاضر جلد اول از مجموعه چند جلدی آموزش المپیاد ریاضی است. در این کتاب به آموزش مقدماتی چهار شاخه اصلی المپیاد ریاضی (نظریه‌ی اعداد، ترکیبیات، جبر و هندسه) پرداخته شده است. 

این کتاب ویژه دوره‌ی اول متوسطه پایه های هفتم، هشتم و نهم طراحی شده است.

المپیاد شیمی ایران مرحله اول خوشخوان

 کتاب المپیاد شیمی ایران مرحله اول خوشخوان نوشته بهروز بهنام است. که در انتشارات خوشخوان به چاپ رسیده است.

این کتاب 457 صفحه ای از سال 1398 تا کنون دو بار تجدید چاپ شده است.

این کتاب از منابع المپیاد شیمی می باشد و در 12  مبحث اصلی زیر، شیمی را مورد بررسی قرار میدهد؛

فصل 1: دوره ی چهاردهم

فصل 2: دوره ی پانزدهم

فصل 3: دوره ی شانزدهم

فصل 4: دوره ی هفدهم

فصل 5: دوره ی هجدهم

فصل 6: دوره ی نوزدهم

فصل 7: دوره ی بیستم

فصل 8: دوره ی بیست و یکم

فصل 9: دوره ی بیست و دوم

فصل 10: دوره ی بیست و سوم

فصل 11: دوره ی بیست و چهارم

فصل 12: دوره ی بیست و پنجم

خوشخوان