تولید کننده:
اطمینان
صفحه1 از2
نتایج 1 تا 30 از کل 58 نتیجه

خلاصه زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش 2021

کتاب خلاصه لودیش در 494 صفحه و تمام رنگی چاپ شده است و فهرست آن شامل مطالب زیر است:
بخش اول: بخش سلولی
1_ساختار کلی سلول
2_ساختارهای شیمیایی
3_ساختار و عملکرد پروتئین
4_ساختار غشاهای سلولی
5_انتقال یون ها و مولکول هاب کوچک عرض غشاء
6_حرکت و سازمان دهی سلول:ریز رشته ها
7_ریز لوله ها: II سازمان یابی و حرکت سلولی و رشته های حد وسط
8_اتصالات سلولی
9_چرخه سلول یوکاریوتی
10_سلول های بنیادی،تقارن سلولی و مرگ سلولی برنامه ریزی شده
11_سرطان
12_انتقال پیام و گیرنده های جفت شده با پروتئین G
13_مسیرهای پیام رسانی سیتوکاینی و فاکتور رشد کنترل کننده بیان ژن
14_انتقال پروتئین ها به غشاها و اندمک ها
15_حمل و نقل وزیکولی،ترشح و اندوسیتوز
16_انرژی سلولی
17_سلول های عصبی
18_ایمنی شناسی
بخش دوم: بخش مولکولی
19_مکانیسم های پایه ای ژنتیک مولکولی
20_ژن،ژنوم و کروموزوم
21_کنترل رو نویسی بیان ژن
22_کنترل پس از رونویسی ژن
23_پاسخ به محیط داخل
بخش سوم: تکنیک ها و مهندسی ژنتیک
24_کشت و مشاهده سلول
25_تکنیک های ژنتیک مولکولی

ضروریات ایمونولوژی پزشکی (اطمینان)

ضروریات ایمونولوژی پزشکی
براساس کتب ایمونولوژی ابوالعباس، رویت، وجگانی

تالیف و ترجمه : طاهره ابراهیمی،‌دکتر وحیده طرح ریز، دکتر مژگان عباسی، سهراب مینائی بیرامی

انتشارات : اطمینان

سال انتشار : 1398

نوبت چاپ : اول

زبان کتاب : فارسي

نوع چاپ : تک رنگ

جلد کتاب : شومیز

قطع : وزیری

تعداد صفحات : 282 صفحه

صفحه1 از2

اطمینان