به سایت اف بوک خوش آمدید  | ورود به سایت | ثبت نام

کتاب‌های المپیاد

اصول شیمی تجزیه و روش حل مسائل آن (فاطمی)

منابع المپیاد شیمی تألیف: محمداحسان شاپورگان , سيد احمدرضا ...

قیمت پشت جلد: 32,000 تومان
مقدار تخفیف: 3,200 تومان
قیمت نهایی:28,800 تومان
تخفیف: 3,200 تومان

200 مسئله شگفت انگیز فیزیک (فاطمی)

مولف: گندیگ- هونیک- رایلی مترجم: محمدعلی جعفری ناشر: ...

قیمت پشت جلد: 22,000 تومان
مقدار تخفیف: 2,200 تومان
قیمت نهایی:19,800 تومان
تخفیف: 2,200 تومان

آنالیز ترکیبی المپیاد نشر الگو

مولف: علیرضا علیپور ناشر: الگو سال چاپ: 1397 تعداد ...

قیمت پشت جلد: 31,000 تومان
مقدار تخفیف: 6,200 تومان
قیمت نهایی:24,800 تومان
تخفیف: 6,200 تومان

اصول و مبانی فیزیولوژی جلد1 (دانش پژوهان)

مولفان: کوشا پایداری و... ناشر: دانش پژوهان جوان

قیمت پشت جلد: 35,000 تومان
مقدار تخفیف: 1,750 تومان
قیمت نهایی:33,250 تومان
تخفیف: 1,750 تومان

اصول و مبانی فیزیولوژی جلد2 (دانش پژوهان)

مولفان: کوشا پایداری و... ناشر: دانش پژوهان جوان

قیمت پشت جلد: 35,000 تومان
مقدار تخفیف: 3,500 تومان
قیمت نهایی:31,500 تومان
تخفیف: 3,500 تومان

اصول و مبانی فیزیولوژی جلد3 (دانش پژوهان)

مولفان: کوشا پایداری و... ناشر: دانش پژوهان جوان

قیمت پشت جلد: 26,000 تومان
مقدار تخفیف: 1,300 تومان
قیمت نهایی:24,700 تومان
تخفیف: 1,300 تومان

اصول و مسائل ژنتیک استانسفیلد (فاطمی)

نویسنده: سوزان الرود، ویلیام د. استانسفیلد مترجم: حمیده ...

قیمت پشت جلد: 38,000 تومان
مقدار تخفیف: 1,900 تومان
قیمت نهایی:36,100 تومان
تخفیف: 1,900 تومان

الفبای المپیاد ریاضی دانش پژوهان

مولف: مرتضی محمدآبادی

قیمت پشت جلد: 20,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:20,000 تومان
تخفیف:

الفبای المپیاد نجوم و اختر فیزیک جلد 1 دانش پژوهان

مولف: محمد بهرام پور ناشر: دانش پژوهان جوان

قیمت پشت جلد: 43,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:43,000 تومان
تخفیف:
قیمت پشت جلد: 16,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:16,000 تومان
تخفیف:

الفبای اکولوژی

 مولف: کوشا پایداری ناشر: دانش پژوهان جوان نوبت چاپ: ...

قیمت پشت جلد: 44,000 تومان
مقدار تخفیف: 4,400 تومان
قیمت نهایی:39,600 تومان
تخفیف: 4,400 تومان

الفبای جبر در المپیاد ریاضی دانش پژوهان

الفبای جبر در ریاضی- سطح مقدماتی مولف: محمد مهدی ...

قیمت پشت جلد: 13,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:13,000 تومان
تخفیف:
قیمت پشت جلد: 22,000 تومان
مقدار تخفیف: 2,200 تومان
قیمت نهایی:19,800 تومان
تخفیف: 2,200 تومان

الفبای گیاه شناسی دانش پژوهان

مولف: محمد صادق پورجعفری

قیمت پشت جلد: 18,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:18,000 تومان
تخفیف:

المپیاد شیمی آمریکا مسابقات ملی خوشخوان

انتشارات: خوشخوان مولف: علیرضا شاکری – پژمان ...

قیمت پشت جلد: 31,000 تومان
مقدار تخفیف: 6,200 تومان
قیمت نهایی:24,800 تومان
تخفیف: 6,200 تومان

المپیاد شیمی ایران مرحله اول خوشخوان

انتشارات خوشخوان مولف: بهروز بهنام چاپ 1396

قیمت پشت جلد: 24,000 تومان
مقدار تخفیف: 3,600 تومان
قیمت نهایی:20,400 تومان
تخفیف: 3,600 تومان

المپیادهای جهانی زیست شناسی 2014-2015

تالیف: گروه مولفان ویراستار: شهریار فغانی زیر نظر: رضا ...

قیمت پشت جلد: 43,000 تومان
مقدار تخفیف: 4,300 تومان
قیمت نهایی:38,700 تومان
تخفیف: 4,300 تومان

المپیادهای زیست ایران مرحله اول جلد سوم

مولفان: سید محمدمهدی دستغیب و ... ناشر: دانش پژوهان نوبت ...

قیمت پشت جلد: 24,000 تومان
مقدار تخفیف: 1,200 تومان
قیمت نهایی:22,800 تومان
تخفیف: 1,200 تومان

المپیادهای زیست ایران مرحله اول- جلد اول

مولفان: محمد مهدی دستغیب و همکاران ناشر: دانش پژوهان نوبت ...

قیمت پشت جلد: 32,000 تومان
مقدار تخفیف: 1,600 تومان
قیمت نهایی:30,400 تومان
تخفیف: 1,600 تومان

المپیادهای زیست ایران مرحله اول- جلد دوم

مولف: محمد سعادت آگاه ناشر: دانش پژوهان نوبت چاپ: چهارم ...

قیمت پشت جلد: 42,000 تومان
مقدار تخفیف: 2,100 تومان
قیمت نهایی:39,900 تومان
تخفیف: 2,100 تومان

المپیادهای زیست ایران مرحله دوم- جلد اول

مولف: محمدمهدی دستغیب و ... ناشر: دانش پژوهان نوبت چاپ: ...

قیمت پشت جلد: 35,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:35,000 تومان
تخفیف:

المپیادهای زیست ایران مرحله دوم- جلد دوم

مولف: سید محمد سعادت آگاه و ... ناشر: دانش پژوهان نوبت ...

قیمت پشت جلد: 30,000 تومان
مقدار تخفیف: 1,500 تومان
قیمت نهایی:28,500 تومان
تخفیف: 1,500 تومان

المپیادهای زیست ایران مرحله دوم- جلد سوم

دوره های 17 تا 21 مولف: سید محمد سعادت آگاه و ... ناشر: ...

قیمت پشت جلد: 45,000 تومان
مقدار تخفیف: 2,250 تومان
قیمت نهایی:42,750 تومان
تخفیف: 2,250 تومان

المپیادهای زیست ایران مرحله2 (دوره 3جلدی)

المپیادهای زیست ایران مرحله دوم جلدهای اول تا ...

قیمت پشت جلد: 110,000 تومان
مقدار تخفیف: 11,000 تومان
قیمت نهایی:99,000 تومان
تخفیف: 11,000 تومان

المپیادهای زیست شناسی کانادا جلد اول

مولف: دکتر علی زندیه ناشر: دانش پژوهان نوبت چاپ: 1398

قیمت پشت جلد: 47,000 تومان
مقدار تخفیف: 2,350 تومان
قیمت نهایی:44,650 تومان
تخفیف: 2,350 تومان

المپیادهای زیست شناسی کانادا جلد دوم

مولف: دکتر علی زندیه ناشر: دانش پژوهان نوبت چاپ: 1398

قیمت پشت جلد: 44,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:44,000 تومان
تخفیف:
قیمت پشت جلد: 21,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:21,000 تومان
تخفیف:
قیمت پشت جلد: 21,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:21,000 تومان
تخفیف:

المپیادهای شیمی ایران مرحله دوم (فاطمی)

منابع المپیاد شیمی تألیف : مرتضی خلینا , فرشید عفتی , پیام ...

قیمت پشت جلد: 26,000 تومان
مقدار تخفیف: 2,600 تومان
قیمت نهایی:23,400 تومان
تخفیف: 2,600 تومان
قیمت پشت جلد: 17,200 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:17,200 تومان
تخفیف:
صفحه1 از4