به سایت اف بوک خوش آمدید  | ورود به سایت | ثبت نام

کتابهای زیست دانشگاهی

سلول های بنیادی جلد اول جنینی

مولف: دكتر بهاروند ناشر: خانه زيست شناسي تيراژ: 200 ...

قیمت پشت جلد: 45,000 تومان
مقدار تخفیف: 11,250 تومان
قیمت نهایی:33,750 تومان
تخفیف: 11,250 تومان

سلول های بنیادی جلد دوم بزرگسالان

مولف: دكتر بهاروند ناشر: خانه زيست شناسي تيراژ: 500 ...

قیمت پشت جلد: 50,000 تومان
مقدار تخفیف: 12,500 تومان
قیمت نهایی:37,500 تومان
تخفیف: 12,500 تومان

سلول های بنیادی جلد سوم تمایز و كاربردها

مولف: دكتر حسین بهاروند ناشر: خانه زيست شناسي تيراژ: 200 ...

قیمت پشت جلد: 65,000 تومان
مقدار تخفیف: 16,250 تومان
قیمت نهایی:48,750 تومان
تخفیف: 16,250 تومان

سلول های بنیادی جلد چهارم مهندسی بافت

مولف: دكتر بهاروند ناشر: خانه زيست شناسی تيراژ:200 ...

قیمت پشت جلد: 40,000 تومان
مقدار تخفیف: 10,000 تومان
قیمت نهایی:30,000 تومان
تخفیف: 10,000 تومان

سلول های بنیادی پرتوان

از مجموعه کتاب های سلول های بنیادی و پزشکی ...

قیمت پشت جلد: 150,000 تومان
مقدار تخفیف: 22,500 تومان
قیمت نهایی:127,500 تومان
تخفیف: 22,500 تومان

سیتوژنتیک گیاهی (دانشگاه کردستان)

مفاهيم پايه و روش های آزمايشگاهی مولف: قادر ...

قیمت پشت جلد: 20,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:20,000 تومان
تخفیف:

سیتوژنتیک گیاهی (فردوسی)

مولف: دكتر محمد فارسي مهندس مهدي قبولي مهندس محسن ...

قیمت پشت جلد: 6,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:6,000 تومان
تخفیف:

سیستماتیک گیاهی سیمپسون 2019 زبان اصلی

Plant Systematic Third Eddition Michael G. Simpson

قیمت پشت جلد: 400,000 تومان
مقدار تخفیف: 40,000 تومان
قیمت نهایی:360,000 تومان
تخفیف: 40,000 تومان

سیستماتیک گیاهی سیمپسون جلد اول

تألیف: مايكل جي. سيمپسون ترجمه: دكتر فرخ قهرماني ...

قیمت پشت جلد: 105,000 تومان
مقدار تخفیف: 26,250 تومان
قیمت نهایی:78,750 تومان
تخفیف: 26,250 تومان

سیستماتیک گیاهی سیمپسون جلد اول (رنگی)

چاپ تمام رنگی تألیف: مايكل جي. سيمپسون ترجمه: دكتر فرخ ...

قیمت پشت جلد: 170,000 تومان
مقدار تخفیف: 25,500 تومان
قیمت نهایی:144,500 تومان
تخفیف: 25,500 تومان

سیستماتیک گیاهی سیمپسون جلد دوم

تألیف: مايكل جي. سيمپسون ترجمه: دكتر فرخ قهرماني ...

قیمت پشت جلد: 90,000 تومان
مقدار تخفیف: 22,500 تومان
قیمت نهایی:67,500 تومان
تخفیف: 22,500 تومان

شیمی آلی جلد دوم (نوپردازان)

نویسنده: جان مك موری اريک سيمانک مترجم: دكتر عيسي ...

قیمت پشت جلد: 82,000 تومان
مقدار تخفیف: 8,200 تومان
قیمت نهایی:73,800 تومان
تخفیف: 8,200 تومان

شیمی آلی ولهارد جلد اول

ساختار و کاربرد مؤلف : ك. پيترسي ولهارد نيل اي.شور مترجم ...

قیمت پشت جلد: 100,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:100,000 تومان
تخفیف:

شیمی آلی ولهارد جلد دوم

ساختار و کاربرد مؤلف: ك. پيترسي ولهارد نيل اي.شور مترجم : ...

قیمت پشت جلد: 90,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:90,000 تومان
تخفیف:

شیمی آلی ولهارد جلد سوم

ساختار و کاربرد مؤلف: ك. پيترسي ولهارد نيل اي.شور مترجم: ...

قیمت پشت جلد: 90,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:90,000 تومان
تخفیف:

شیمی عمومی مورتیمر جلد اول

نشر علوم دانشگاهی ویراست ششم مترجم دکتر عیسی یاوری

قیمت پشت جلد: 40,000 تومان
مقدار تخفیف: 4,000 تومان
قیمت نهایی:36,000 تومان
تخفیف: 4,000 تومان

شیمی عمومی مورتیمر جلد دوم

نشر علوم دانشگاهی ویراست ششم مترجم دکتر عیسی یاوری

قیمت پشت جلد: 35,000 تومان
مقدار تخفیف: 3,500 تومان
قیمت نهایی:31,500 تومان
تخفیف: 3,500 تومان

ضروریات شیمی آلی

مولفان: موسی بهری، مژده میراحدی،دکتر عباس امینی ناشر: ...

قیمت پشت جلد: 32,000 تومان
مقدار تخفیف: 3,200 تومان
قیمت نهایی:28,800 تومان
تخفیف: 3,200 تومان

علم تکامل و جامعه

مترجمان: دکترمحمد صبور و دکتر حمیده علمی غروی ناشر: خانه ...

قیمت پشت جلد: 20,000 تومان
مقدار تخفیف: 4,000 تومان
قیمت نهایی:16,000 تومان
تخفیف: 4,000 تومان

فشرده ایمونولوژی (آییژ)

مولف: نپتون نیک انجام- پریوش رحیمی ناشر: آییژ قطع: وزیری/ ...

قیمت پشت جلد: 30,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:30,000 تومان
تخفیف:

فنون سرشماری در بوم شناسی (فردوسی)

نویسنده: ویلیام ج. ساترلند مترجم: محمد جنگجو، منصور ...

قیمت پشت جلد: 25,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:25,000 تومان
تخفیف:

فیزیولوژی برن و لوی (اندیشه رفیع)

انتشارات اندیشه رفیع مولف : سید علی حائری روحانی مترجم: ...

قیمت پشت جلد: 150,000 تومان
مقدار تخفیف: 22,500 تومان
قیمت نهایی:127,500 تومان
تخفیف: 22,500 تومان

فیزیولوژی پزشکی گایتون جلد اول (اندیشه رفیع)

مولف: جان ای.هال ترجمه: دکتر حوری سپهری ناشر: اندیشه رفیع

قیمت پشت جلد: 90,000 تومان
مقدار تخفیف: 13,500 تومان
قیمت نهایی:76,500 تومان
تخفیف: 13,500 تومان

فیزیولوژی پزشکی گایتون جلد دوم (اندیشه رفیع)

مولف: جان ای.هال ترجمه: دکتر حوری سپهری ناشر: اندیشه ...

قیمت پشت جلد: 90,000 تومان
مقدار تخفیف: 13,500 تومان
قیمت نهایی:76,500 تومان
تخفیف: 13,500 تومان

فیزیولوژی پزشکی گایتون هال جلد اول (ارجمند)

نویسنده: دكتر جان اي. هال مترجم: دکتر پروین بابایی، مهسان ...

قیمت پشت جلد: 70,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:70,000 تومان
تخفیف:

فیزیولوژی پزشکی گایتون هال جلد اول اطمینان

ویرایش 2016 نویسنده: گایتون، جان هال مترجم : دکتر اصغر ...

قیمت پشت جلد: 70,000 تومان
مقدار تخفیف: 7,000 تومان
قیمت نهایی:63,000 تومان
تخفیف: 7,000 تومان

فیزیولوژی پزشکی گایتون هال جلد دوم (ارجمند)

نویسنده: دكتر جان اي. هال مترجم: دکتر پروین بابایی، دکتر ...

قیمت پشت جلد: 69,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:69,000 تومان
تخفیف:

فیزیولوژی پزشکی گایتون هال جلد دوم اطمینان

ویرایش 2016 نویسنده: هال- گایتون مترجم: دکتر اصغر قاسمی ...

قیمت پشت جلد: 70,000 تومان
مقدار تخفیف: 7,000 تومان
قیمت نهایی:63,000 تومان
تخفیف: 7,000 تومان
قیمت پشت جلد: 14,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:14,000 تومان
تخفیف:
قیمت پشت جلد: 35,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:35,000 تومان
تخفیف: