مبانی ژنتیک پزشکی کانر 2011 (اندیشه رفیع)

این کتاب ترجمه ویراست ششم"Essential medical genetics" است. در این ویرایش متن کتاب به طور گسترده ای بروزرسانی شده است. *اضافه شدن اطلاعات جامعی در خصوص پروژه ژنوم انسان *معرفی دامنه وسیعی از تکنیک های جدید ژنتیک مولکولی و سیتوژنتیک *معرفی موارد فراوانی از بیماری ها در کنار مثال هایی از Case Study *ارائه تعداد زیادی سئوالات مفید در پایان هر فصل *معرفی منابع الکترونیک مربوط به هر موضوع چاپ جدید را نه تنها نسبت به چاپ های قبلی بلکه نسبت به کتب مشابه هم شاخص و متمایز نموده است.

مباحث کتاب در 368 صفحه به ترتیب زیر طبقه بندی شده است:
بخش اول)اصول پایه ژنتیک
__فصل1:چشم اندازی بر ژنتیک پزشکی
__فصل2:ژنوم انسان
__فصل3:ساختار و عملکرد اسید نوکلئیک
__فصل4:تجزیه و تحلیل DNA
__فصل5:کروموزوم ها
__فصل6:گامت زایی
__فصل7:ناهنجاری های کروموزومی
__فصل8:توراث مندلی تیپیک
__فصل9:توارث مندلی آتیپیک
__فصل10:توارث غیر مندلی
__فصل11:ژنتیک پزشکی در جمعیت ها
بخش دوم)کاربرد های بالینی
__فصل12:ارزیابی ژنتیکی، مشاوره ژنتیک و ...
__فصل13:سابقه خانوادگی سرطان
__فصل14:سابقه خانوادگی در اختلالات رایج در دوره بزرگسالی
__فصل15:سابقه خانوادگی قوی بیماری تیپیک مندلی
__فصل16:سابقه خانوادگی قوی(سایر مکانیسم های توارث)
__فصل17:غربالگری بیماری و حاملین
__فصل18:سابقه خانوادگی یک یا چند بدشکلی مادرزادی
بخش سوم)پایگاه های الکترونیکی اطلاعات
__فصل19:پایگاه های الکترونیکی اطلاعات-راهنمایی
+پیوست1:شانس، احتمال و کاربرد های قضیه بایز
+پیوست2:محاسبه ضرایب خویشاوندی و هم خونی
+پیوست3:ژنتیک جمعیت در اختلالات تک ژنی
+پیوست4:جنبه های قانونی
/واژه نامه
/واژه یاب


مفاهیم و مسائل ژنتیک ولنیتز (فاطمی)

کتاب مفاهیم و مسایل ژنتیک ولنیتز نوشته ویلیام ر. ولنیتز  است. که در انتشارات فاطمی به چاپ رسیده است.

این کتاب 245 صفحه  ای که تا سال 1401 هفت بار تجدید چاپ شده است، 15 مبحث اصلی زیر را در ژنتیک مورد بررسی قرار میدهد:

فصل 1: نسبتهای تک ژنی

فصل 2: دو یا چند ژن

فصل 3: میوز

فصل 4: وابستگی به X

فصل 5: پیوستگی

فصل 6: ژنتیک آدمی

فصل 7: تغییرات کروموزومی

فصل 8: تحلیل تتراد

فصل 9: ژنتیک باکتریها

فصل 10: جهش های مولکولی و رمز ژنتیک

فصل 11: کنترل ژن

فصل 12: زیست شناسی مولکولی و دستکاری DNA

فصل 13: فراوانی اللی و تعادل هاردی- واینبرگ

فصل 14: فراوانیهای اللی: محصول جهش ، مهاجرت و انتخاب

فصل 15:مسایلی برای ورزیدگی بیشتر

فرهنگ واژه ها

نمایه

ویژگی مهم کتاب مفاهیم و مسایل ژنتیک، آن است که مولف آن تنها راه موثر آموختن اصول و مفاهیم ژنتیک را حل کردن هر چه بیشتر

مسایل ژنتیک می داند.

از این رو است که بخش عمده این کتاب را مسایل تشکیل مید هند.

در این صورت ، هم برای آموزش از مسیله استفاده شده است و هم برای آزمودن آموخته ها.

مسایل مطرح شده بسیار متنوعند و بدون ابهام، با شیوه ای گام به گام و مبتکرانه حل شده اند، به طوری که خواننده در عین حال که راه حل مسایل را می آموزد، بسیاری

از مطالب را هم با نظم و توالی منطقی در می یابد.

از همه مهمتر، نیاز پیدا نمی کند که مفاهیم را درک نکرده از بر کند.

در صورت استفاده درست از محتویات کتاب، میتوان آموخته ها را در مورد دیگر مسایل ژنتیک به کار گرفت.

مطالعه این کتاب می تواند برای دانش آموزان سال آخر متوسطه دوم، دانشجویان سال های اول رشته های علوم زیستی و دبیران زیست شناسی، سودمند باشد.

 

 

مقدمه ای بر آنالیز ژنتیک گریفتث (حیدری)

کتاب مقدمه ای بر آنالیز ژنتیک گریفیث زهرا عابدی کیچی، زهرا حسینی ایمنی ، فاطمه شیرازی، مونا سلطانی انتشارات حیدری

    ترجمه ویرایش دوازدهم کتاب Introduction to Genetic Analysis (مقدمه ای بر آنالیز ژنتیک) به عنوان مرجع علمی و معتبر دانشگاهی در سطح بین الملل است که تمامی سرفصل های تدوین شده برای درس ژنتیک را پوشش میدهد. در این کتاب، اصول پایه علم ژنتیک در بیست فصل به زبانی ساده بیان شده است. در ابتدای هر فصل هدف فصل و در ادامه مفاهیم کلی به همراه مثال ها، آزمایشات و آخرین دستاوردهای علمی مطرح شده است و نهایتا تمرینات آخر فصل به منظور ارزیابی بهتر مطالب در سه سطح بیان گردیده است. از این رو کتاب مقدمه ای بر آنالیز ژنتیک می تواند به عنوان کتاب درسی برای دانشجویان ژنتیک مولکولی و انسانی، پزشکی، بیوتکنولوژی، کشاورزی و گرایش های مختلف زیست شناسی و هم چنین یکی از منابع آزمون المپیاد زیست شناسی معرفی گردد. تا حد توان سعی شده است که ترجمه ای روان با رعایت امانت ارائه شود.

مقدمه ای بر فیزیولوژی گیاهی جلد اول (دانشگاه تهران)

      موضوع مورد بحث این کتاب این است که گیاهان چگونه اعمال خود را انجام می دهند. این کتاب درباره

سوالاتی است که فیزیولوژیست های گیاهی مطرح می کنند و چگونه برای یافتن پاسخ به این سوالات به

جستجو می پردازند. کتاب مقدمه ای بر فیزیولوژی گیاهی عمدتاً درباره این موضوع است که گیاهان چگونه

چیزهایی را که هر روز در زندگی روزمره خود تجربه می کنند، انجام می دهند.

ملاتونین در قلمرو گیاهی(دانشگاه گرگان)

کتاب ملاتونین در قلمرو گیاهی نوشته دکترعظم قاسم نژاد و مهندس آیدا شمالی است. که در انتشارات دانشگاه گرگان به چاپ رسیده است.

این کتاب 85 صفحه ای که  برای اولین بار در سال 1398 چاپ شده است.

و در 3 فصل ملاتونین در قلمرو گیاهی را مورد بررسی قرار میدهد.چ

فصل 1: حضور ملاتونین در گیاهان

فصل 2: نقش های فیزیولوژیک ملاتونین در گیاه

فصل 3: گیاهان غنی از ملاتونین: تولید و اهمیت آن در کشاورزی و سلامت بشر

 

مهره داران کالبد شناسی مقایسه ای، عملکرد، تکامل (فردوسی)

کتاب حاضر ترجمه ویرایش ششم کتاب دانشگاهی "مهره داران: کالبدشناسی مقایسه ای، عملکرد و تکامل" نوشته کنت کاردونگ استاد گروه جانورشناسی دانشگاه ایالتی واشنگتن است که سالیان زیادی را به تدریس واحد درسی تشریح مقایسه ای مهره داران و تکامل پرداخته است. از ویژگی های منحصربه فرد کتاب در مقایسه با سایر کتب مشابه، ارائه ارزشمند تحقیقات و دیدگاه¬های جدید جانورشناسی مهره داران و بسط آنها در ویرایش حاضر با رویکرد تلفیقی است. کتاب، ریختشناسی اندام ها و الگوهای ساختاری مهره داران را در چهارچوب تکاملی و تکوینی و الگوی تبارزایی مقایسه میکند.

فصل اول کتاب با مرور مفاهیم پایه، تاریخچه کالبدشناسی و ریخت شناسی مهره داران شروع می‌شود و در فصول بعدی پس از آشناسازی دانشجویان با خاستگاه و تکامل طنابداران و آرایه شناسی آنها، طرح مهره داران را بر پایه مفاهیم بیومکانیک و بیوفیزیک مورد مطالعه قرار می دهد. از فصل ششم به بعد نیز دستگاه های مهره داران با مقدمه ای پیرامون ریخت شناسی و سپس با بحث پیرامون عملکرد و تکامل آنها مقایسه می‌شود. کتاب حاضر به عنوان مرجع و منبع مهمی برای استادان، پژوهشگران و دانشجویان رشته های علوم جانوری زیست‌شناسی، علوم پایه پزشکی، محیط زیست، دامپزشکی، منابع طبیعی و سایر علاقه‌مندان به شناخت طبیعت و واقعیت های آن می‌تواند در نظر گرفته شود. از ویژگی های کاربردی کتاب برای دانشجویان، ارائه اشکال واضح و جذاب با اطلاعات جدید است که در ترجمه حاضر تمام تصاویر در لوح فشرده (CD) همراه کتاب با کیفیت بالا گنجانده شده است. ضمناً در سایت اینترنتی کتاب، علاوه بر متن انگلیسی الکترونیکی کتاب و منابع منتخب انتهای فصول، تصاویر رنگی داخل متن، کلیپ های ویدئویی و پاورپوینت‌های هر فصل همراه با تصاویر اضافی قابل دسترس می باشد.

فهرست مندرجات:
فصل 1. مقدمه
فصل 2. خاستگاه طناب‌داران
فصل 3. تاریخچه مهره‌داران
فصل 4. طرح زیست‌شناختی
فصل 5. تاریخچه حیات
فصل 6. پوست
فصل 7. سیستم اسکلتی: جمجمه
فصل 8. سیستم اسکلتی: اسکلت محوری
فصل 9. سیستم اسکلتی: اسکلت ضمیمه
فصل 10. سیستم‌های ماهیچه‌ای
فصل 11. سیستم تنفسی
فصل 12. سیستم گردش خون
فصل 13. سیستم گوارش
فصل 14. سیستم ادراری تناسلی
فصل 15. سیستم درون‌ریز
فصل 16. سیستم عصبی مرکزی
فصل 17. اندام‌های حسی
فصل 18. نتیجه‌گیری
پیوست A: جبر‌برداری
پیوست B: واحدهای بین‌المللی (SI)
پیوست C : عبارات یونانی و لاتین رایج ترکیب کننده
پیوست D: طبقه‌بندی لینه‌ای طناب‌داران
واژگان (Glossary)

مهندسی بافت

از سری کتاب های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

میکروب شناسی عمومی (آییژ)

کتاب میکروب شناسی عمومی نوشته صدیقه مهرابیان است. که در انتشارات آییژ به چاپ رسیده است.

این کتاب 176 صفحه  ای که تا سال 1399 چهار بار تجدید چاپ شده است.

جهت استفاده آزمون های استخدامی دبیر زیست شناسی و آزمون زیست شناسی

شامل  9 مبحث زیر می باشد:

فصل 1: کلیات میکروبیولوژی

فصل 2: ساختمان سلول باکتری

فصل 3: متابولیسم باکتری

فصل 4: فیزیولوژی رشد میکروبی

فصل 5: ژنتیک میکروبی

فصل 6: آنتی بیوتیک های ضد میکروبی

فصل 7: استریلیزاسیون و ضد عفونی

فصل 8: پاتوژنز عفونت باکتریال

فصل 9: ایمنی ضد میکروبی

 در پایان کتاب نمایه برای مخاطبان کتاب آورده شده است

علوم پایه

کتاب های علوم پایه زیست شناسی شیمی فیزیک ریاضی دانشگاهی