به سایت اف بوک خوش آمدید  | ورود به سایت | ثبت نام


علوم پزشکی

آسیب شناسی پایه عمومی رابینز ویراست دهم 2018 (ابن سینا)

نویسنده: وینی کومار مترجم: عباس شکور ناشر: ابن سینا سال ...

قیمت پشت جلد: 95,000 تومان
مقدار تخفیف: 14,250 تومان
قیمت نهایی:80,750 تومان
تخفیف: 14,250 تومان

اصول بیوشیمی لنینجر 2013 جلد دوم(اطمینان)

مولف: دکتر نازنین پیروزنیا ناشر: اطمینان چاپ: 1393

قیمت پشت جلد: 100,000 تومان
مقدار تخفیف: 10,000 تومان
قیمت نهایی:90,000 تومان
تخفیف: 10,000 تومان

بیوتکنولوژی مولکولی (ابن سینا)

مولف: بهرام کاظمی دمنه ناشر: ابن سینا سال چاپ: 1394

قیمت پشت جلد: 45,000 تومان
مقدار تخفیف: 6,750 تومان
قیمت نهایی:38,250 تومان
تخفیف: 6,750 تومان

ETC مجموعه سوالات ارشد و دکترا ایمنی شناسی تا ۹۷ (اطمینان)

مولفان: کبری مهدی نژادیانی، الهام معصومی، دکتر میلاد مولودی ...

قیمت پشت جلد: 139,000 تومان
مقدار تخفیف: 13,900 تومان
قیمت نهایی:125,100 تومان
تخفیف: 13,900 تومان

ETC مجموعه سوالات ارشد و دکترا ژنتیک انسانی و پزشکی تا ۹۷ (اطمینان)

مولفان: ندا منصوری، دکتر علیزاده ناشر: اطمینان سال ...

قیمت پشت جلد: 135,000 تومان
مقدار تخفیف: 13,500 تومان
قیمت نهایی:121,500 تومان
تخفیف: 13,500 تومان
قیمت پشت جلد: 42,000 تومان
مقدار تخفیف: 4,200 تومان
قیمت نهایی:37,800 تومان
تخفیف: 4,200 تومان

آسیب شناسی پایه اختصاصی رابینز 2017 ارجمند

نویسنده: کومار، عباس، استر مترجم: دکتر خسرو سبحانیان، دکتر ...

قیمت پشت جلد: 130,000 تومان
مقدار تخفیف: 13,000 تومان
قیمت نهایی:117,000 تومان
تخفیف: 13,000 تومان

آسیب شناسی پایه اختصاصی رابینز 2018 (اندیشه رفیع)

تحت نظارت: دکتر مسلم بهادری ناشر: اندیشه رفیع

قیمت پشت جلد: 140,000 تومان
مقدار تخفیف: 14,000 تومان
قیمت نهایی:126,000 تومان
تخفیف: 14,000 تومان

آسیب شناسی پایه اختصاصی رابینز ویراست دهم 2018 (ابن سینا)

نویسنده: وینی کومار مترجم: عباس شکور ناشر: ابن سینا سال ...

قیمت پشت جلد: 130,000 تومان
مقدار تخفیف: 19,500 تومان
قیمت نهایی:110,500 تومان
تخفیف: 19,500 تومان

آسیب شناسی پایه عمومی رابینز 2017 (ارجمند)

نویسنده: کومار، عباس، استر مترجم: دکتر علیرضا فتح اللهی، ...

قیمت پشت جلد: 95,000 تومان
مقدار تخفیف: 9,500 تومان
قیمت نهایی:85,500 تومان
تخفیف: 9,500 تومان

آسیب شناسی پایه عمومی رابینز 2018(اندیشه رفیع)

تحت نظارت و با مقدمه: دکتر مسلم بهادري استاد پاتولوژي ...

قیمت پشت جلد: 120,000 تومان
مقدار تخفیف: 12,000 تومان
قیمت نهایی:108,000 تومان
تخفیف: 12,000 تومان

آناتومی بالینی اسنل 2019 جلد اول تنه (ارجمند)

نویسنده: لورنس واینسکی مترجم: دکتر غلامرضا حسن‌زاده، لیلا ...

قیمت پشت جلد: 150,000 تومان
مقدار تخفیف: 7,500 تومان
قیمت نهایی:142,500 تومان
تخفیف: 7,500 تومان

آناتومی بالینی اسنل 2019 جلد دوم اندام (ارجمند)

نویسنده: لورنس واینسکی مترجم: دکترغلامرضا حسن‌زاده، مرتضی ...

قیمت پشت جلد: 100,000 تومان
مقدار تخفیف: 5,000 تومان
قیمت نهایی:95,000 تومان
تخفیف: 5,000 تومان

آناتومی بالینی اسنل 2019 جلد سوم سر و گردن (ارجمند)

نویسنده: لورنس واینسکی مترجم: دکتر غلامرضا حسن زاده، مرتضی ...

قیمت پشت جلد: 100,000 تومان
مقدار تخفیف: 5,000 تومان
قیمت نهایی:95,000 تومان
تخفیف: 5,000 تومان

آناتومی گری برای دانشجویان (جلد اول: تنه) 2020

برای دانشجویان ترجمه: دکتر رضا شیرازی و دکتر ابراهیم ...

قیمت پشت جلد: 180,000 تومان
مقدار تخفیف: 18,000 تومان
قیمت نهایی:162,000 تومان
تخفیف: 18,000 تومان

آناتومی گری برای دانشجویان (جلد دوم : اندام) 2020

برای دانشجویان ترجمه: رضا شیرازی و... ناشر: اندیشه ...

قیمت پشت جلد: 130,000 تومان
مقدار تخفیف: 13,000 تومان
قیمت نهایی:117,000 تومان
تخفیف: 13,000 تومان

آناتومی گری برای دانشجویان (جلد سوم : سروگردن ) 2020

برای دانشجویان ترجمه: رضا شیرازی و... ناشر: اندیشه ...

قیمت پشت جلد: 130,000 تومان
مقدار تخفیف: 13,000 تومان
قیمت نهایی:117,000 تومان
تخفیف: 13,000 تومان

آناتومی گری جلد1- تنه (ابن سینا)

مولف: ریچارد دریک مترجم: غلامرضا حسن‌زاده تعداد صفحات: ...

قیمت پشت جلد: 135,000 تومان
مقدار تخفیف: 13,500 تومان
قیمت نهایی:121,500 تومان
تخفیف: 13,500 تومان

آناتومی گری جلد2- اندام (ابن سینا)

مولف: ریچارد دریک مترجمین: غلامرضا حسن‌زاده، فرید ...

قیمت پشت جلد: 90,000 تومان
مقدار تخفیف: 9,000 تومان
قیمت نهایی:81,000 تومان
تخفیف: 9,000 تومان

آناتومی گری جلد3- سر و گردن (ابن سینا)

مترجم: غلامرضا حسن زاده تعداد صفحات: 328 نوبت چاپ: 1 ...

قیمت پشت جلد: 90,000 تومان
مقدار تخفیف: 9,000 تومان
قیمت نهایی:81,000 تومان
تخفیف: 9,000 تومان

استعداد تحصیلی/ ویژه آزمون دکتری وزارت بهداشت

مولف: هادی مسیح خواه، محمد وکیلی، آرش قوی پنجه ناشر: ...

قیمت پشت جلد: 135,000 تومان
مقدار تخفیف: 13,500 تومان
قیمت نهایی:121,500 تومان
تخفیف: 13,500 تومان

اصول بیوشیمی لنینجر 2013 جلد اول(اطمینان)

مولف: دکتر نازنین پیروزنیا ناشر: اطمینان سال انتشار: 1393

قیمت پشت جلد: 70,000 تومان
مقدار تخفیف: 7,000 تومان
قیمت نهایی:63,000 تومان
تخفیف: 7,000 تومان

اصول بیوشیمی لنینجر 2017 جلد اول اندیشه رفیع

ناشر: اندیشه رفیع با مقدمه و نظارت دکتر پروین ...

قیمت پشت جلد: 180,000 تومان
مقدار تخفیف: 27,000 تومان
قیمت نهایی:153,000 تومان
تخفیف: 27,000 تومان

اصول بیوشیمی لنینجر 2017 جلد دوم اندیشه رفیع

ناشر: اندیشه رفیع با مقدمه و نظارت دکتر پروین ...

قیمت پشت جلد: 180,000 تومان
مقدار تخفیف: 27,000 تومان
قیمت نهایی:153,000 تومان
تخفیف: 27,000 تومان

اصول بیوشیمی لنینجر 2017 جلد2 (ارجمند)

نویسنده: دیوید نلسون، مایکل کاکس مترجم: دکتر پارسا قوام، ...

قیمت پشت جلد: 150,000 تومان
مقدار تخفیف: 7,500 تومان
قیمت نهایی:142,500 تومان
تخفیف: 7,500 تومان

اصول سیتـوژنتیک بالینـی جـرسن

مترجمان: آرش سلمانی نژاد، زهـرا گـل چهـره، سپیده احمـــدی، ...

قیمت پشت جلد: 125,000 تومان
مقدار تخفیف: 12,500 تومان
قیمت نهایی:112,500 تومان
تخفیف: 12,500 تومان

اصول و تکنیک های بیوشیمی و بیولوژی مولکولی واکروویلسون 2011

مترجمان: دکتر علی حسین رضایان، دکتر جواد محمدنژاد، دکتر ...

قیمت پشت جلد: 150,000 تومان
مقدار تخفیف: 15,000 تومان
قیمت نهایی:135,000 تومان
تخفیف: 15,000 تومان

اصول ژنتیک پزشکی امری (ابن سینا)

ویرایش 15 مترجمان: لیلا یوسفیان- حسن وحید نژاد و زیر نظر ...

قیمت پشت جلد: 130,000 تومان
مقدار تخفیف: 13,000 تومان
قیمت نهایی:117,000 تومان
تخفیف: 13,000 تومان
قیمت پشت جلد: 110,000 تومان
مقدار تخفیف: 11,000 تومان
قیمت نهایی:99,000 تومان
تخفیف: 11,000 تومان

اصول ژنتیک پزشکی امری (حیدری)

نشر حیدری دکتر مهرداد هاشمی- دکتر میترا بهروز اقدم چاپ ...

قیمت پشت جلد: 59,900 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:59,900 تومان
تخفیف:
صفحه1 از7