به سایت اف بوک خوش آمدید  | ورود به سایت | ثبت نام


ابتدایی

1000 تست استعداد تحلیلی ششم مهر و ماه

1000 تست استعداد تحلیلی تیزهوشان ششم ابتدایی مولف: مصطفی ...

قیمت پشت جلد: 95,000 تومان
مقدار تخفیف: 14,250 تومان
قیمت نهایی:80,750 تومان
تخفیف: 14,250 تومان

20 آزمون هوش و استعداد تحلیلی مولتی کمپلکس پنجم و ششم مهروماه

مولف: مصطفی باقری ناشر: مهر و ماه سال انتشار: 1398

قیمت پشت جلد: 98,000 تومان
مقدار تخفیف: 14,700 تومان
قیمت نهایی:83,300 تومان
تخفیف: 14,700 تومان

20 آزمون هوش و خلاقیت و 20 آزمون استعداد تحلیلی (پویش اندیشه خوارزمی)

مولف: مسعود بیگدلی ناشر: پویش اندیشه خوارزمی

قیمت پشت جلد: 49,000 تومان
مقدار تخفیف: 9,800 تومان
قیمت نهایی:39,200 تومان
تخفیف: 9,800 تومان

31+1 استان تیزهوشان ششم پویش اندیشه خوارزمی

مجموعه آزمون های نمونه دولتی و تیزهوشان مولف: گروه ...

قیمت پشت جلد: 110,000 تومان
مقدار تخفیف: 22,000 تومان
قیمت نهایی:88,000 تومان
تخفیف: 22,000 تومان

33 آزمون دقت و تمرکز نیترو (پویش اندیشه خوارزمی)

مولف: مسعود بیگدلی ناشر: پژوهش اندیشه خوارزمی

قیمت پشت جلد: 82,000 تومان
مقدار تخفیف: 16,400 تومان
قیمت نهایی:65,600 تومان
تخفیف: 16,400 تومان

40 آزمون 5100 ثانیه ای ششم پویش اندیشه خوارزمی

مولف: مسعود بیگدلی ناشر: پویش اندیشه خوارزمی

قیمت پشت جلد: 162,000 تومان
مقدار تخفیف: 32,400 تومان
قیمت نهایی:129,600 تومان
تخفیف: 32,400 تومان
قیمت پشت جلد: 165,000 تومان
مقدار تخفیف: 33,000 تومان
قیمت نهایی:132,000 تومان
تخفیف: 33,000 تومان

استعداد تحلیلی پنجم و ششم (علامه حلی)

نویسندگان: حمیدرضا زیارتی, زهره پندی ناشر: علامه حلی سال ...

قیمت پشت جلد: 23,000 تومان
مقدار تخفیف: 2,300 تومان
قیمت نهایی:20,700 تومان
تخفیف: 2,300 تومان

تیزهوشان جامع سوم ابتدایی خیلی سبز

مولف: رضا طهورایی, شهلا رئیسی, فریبا رئیسی ناشر: خیلی سبز

قیمت پشت جلد: 69,000 تومان
مقدار تخفیف: 13,800 تومان
قیمت نهایی:55,200 تومان
تخفیف: 13,800 تومان

تیزهوشان جامع ششم پا به پا پویش اندیشه خوارزمی

مولف: پرویز محمدی, سالار حسن زاده رضایی, طاهره اسدی, علی ...

قیمت پشت جلد: 176,000 تومان
مقدار تخفیف: 26,400 تومان
قیمت نهایی:149,600 تومان
تخفیف: 26,400 تومان

تیزهوشان جامع پنجم پا به پا (پویش اندیشه خوارزمی)

مولف: حسن ربانی ناشر: پژوهش اندیشه خوارزمی

قیمت پشت جلد: 32,000 تومان
مقدار تخفیف: 6,400 تومان
قیمت نهایی:25,600 تومان
تخفیف: 6,400 تومان

جامع تیزهوشان ششم مهرفائق (فسفری)

فسفری تیزهوشان جامع ششم مهرفائق مولفان: فاطمه حسینی رباطی, ...

قیمت پشت جلد: 45,000 تومان
مقدار تخفیف: 6,750 تومان
قیمت نهایی:38,250 تومان
تخفیف: 6,750 تومان

جامع تیزهوشان پنجم ابتدایی خیلی سبز

مولفان: نیما قفل گری, فاطمه فریمانه, فروزان ممیز, محبوبه ...

قیمت پشت جلد: 99,000 تومان
مقدار تخفیف: 19,800 تومان
قیمت نهایی:79,200 تومان
تخفیف: 19,800 تومان

جامع تیزهوشان چهارم ابتدایی خیلی سبز

مولفان: اکبر کشفی, محمد کنفچیان, فاطمه فریمانه, فروزان ...

قیمت پشت جلد: 95,000 تومان
مقدار تخفیف: 19,000 تومان
قیمت نهایی:76,000 تومان
تخفیف: 19,000 تومان

ریاضی اول ابتدایی مبتکران

آموزش و تمرین ریاضی اول ابتدایی (مجموعه رشادت) مؤلف: محمد ...

قیمت پشت جلد: 74,000 تومان
مقدار تخفیف: 7,400 تومان
قیمت نهایی:66,600 تومان
تخفیف: 7,400 تومان

ریاضی سوم ابتدایی پیشتاز

مولف:نیلوفر ایللو ناشر: خیلی سبز

قیمت پشت جلد: 65,000 تومان
مقدار تخفیف: 13,000 تومان
قیمت نهایی:52,000 تومان
تخفیف: 13,000 تومان

ریاضی ششم تیزهوشان نیترو (پویش اندیشه خوارزمی)

مولف: مسعود بیگدلی ناشر: پژوهش اندیشه خوارزمی

قیمت پشت جلد: 159,000 تومان
مقدار تخفیف: 31,800 تومان
قیمت نهایی:127,200 تومان
تخفیف: 31,800 تومان

ریاضی هشتم (علامه حلی)

مولفان: پریسا پرمور, مریم شیخ علیان ناشر: علامه حلی سال ...

قیمت پشت جلد: 75,000 تومان
مقدار تخفیف: 15,000 تومان
قیمت نهایی:60,000 تومان
تخفیف: 15,000 تومان

ریاضی هفتم (علامه حلی)

نویسنده: مریم خاکی ناشر: علامه حلی سال انتشار: 1399

قیمت پشت جلد: 46,000 تومان
مقدار تخفیف: 9,200 تومان
قیمت نهایی:36,800 تومان
تخفیف: 9,200 تومان

ریاضی پنجم ابتدایی سیر تا پیاز گاج

مولفان: الهام پرهیزی, میثم بهرامی جویا

قیمت پشت جلد: 95,000 تومان
مقدار تخفیف: 9,500 تومان
قیمت نهایی:85,500 تومان
تخفیف: 9,500 تومان

ریاضی پنجم ابتدایی کارپوچینو گاج

مولف: نرجس تیمناک, اکرم نژاد فلاح, شیما زهره وند ناشر: گاج

قیمت پشت جلد: 85,000 تومان
مقدار تخفیف: 8,500 تومان
قیمت نهایی:76,500 تومان
تخفیف: 8,500 تومان

ریاضیات کانگورو 1 و 2 ابتدایی (فاطمی)

مولف: بردیا حسام, زهره پندی ناشر: فاطمی

قیمت پشت جلد: 42,000 تومان
مقدار تخفیف: 4,200 تومان
قیمت نهایی:37,800 تومان
تخفیف: 4,200 تومان

ریاضیات کانگورو 3 و 4 ابتدای (فاطمی)

مولف: بردیا حسام, زهره پندی ناشر: فاطمی

قیمت پشت جلد: 60,000 تومان
مقدار تخفیف: 6,000 تومان
قیمت نهایی:54,000 تومان
تخفیف: 6,000 تومان

ریاضیات کانگورو 5 و 6 ابتدایی (فاطمی)

مولف: بردیا حسام, زهره پندی ناشر: فاطمی

قیمت پشت جلد: 65,000 تومان
مقدار تخفیف: 6,500 تومان
قیمت نهایی:58,500 تومان
تخفیف: 6,500 تومان

ریاضیات کانگورو 7 و 8 (فاطمی)

مولف: بردیا حسام, زهره پندی, مهران اخباری فر ناشر: فاطمی

قیمت پشت جلد: 50,000 تومان
مقدار تخفیف: 5,000 تومان
قیمت نهایی:45,000 تومان
تخفیف: 5,000 تومان
قیمت پشت جلد: 24,000 تومان
مقدار تخفیف: 2,400 تومان
قیمت نهایی:21,600 تومان
تخفیف: 2,400 تومان

زنگ حل مسئله همگام با ریاضیات کانگورو ۳ (فاطمی)

مولف: یداله دماوندی ناشر: فاطمی

قیمت پشت جلد: 25,000 تومان
مقدار تخفیف: 2,500 تومان
قیمت نهایی:22,500 تومان
تخفیف: 2,500 تومان

زنگ حل مسئله همگام با ریاضیات کانگورو ۴ (فاطمی)

مولف: یداله دماوندی ناشر: فاطمی

قیمت پشت جلد: 50,000 تومان
مقدار تخفیف: 5,000 تومان
قیمت نهایی:45,000 تومان
تخفیف: 5,000 تومان

زنگ حل مسئله همگام با ریاضیات کانگورو ۵ (فاطمی)

مولف: اسدی گرمارودی ناشر: فاطمی

قیمت پشت جلد: 25,000 تومان
مقدار تخفیف: 2,500 تومان
قیمت نهایی:22,500 تومان
تخفیف: 2,500 تومان

زنگ حل مسئله همگام با ریاضیات کانگورو ۶ (فاطمی)

مولف: اسدی گرمارودی ناشر: فاطمی

قیمت پشت جلد: 30,000 تومان
مقدار تخفیف: 3,000 تومان
قیمت نهایی:27,000 تومان
تخفیف: 3,000 تومان
صفحه1 از2