ژنتیک از دیدگاه حل مساله

 کتاب ژنتیک از دیدگاه حل مساله نوشته ساسان امینی است. که در انتشارات اندیشه سرا به چاپ رسیده است.

این کتاب 276 صفحه  ای که از سال 1382 تا کنون سی و دو بار تجدید چاپ شده است.

این کتاب از منابع المپیاد زیست شناسی می باشد و در 8 مبحث اصلی زیر، ژنتیک را مورد بررسی قرار میدهد؛

فصل 1: مقدمه ای بر احتمالات

فصل 2: تقسیم سلولی

فصل 3: مندلیسم

فصل 4:تعمیم مندلیسم

فصل 5: جنسیت

فصل 6: تغییرات کروموزومی

فصل 7: استثنائاتی بر مندلیسم

فصل 8: ژنتیک جمعیت

ریخت شناسی و تشریح گیاهی

کتاب ریخت شناسی و تشریح گیاهی نوشته دکتر فیروزه چلبیان است. که در انتشارات آییژ به چاپ رسیده است.

این کتاب 456 صفحه  ای که از سال 1396 تا کنون چهار بار تجدید چاپ شده است.

این کتاب در 10 مبحث اصلی زیر، ریخت شناسی و تشریح گیاهی را مورد بررسی قرار میدهد:

 

 

فصل 1 : سلول (یاخته) گیاهی

فصل 2 : منشاء و ساختار پیکر نخستین گیاه (بافت های مریستمی)

فصل 3 : بافت های گیاهی

قصل 4 : سازمان یابی بافت ها در ساقه ، ریشه ها و برگ ها

فصل 5 : رشد پسین

فصل 6 : اندام های زایشی

فصل 7 : میکروسپوروفیل و مگاسپوروفیل

فصل 8 : لقاح

فصل 9 : میوه

فصل 10 : دانه

 در پایان کتاب واژ ه نامه برای مخاطبان کتاب آورده شده است

ژنتیک کلاسیک منابع المپیاد (فاطمی)

کتاب ژنتیک کلاسیک نوشته رضا شاه نظر نژاد خالصی  است. که در انتشارات فاطمی به چاپ رسیده است.

این کتاب 169 صفحه ای که تا سال 1401 پنج بار تجدید چاپ شده است، از منابع المپیاد زیست شناسی می باشد و در  5 مبحث اصلی زیر،  ژنتیک را مورد بررسی قرار میدهد:

فصل 1: زیر بنای وراثت

فصل 2: الگوهای وراثت یک ژن

فصل 3: الگوهای وراثت چند ژن

فصل 4: ژنتیک جمعیت

فصل 5: الگو های خاص وراثت

 

 

الفبای اکولوژی

 اکولوژی یکی از منابع آموزشی المپیاد زیست‌شناسی است که از سری کتاب‌های الفبا برای آشنایی با مفاهیم و رویکرد حل مسئله‌ای در این المپیاد به چاپ رسیده است.
اکولوژی (بوم‌شناسی)، دانشی است که به مطالعه‌ی ساز و کارهای سیستم‌های زنده در ابعاد جمعیت‌‌ها، جوامع، بیوم‌ها و زیست‌کره می‌پردازد. به منظور درک چنین ساز و کارهایی، بررسی قواعد و روابط حاکم میان جانداران مختلف با هم و با محیط پیرامون آنها حائز اهمیت بسیار است. گستره‌ی مطالعاتی وسیع اکولوژی و کاربردهای بسیار آن در جلوگیری از از بین رفتن اکوسیستم‌ها و زیستگاه‌های طبیعی کره‌ی زمین، مطالعه‌ی اکولوژی و آشنایی با اصول آن را برای زیست‌شناسان امروزی به یک الزام تبدیل نموده است. افزون بر این، با توجه به این که مبحث اکولوژی همواره در المپیادهای کشوری و جهانی زیست‌شناسی مورد طراحی ‌سؤالات بسیاری بوده، مطالعه‌ی کتاب حاضر برای تمامی دانش‌آموزان رشته‌ی تجربی، به ویژه داوطلبین شرکت در المپیاد زیست‌شناسی، دانشجویان زیست‌شناسی و رشته‌های وابسته سودمند خواهد بود. 

کتاب الفبای اکولوژی نوشته کوشا پایداری است. که در انتشارات دانش پژوهان جوان به چاپ رسیده است.

این کتاب 296 صفحه ای که تا سال 1400 شش بار تجدید چاپ شده است.

این کتاب از منابع المپیاد زیست شناسی می باشد و در 8 مبحث اصلی زیر، اکولوژی را مورد بررسی قرار میدهد؛

فصل 1: اکولوژی مفاهیم،و کاربردها

فصل 2: تنوع زیستی

فصل 3: جریان ماده و انرژی در اکو سیستم ها

فصل 4: محیط در حال تغییر

فصل 5: تراکم و پراکنش در جمعیت های زیستی

فصل 6: رشد و زوال جمعیت ها

فصل 7: برهم کنش های بین گونه ای در جوامع زیستی

فصل 8: پاسخ به سوالات

در پایان کتاب پیوست برای مخاطبان کتاب آورده شده است

 

رفتار شناسی (فاطمی)

 

کتاب رفتار شناسی نوشته محمد کرام الدینی است. که در انتشارات فاطمی به چاپ رسیده است.

این کتاب 105 صفحه  ای که از سال 1397 تا کنون چهار بار تجدید چاپ شده است.

این کتاب از منابع المپیاد زیست شناسی می باشد و در 6 مبحث اصلی زیر، رفتار شناسی را مورد بررسی قرار میدهد؛

فصل 1: رفتار و رفتارشناسی

فصل 2: رفتارهای غریزی،رفتار های آموختنی

فصل 3: تجربه و وارثت

فصل 4: بوم شناسی رفتار

فصل 5: رفتارهای زاد آوری

فصل 6: رفتارهای گروهی 

 در پایان کتاب واژ ه نامه برای مخاطبان کتاب آورده شده است

جامع المپیاد زیست شناسی

تالیف: باشگاه المپیاد زیستی ها
مرحله اول- دوره‌های اول تا بیستم


بيوشيمي:
سوالات چندگزينه اي 1
سوالات كوتاه پاسخ 26
پاسخ سؤالات چندگزينه اي 30
پاسخ سؤالات كوتاه پاسخ 70
سلولي و مولكولي:
سوالات چندگزينه اي 77
سوالات كوتاه پاسخ 108
پاسخ سؤالات چندگزينه اي 109
پاسخ سؤالات كوتاه پاسخ 151
ژنتيك كلاسيك:
سؤالات چندگزينه اي 153
سؤالات كوتاه پاسخ 168
پاسخ سؤالات چندگزينه ای 170
پاسخ سؤالات كوتاه پاسخ 206
تكامل و سيستماتيك:
سؤالات چندگزينه اي211
سؤالات كوتاه پاسخ 226
پاسخ سؤالات چندگزينه اي 227
پاسخ سؤالات كوتاه پاسخ 256
ساختار و عملكرد گياهان:
سؤالات چندگزينه اي 259
پاسخ سؤالات چندگزينه اي 294
ساختار و عملكرد جانوران:
سؤالات چندگزينه اي 345
سؤالات كوتاه پاسخ 398
پاسخ سؤالات چندگزينه اي 399
پاسخ سؤالات كوتاه پاسخ 502
اكولوژي و رفتارشناسي:
سؤالات چندگزينه اي 503
سؤالات كوتاه پاسخ 542
پاسخ سؤالات چندگزينه اي 545
پاسخ سؤالات كوتاه پاسخ 592

بوم شناسی (کرام الدینی)

کتاب بوم شناسی نوشته محمد کرام الدینی است. که در انتشارات فاطمی به چاپ رسیده است.

این کتاب177 صفحه  ای که تا سال1399  سومین بار تجدید چاپ شده است.

این کتاب از منابع المپیاد زیست شناسی می باشد و در  5 مبحث اصلی زیر،  بوم شناسی را مورد بررسی قرار میدهد؛

فصل 1: بوم شناسی چیست؟

فصل 2: بوم شناسی اجتماع

فصل 3: اکو سیستم و دخالت آدمی

فصل 4: بیوسفر

فصل 5: زیست شناسی حفاظت

در پایان کتاب واژه نامه  برای مخاطبان کتاب آورده شده است

مبانی آمار زیستی (دانش پژوهان)

کتاب مبانی آمار زیستی نوشته دکنتر رضا شاه نظر نژاد خالصی است. که در انتشارات دانش پژوهان جوان به چاپ رسیده است.

این کتاب 388 صفحه  ای از سال 1397 تا کنون برای سومین بار تجدید چاپ شده است.

این کتاب از منابع المپیاد زیست شناسی می باشد و  9 مبحث اصلی زیر، مبانی آمار زیستی  را مورد بررسی قرار میدهد؛

فصل 1: الفبای آمار زیستی

فصل 2: توصیف یک متغیر

فصل 3: توصیف همزمان دو متغیر

فصل 4: توزیع های آماری

فصل 5: الفبای آمار تحلیلی

فصل 6: تست های z و t

فصل 7: تست مجذور کای

فصل 8: سایر روش های تحلیل آماری

فصل 9: ارزیابی و تست های تشخیصی و غربالگری

در پایان کتاب پیوست برای مخاطبان کتاب آورده شده است.

زیست شناسی گیاهی فاطمی

 کتاب زیست گیاهی نوشته خانم الهه علوی است. که در انتشارات فاطمی به چاپ رسیده است.

این کتاب 137 صفحه  ای که از سال 1397 تا کنون پنج بار تجدید چاپ شده است.

این کتاب از منابع المپیاد زیست شناسی می باشد و در 5 مبحث اصلی زیر، زیست شناسی گیاهی را مورد بررسی قرار میدهد؛

فصل 1: ساختار گیاهان

فصل 2: رشد در گیاهان

فصل 3: تولید مثل در گیاهان

فصل 4: تنظیم رشد و نمو در گیاهان

فصل 5: جذب و انتقال در گیاهان

 

پیش‌گفتار مولف

با نگاهی به گوناگونی و گسترش گیاهان روی زمین، به آسانی روشن می‌شود که چرا زیست‌شناسی گیاهی یکی از گسترده‌ترین موضوع‌های علم زیست‌شناسی به شمار می‌آید. کیست که نداند گیاهان به عنوان نخستین حلقه‌های زنجیره‌ها و شبکه‌های غذایی نقشی بی‌بدیل را در نگه‌داری زندگی بر کرة خاکی برعهده دارند. دشواری تألیف کتابی درباره‌ی زیست‌شناسی گیاهی از همین گوناگونی و گستردگی و نقش حیاتی آنها سرچشمه می‌گیرد و گنجاندن دو موضوع گسترده‌ی ساختار (آناتومی) و کار (فیزیولوژی) گیاهان بر دشواری کار می‌افزاید.

البته، نباید از نظر دور داشت که زیست‌شناسی گیاهی در کشور ما عمری به نسبت طولانی دارد و صرف‌نظر از کارهای بسیار دانشمندان ایرانی، یکی از نخستین زمینه‌های علوم جدید که در ایران ترجمه و منتشر شد، زیست‌شناسی گیاهی بوده است. به همین علت هم‌اکنون در دوره‌های مختلف تحصیلی از ابتدایی تا دانشگاه همواره زیست‌شناسی گیاهی مطرح و مورد توجه بوده است و لذا می‌توان کتاب‌های فراوانی در این زمینه از دانش بشری در بازار یا در کتابخانه‌های کشور یافت.

موضوع زیست‌شناسی گیاهی اما، از آغاز شکل‌گیری المپیاد زیست‌شناسی کشور، یکی از مهم‌ترین موضوع‌ها و سرفصل‌ها بوده است و پرسش‌های بسیاری از آن در آزمون‌های این المپیاد مطرح شده است. از سوی دیگر نبود کتابی جامع و ویژه‌ی المپیاد زیست‌شناسی کشور همواره سد راه کسانی بوده است که می‌کوشند با مطالعه‌ی منابع مناسب در آزمون‌های این المپیاد توفیق بدست آورند.

کتابی که اکنون در دستان شماست، حاصل تجربه‌ی سال‌ها همکاری با المپیاد زیست‌شناسی کشور است که سعی شده است با وجود محدودیت در تعداد صفحه‌ها، منبعی جامع و بی‌نقص در این زمینه باشد؛ با این امید که برای جوانان این مرز و بوم، پویندگان راه علم و اندیشه، سودمند باشد.

ساعت ها با المپیاد زیست شناسی (دانش پژوهان)

کتاب ساعت ها با المپیاد زیست شناسی مجموعه ای از المپیادهای آزمایشی زیست شناسی برای دانش پژوهانی است که قصد دارند در مرحله اول و دوم المپیاد شرکت کنند. همچنین با حل کامل سوال و مرور پاسخ های آن، همه دانش آموزان به راحتی سوالات دشوارتر کنکور را پاسخ خواهند داد.

فیزیولوژی پزشکی گایتون 2021 جلد اول (اندیشه رفیع)

این کتاب جلد اول ترجمه ی2021 Guyton and Hall textbook of medical physiologyویرایش چهاردهم است. کتاب پیش رو حاوی 730 صفحه ی تمام رنگی , 8 بخش و 45 فصل است. بخش های مختلف به ترتیب زیر در کتاب قرار گرفته اند: بخش1-مقدمه ای بر فیزیولوژی:سلول و فیزیولوژی عمومی بخش2-فیزیولوژی غشا, عصب و عضله بخش3-قلب بخش4-گردش خون بخش5-کلیه ها و مایعات بدن بخش6-سلول های خونی, ایمنی و انعقاد خون بخش7-تنفس بخش8-فیزیولوژی هوانوردی, فضا و غواصی در اعماق دریا

فیزیولوژی پزشکی گایتون 2021 جلد دوم (اندیشه رفیع)

این کتاب جلد دوم ترجمه ی2021 Guyton and Hall textbook of medical physiologyاست و آخرین ویرایشی است که تا بحال از این کتاب منتشر شده است. کتاب فیزیولوژی گایتون یکی از معدود کتب فیزیولوژی است که در عین سادگی مطالب, حاوی نکات بسیار مهم و روزمره در مورد فیزیولوژی پزشکی است. کتاب پیش رو حاوی 1418 صفحه ی تمام رنگی , 7 بخش و 40 فصل است.مطالب بخش اول تا آخر بخش هشتم در جلد اول و مطالب بخش نهم تا بخش پانزدهم در جلد دوم قرار گرفته است. بخش های مختلف به ترتیب زیر در کتاب قرار گرفته اند: بخش9)دستگاه عصبی1:اصول کلی و فیزیولوژی دستگاه های حسی بخش10)دستگاه عصبی2:حس های ویژه بخش11)دستگاه عصبی; نوروفیزیولوژی حرکتی و انسجامی بخش12)فیزیولوژی دستگاه گوارش بخش13)متابولیسم و تنظیم دما بخش14)غدد درون ریز و تولیدمثل بخش15)فیزیولوژی ورزش

تـکـامـل (جهاد مشهد)

کتاب تکامل مارک ریدلی به‏ صورت بهترین کتاب درسی تکامل درآمده است. این کتاب خواندنی و جذاب و در عین حال متوازن و عمیق، داستان تکامل را از تاریخچه ‎ی مطالعات تا جدیدترین تحولات نظریه ‎ی تکاملی بازمی‎ گوید. سومین ویرایش این کتاب موفق درسی در برگیرنده ‎ی اطلاعات به ‎روز و وسیعا گسترش ‎یافته ‎ایست. قسمت‎ های مربوط به‎ سازگاری و تنوع، تجدید سازمان‏ شده تا فهم آنرا روشن‏تر و سیال ‏تر سازد و قسمت‏ های کاملا به‏ روزش در مورد تکامل جنسیت و اضافه ‏شدن مثال ‏هایی در مورد گیاهان همگی به‏ شکل‏ گیری این ویرایش جدید کمک کرده‏ اند. کتاب تکامل نمایانگر یک نگاه قوی و متوازن به ژنتیک جمعیت است و ارایه‎ ی مثال‎ های فراوان کاربردی از گیاهان و جانوران، این ویرایش اخیر را بس جذاب‎تر و دست‎یافتنی ‎تر می‎ کند. زیست‌شناسی تکا‌ملی یک علم بالنده است. فهرست موضوع‌های متنوع آن به‌گونه‌ای هول‌انگیز می‌نماید. امروزه زیست‌شناسان تکاملی در رشته‌های چندی از علوم به‎پژوهش مشغولند که برخی از آنها همچون ژنتیک ملکولی جوان است و شتابان در‌حال‌گسترش و بعضی دیگر چون ریخت‌شناسی و جنین‌شناسی است که یافته‌های خود را با تأمل بیشتر و در طی روندی طولانی گرد‌آورده‌اند. زیست‌شناسان تکاملی با مواد گوناگونی کار می‌کنند که از ماده‌ی شیمیا‌یی سا‌ده و عریان در لوله‌ی آزمایش تا رفتار حیوانات در جنگل و فسیل‌های گرد‌آوری‌شده از سنگ‌ها و صخره‌های لخت و بی‌آب‌و‌علف متغیر است. با این‌وصف ایده‌ی زیبا، و به‌سادگی قابل‌فهم تکامل ازطریق انتخاب طبیعی را می‌توان در همه‌ی این عرصه‌ها به‌شیوه‌ی علمی آزمود. این یکی از نیرومندترین ایده‌های عرصه‌ی تمامی علم و تنها نظریه‌ا‌ی‌است که می‌تواند به‌جد مدعی یکپارچه‌نمودن زیست‌شناسی باشد. این علم توان آن‌را دارد که به‏‌واقعیت‌های متنوعی، از آنچه در یک قطره‌ی با‌ران می‌گذرد تا پدیده‌های زیبا و رنگارنگ موجود در یک باغ گیاه‌شناسی و گله‌های غرنده و شتابان شکارهای بزرگ معنا بخشد. از این نظریه می‌توان در درک موضوع‌هایی نظیر خصوصیات زمین ـ شیمیایی سرچشمه‌‌ی حیات تا نسبت‌های گازی هواسپهر کنونی زمین سود جست. همان‌طور‌که تئودیوس دابژانسکی، یکی از برجسته‌ترین زیست‌شناسان تکاملی قرن بیستم گفته، کلامی که به‌وسعت نقل‌قول می‌شود و اغراقی نیز در آن نیست،

صفحه1 از3

المپیاد زیست شناسی